0:000:00

0:00

Latem 2017 roku Komenda Stołeczna Policji zarządziła operację kryptonim „Sejm”. Jej celem miało być zabezpieczenie trwających wówczas w Warszawie protestów przeciwko pisowskim ustawom o sądach.

Nagrania z policyjnych radiostacji i meldunki, do których dotarło OKO.press, świadczą o tym, że w ramach operacji zorganizowano swego rodzaju obławę na działaczy pozaparlamentarnej opozycji - liderów ruchu Obywatele RP, stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji i Komitetu Obrony Demokracji.

Policyjni tajniacy obserwowali ich niemal bez przerwy; gdy tylko było to możliwe podsłuchiwali ich rozmowy. Meldowali przełożonym o każdym ich kroku, uchwyconej wypowiedzi, spotkaniu. Śledzili ich nie tylko w rejonach, gdzie odbywały się manifestacje, ale często także daleko od nich.

Każdego dnia operacji zajmowało się tym kilkudziesięciu funkcjonariuszy (np. 21 lipca 2017 roku - ponad 80), działających w ramach:

  • podoperacji „Śródmieście” (ubrani po cywilnemu policjanci z Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego KSP)
  • i podoperacji „Rekonesans” (tajniacy z wydziałów kryminalnych KSP, zajmujący się na co dzień ściganiem morderców, handlarzy narkotyków, aferzystów, złodziei itd.).

Przeczytaj także:

Jakie materiały ujawniamy?

Nagrania i meldunki, które ujawniamy pochodzą z 21 lipca 2017 i pierwszych godzin 22 lipca 2017 roku. Dlaczego akurat z tych dni?

To 21 lipca 2017 roku policjanci z Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego KSP obserwowali przez około dwie godziny Ryszarda Petru, ówczesnego lidera Nowoczesnej. Śledzili go od Sejmu do siedziby Nowoczesnej, przy ul. Nowy Świat 27; z przystankiem na obiad w restauracji. Po tej akcji, ktoś anonimowo przekazał "Gazecie Wyborczej” 22-minutowe nagranie rozmów z policyjnej radiostacji, na którym słychać m.in. tajniaków śledzących Petru. Po publikacji nagrań, polityk wytoczył policji proces - domagając się, by sąd zakazał nielegalnego inwigilowania go. Jego prawnicy zażądali, by Komenda Stołeczna Policji przedstawiła pełne nagrania z policyjnych radiostacji i meldunki policjantów uczestniczących w operacji "Sejm".

Policja spełniła żądania częściowo. Przekazała do Sądu Okręgowego w Warszawie meldunki z całej operacji (od 16 do 22 lipca 2017). Ale nagrania - tylko z 21 lipca i tylko z dwóch spośród kilku używanych wówczas przez policję kanałów. Korzystali z niego m.in. mundurowi ze sztabu, kontaktując się z łącznikiem grupy policjantów z Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego KSP.

Nie przekazano natomiast do sądu:

  • rozmów pomiędzy samymi tajniakami z WWP (znamy tylko te fragmenty, które ktoś anonimowo przekazał "Gazecie Wyborczej")
  • i rozmów pomiędzy sztabem, a policjantami z "Rekonesansu" (ślad tego, czym się zajmowali jest tylko w meldunkach).

Żeby odtworzyć, jak wyglądała operacja zabezpieczenia zgromadzeń 21 lipca 2017 i w nocy z 21 na 22 lipca, zestawiliśmy chronologicznie informacje o działaniach policji z czterech dostępnych źródeł:

  • 1310 nagrań z policyjnych radiostacji, przekazanych przez policję Sądowi Okręgowemu w Warszawie,
  • "Raportu historii działania" - czyli około 130 stron meldunków, które wpływały do sztabu w trakcie operacji "Sejm",
  • "Dziennika działań dowódcy podoperacji kryptonim "Rekonesans" - czyli kilkunastu stron meldunków dotyczących działań policjantów z pionów kryminalnych oraz
  • 22- minutowego nagrania rozmów policjantów opublikowanego przez "Gazetę Wyborczą".

Godziny tych ostatnich rozmów nie są znane, ale udało nam się określić mniej więcej kiedy miały miejsce, na podstawie podawanych w nich informacji - zbieżnych z treścią meldunków lub treścią innych rozmów, których godziny znamy.

Jak czytać stenogramy i meldunki?

Policjanci wywołują się używając pseudonimów lub kryptonimów liczbowych, zgodnie z regułą, że najpierw podaje się kryptonim wywoływanej osoby, potem wywołującej. Jeśli np. rozmowa zaczyna się słowami "Gruby - 802" to znaczy, że policjant o kryptonimie 802 wywołuje funkcjonariusza o pseudonimie Gruby.

Jeśli w rozmowie uczestniczą więcej niż 2 osoby, dla ułatwienia lektury, przed wypowiedziami poszczególnych osób podajemy ich kryptonimy.

W meldunkach kryptonimy policjantów są pięciocyfrowe, ale w rozmowach policjanci posługują się tylko trzema ostatnimi cyframi, a czasami tylko dwiema. Np. w meldunkach asp. szt. Robert Szuster, zastępca naczelnika Wydziału Sztab Policji KRP Warszawa I i zastępca dowódcy odcinka „Sejm” w podoperacji „Śródmieście” to 35 802, a w rozmowach - 802.

Policjanci używający pseudonimów (Gruby, Cygan, Felga, Longer, Lewy, Galu) to funkcjonariusze Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego, pracujący po cywilnemu. Za ich łączność ze sztabem odpowiada początkowo Gruby, a później Cygan. Ze strony sztabu rozmawiają z nimi w kolejnych godzinach: 802 (czyli asp. szt. Robert Szuster), 806 (kom. Mariusz Stoczkowski - ekspert Wydziału Sztab Policji KRP Warszawa I), potem znów 802 i w ostatnich godzinach 803.

Policjanci o innych kryptonimach to głównie mundurowi z KRP Warszawa I, Oddziałów Prewencji Policji i innych jednostek, które uczestniczyły w operacji.

W kwadratowych nawiasach, podaliśmy właściwe lub pełne brzmienie przekręconych lub skróconych przez policjantów nazwisk i nazw.

Już jutro opublikujemy analizę karnistki prof. Moniki Płatek i Piotra Niemczyka, eksperta ds. służb, którzy wykazują, że działania policji wobec działaczy Obywateli RP, OSY, KOD i Ryszarda Petru były nielegalne.

21 LIPCA 2017 ROKU

MELDUNEK 08:18

Rekonesans* zgłasza gotowość w I zmianie w dyspozycji 18 policjantów

* uczestniczący w podoperacji „Rekonesans” policjanci kryminalni KSP, pracujący po cywilnemu.

MELDUNEK 08:29

35 802* zgłasza gotowość zmianie w dyspozycji Śródmieścia

* asp. szt. Robert Szuster, zastępca naczelnika Wydziału Sztab Policji KRP Warszawa I, zastępca dowódcy odcinka „Sejm” w podoperacji „Śródmieście”.

MELDUNEK 09:04

Odpowiedzialny z podoperacji Śródmieście przekazał siły drogą telefoniczną w I zmianie służby: Wł - 25, OPP - 70 (+trasa alarmowa 24 pol), NOP KSP - 83, WWP - 20 pol.*

* 25 policjantów z Komendy Rejonowej Warszawa I, 70 z Oddziałów Prewencji Policji i dodatkowo 24 na trasie alarmowej, 83 z Nieetatowego Oddziału Prewencji KSP i 20 z Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego KSP, po cywilnemu.

NAGRANIE 09:04

802: 135 - 802.

135: 135.

802: Jak sytuacja w parku?

135: Cały czas te trzy osoby stoją vis a vis okien Senatu. No i na razie rozmawiają ze sobą.

802: Dobra. Bądź tam czujny, bo tu zaczynają się rozchodzić - tylko nie wiadomo, czy idą do domu, czy idą do ciebie. Gruby* - i to prośba jest do ciebie - żebyś też podsłuchał, zobaczył, obejmij nadzorem, w którym kierunku oni idą. Czy idą na tyły Senatu.

Gruby: Dobra, tu z każdej strony punkty mamy. To ja im zaraz przekażę - będą mnie informowali.

*asp. szt. G. Cz., dowodzący uczestniczącymi w akcji policjantami z Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego KSP.

NAGRANIE 09:12

- 803* - 135.

- 802.

- Przepraszam. Trzy kobiety z Obywateli RP idą właśnie też tutaj, pod Senat.

- Dobra. Potrzebujesz tam wzmocnienia? Dasz sobie radę?

- Tak. Na razie, wiesz, na razie to jest spokój (niezrozumiałe). A jak będzie już więcej, to będę cię informował.

- Dobra. Czyli mają flagę Obywateli RP, na razie są spokojnie, siedzą sobie na ławce.

- Nie mają, ale ja je znam, bo codziennie je widzę i one są spod namiotów. Na razie nie mają ani tych kamizelek ani flagi, nic.

- Dobra: to bądź czujny, bo wiesz co to za osoby. Żeby nie przeskoczyły.

- No oczywiście. Będę.

- Czyli łącznie 5 osób będziemy mieć?

- Tak.

* 135 wywołuje omyłkowo 803, który wcześniej odpowiadał za łączność (w języku policji: prowadził korespondencję).

MELDUNEK 09:19

35 802 zgłasza przed budynkiem Senatu jest 5 osób (Obywatele RP), siedzą na ławce - pod nadzorem.

MELDUNEK 09:29

[Rozpoczęcie] obrad Senatu zostało przeniesione na 9:30. Pod Senatem zgromadziło się ok. 30 Obywateli RP.

NAGRANIE 09:29

081: 802 do osiem jeden*.

802: 802.

[081 informuje, że obrady Senatu zaczną się o 9.00. 802 poprawia, go - że są opóźnione pół godziny. I dodaje:]

802: Dobra. Bądź tam czujny z tamtej strony, żeby nikt nie przeskoczył przez wypłotowanie. Interesują mnie osoby - wiadomo jakie są w naszym zainteresowaniu: Kinasiewicz i spółka.

081: Tak. Te osoby, które będę znał lub będziemy znali - będę ci przekazywał.

*081 jest łącznikiem z policjantami, którzy stoją przy barierkach ogradzających Sejm.

Dalej na tym samym nagraniu:

802: Gruby - 802.

Gruby: Zgłasza Gruby.

802: A powiedz mi czy może ty zauważyłeś osoby w naszym zainteresowaniu? Czyli pan Kinasiewicz, Kasprzak, Jakrzewski. Widziałeś ich gdzieś?

Gruby: Na tę chwilę tylko Bajkowski. Na tę chwilę tylko Bajkowski. Na razie tamtych nie ma.

802: Dobra, jak zobaczysz ich - że będą w rejonie Sejmu oczywiście – łata* i na bieżąco informacje, w którym miejscu są.

Gruby: Tak jak zawsze. Dobra. Przyjął.

* W żargonie policyjnym: chodzenie za kimś, śledzenie go.

NAGRANIE 09:35

- 802 - 180.

- Zgłaszam.

- Obywatele składają mały namiot jeden, może będą kolejne składali.

- Składają tak?

- No tak. Tak jakby się zawijali.

- Dobra.

NAGRANIE 09:42

- Gruby - 802.

- Osiemset, eee. Gruby.

- Ty również nasłuchuj. Posłuchaj - może coś powiedzą, coś przekażą. Jakąś informację, gdzie oni mają zamiar z tymi namiotami się udawać. Czy już se dali spokój, odpuszczają.

- Tak, ja mam tutaj załogę, cały czas. Oni siedzą przy tych namiotach, także cały czas tam na bieżąco przekazują informacje.* Jak coś będzie - zaraz ci zgłoszę.

- Dobra, czekam na informacje.

* Tajniacy z Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego przez cały czas siedzą przy namiotach OSY i Obywateli RP, "nasłuchują" i przekazują przełożonym informacje o ich planach.

MELDUNEK 09:46

Rekonesans polecono by pogłębił informacje od 35 802 dotyczące faktu że namioty na Wiejskiej zabierają

* Sztab nakazał policjantom kryminalnym z Rekonesansu sprawdzić informacje przekazane przez 802.

MELDUNEK 09:51

Rekonesans zgłasza że nie potwierdza by namioty zostały zwijane, na miejscu przy Wiejskiej 12 małych i 4 duże, demontowana jest scena KOD-u, najprawdopodobniej będzie przenoszona na Pl. Krasińskich.

NAGRANIE 10:43

- Mów osiem siedemnaście*.

- Jeżeli chodzi o Plac Krasińskich [pod Sądem Najwyższym] - powstał kolejny namiot. Czyli mamy już trzy namioty, taki parawan. No i grupa 10 uczestników zgromadzenia odłączyła się, poszli pospacerować Miodową. Jeden patrol puściłem za nimi.

- No dobra. Czyli ile zostało tam w tym zgromadzeniu na PL. Krasińskich - dziesięciu?

- Nie, z pięć osób.

* Jak wynika z kolejnych nagrań, w rozmowie biorą udział 802 i 817.

NAGRANIE 10:56

- 802 - 817.

- Mów.

- Ta grupa kodowców, która poszła z Placu Krasińskich, jest w tej chwili na Krakowskim [Przedmieściu], przed Pałacem Prezydenckim. Prawdopodobnie idą pod Sejm.

- Dobra, dzięki.

NAGRANIE 10.56 i 41 sekund

- Osiem dziewięć.

- Zgłaszam się osiem dziewięć.

- Tam dokładnie ile osób idzie?

- Dokładnie 8 osób, dwie flagi polskie, bez flag KOD-u.

- Rozumiem. 802 - słyszałeś, tak?

NAGRANIE 11:20

- 802 - osiem siedemnaście.

- (niewyraźne)

- Ta grupa 8 osób dotarła pod Sejm. Także wypatruj co (niewyraźne)

- Dobra, widzę, dziękuję.

* Patrol wysłany przez 817 śledził kodowców przez około 40 minut i ponad 3,3 kilometry - od Sądu Najwyższego przy Pl. Krasińskich, do Sejmu przy ul. Wiejskiej.

Trasa kodowców i śledzącego ich patrolu policji - od Sądu Najwyższego przy Pl. Krasińskich, przez ul. Miodową, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, aż do Sejmu przy ul. Wiejskiej. Łącznie 3,3 km i 40 minut marszu.

NAGRANIE „GW”. Godzina nieznana.

- No posłuchaj, pan Kinasiewicz się na [ulicy] Frascati pojawił i parkuje Qashquai’a, płaci bilet i będzie tu szedł pod Sejm.

- Dobra. Także łata na niego* i cały czas, non stop.

- Tak, przyjąłem.

* W żargonie policyjnym: śledzić go.

NAGRANIE 11:32

802: Osiem jeden - 802.

081: (nieczytelne)

802: Posłuchaj. Pojawiła się nam już osoba pierwsza w naszym zainteresowaniu - pan Kinasiewicz. Parkuje samochód. Także policjantom przekaż: pełna gotowość, czujność. Żeby gdzieś nie chciał przeskoczyć. I to dotyczy również 135-tego i Katowic. Łącznik Katowic - słyszałeś?

Łącznik: Łącznik Katowic słyszał. Przekażę.

802: 135 słyszałeś?

135: Jeszcze raz. Nie doleciało.

802: Pierwsza osoba w naszym zainteresowaniu - skoczek, który próbuje zawsze skakać (niezrozumiałe) w rejonie Sejmu. Także czujność - dla twoich policjantów.

135: No tak, oczywiście.

802: Dobra. I Gruby - 802. Poproszę na bieżąco o przekazywanie informacji, w którym kierunku zmierza i co robi.

Gruby: Przyjął.

Dalej w tym samym nagraniu:

- Omega* od osiem jeden do dowódców kompanii NOP. Proszę przekazać swoim policjantom, którzy aktualnie stoją lub za chwilę będą stać przy wypłotowaniu, że pierwsza osoba nam już się pojawiła typu: Bajkowski. Także wzmóc 100 procent czujność.

* Ważna informacja do wszystkich.

MELDUNEK 11:37

35 802 zgłasza na Fraskatii [ul. Frascati] parkuje pan Kinasiewicz, pod nadzorem.

NAGRANIE 11:37

- 135 - 802.

- 135.

- Ty bądź tam czujny. Pan Kijowski i Kinasiewicz zmierzają w niedużo osób, około 10, ale idą tam do ciebie.

- Tak, przyjąłem.

NAGRANIE 11:41

- Gruby - 802.

- Gruby.

- Gdzie jest Kinasiewicz?

- Cały czas tutaj jest pod Sejmem, przy namiotach jeszcze.

- Dobra.

NAGRANIE 11:41 i 33 sekundy

081: Omega od osiem jeden do dowódców kompanii NOP z pierwszej zmiany: proszę wzmóc czujność, pojawiła nam się następna osoba: pan Kinasiewicz.

301: 301 przyjął.

52: Pięć dwa przyjął.

MELDUNEK 11:42

35 802 zgłasza pan Kinasiewicz przez nagłośnienie przekazywał pod Sejmem, by wszyscy poszli pod Senat i zrobili tam hałas tak, by senatorowie wiedzieli, że jest ich siła.

MELDUNEK 11:43

35 802 zgłasza pan Kinasiewicz wraz z Kijowskim udają się w grupie osób ok. 10 pod Senat.

MELDUNEK 11:51

35 802 zgłasza Kijowski dołączył do zgromadzonych pod Senatem, pan Kinasiewicz pozostał jednak przy namiotach od ul. Wiejskiej.

NAGRANIE 11:57

- 802 - Gruby.

- Zgłaszam.

- Pod Pałacem [Prezydenckim] tylko turyści.

- Dobra, dziękuję. A w miasteczku, od Wiejskiej, pod Sejmem? Ile tam osób będzie? I czy Kinasiewicz w dalszym ciągu tam jest?

- Pan Kinasiewicz jest. A liczbę zaraz ci podam.

NAGRANIE 11:58

Dalszy ciąg rozmowy Grubego i 802:

- 12 osób w miasteczku, pan Kinasiewicz na miejscu. Debatuje w namiocie.

- Dobra. Tam bądźcie czujni. Cały czas proszę o objęcie nadzorem.

- Ma cały czas nadzór nad sobą.

DZIENNIK DOWÓDCY "REKONESANSU" 12:00

Informacja ze sztabu o pojawieniu się na ul. Wiejskiej Wojciecha Kinasiewicza potwierdzona przez załogę 103

NAGRANIE 12:00

- 802 - 806.

- Zgłaszam.

- Jestem już na miejscu.

- Dobra Mariusz, to ty obejmij wypłotowanie*. Bądź czujny, bo jest Kinasiewicz, żeby czegoś tam nie odwalił. Tam masz Katowice i NOP do dyspozycji, zero-osiemdziesiątego-pierwszego. To działaj. (niezrozumiałe)

- Przyjął.

* 806 czyli kom. Mariusz Stoczkowski, ekspert Wydziału Sztab Policji KRP Warszawa I ma zarządzać policjantami, którzy stoją przy barierkach ogradzających Sejm od ul. Wiejskiej.

NAGRANIE 12:03

806: Osiem jeden - 806. Tam proszę być czujnym. Pan Kinasiewicz wyrusza w kierunku ul. Pięknej. Żeby czegoś nie odwinął. Może jakiś rekonesans robi.

081: Przyjął.

806: 315 od Maszyńskiego również czujność.

315: Czujny jestem, czekam.

NAGRANIE „GW”. Godzina nieznana.

- No posłuchaj, pan Kinasiewicz właśnie wystartował, tu wzdłuż budowy idzie do ul. Pięknej.

- Cały czas za nim.

- Tak.

NAGRANIE 12:04

- Gruby - 802.

- Zgłasza Gruby.

- Gdzie jest Kinasiewicz?

- Wzdłuż budowy szedł do ul. Pięknej. Tam mój patrol poszedł za nim.

- Dobra.

- Piękna. Ubrany w białej koszuli, szedł z drugim takim panem, podobnym do niego, tylko trochę mniejszy zarost.

- To prawdopodobnie jest Kasprzak. Czy nie?

- Nie, ja tego nie znam.

- Dobra. Na bieżąco informacja, gdzie jest.

NAGRANIE 12:05

- 802 - Gruby. Górnośląską w dół już schodzi.

- Dobra.

NAGRANIE „GW”. Godzina nieznana.

- Gruby, Felga*.

- Gruby.

- Słuchaj, mam takie pytanko, czy ty chodzisz za Kinasiewiczem? [po chwili] Gruby, Felga.

- Felga, Gruby.

- Gruby, takie pytanko: ty tam człapiesz się za Kinasiewiczem?

- Tak, schodzi Górnośląską w dół teraz.

- Dobra, dziękuję.

- Jakby wiesz gdzieś się próbował, coś tam, gdzieś mi tu wedrzeć wzdłuż wypłotowania - daj mi znać.

- Dobra, spoko [niezrozumiałe]

- Dobra, dzięki.

* asp. szt. E.M. z Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego KSP. Pracuje w tej operacji po cywilnemu.

NAGRANIE 12:07

- 802 - trzy piętnaście.

- No mów, słyszę.

- Kinasiewicz mnie minął. Jest w parku. Idzie do was.

- Dobra, przekazuję.

- Ubrany: biała koszula, czarne spodnie.

NAGRANIE 12:07 i 27 sekund

- Omega do dowódców NOP - osiem jeden. Pan Kinasiewicz zmierza w naszym kierunku. Także proszę uczulić policjantów, żeby wzmogli czujność.

- Pięć dwa przyjął.

MELDUNEK 12:08

35 802 zgłasza pan Kinasiewicz wyszedł z namiotu ul. Wiejską w stronę Pięknej idzie.

MELDUNEK 12:08 i 32 sekundy

Przekazano Rekonesansowi.

* Informację przekazano do sprawdzenia policjantom kryminalnym uczestniczącym w podoperacji "Rekonesans".

NAGRANIE 12:11

- 802 - Gruby.

- Mów.

- No posłuchaj, tu spod Sejmu pan Kijowski, wzdłuż tutaj idzie tej budowy, do ul. Pięknej.

- No dobra. To obejmijcie też go nadzorem. Zobaczcie, gdzie on idzie.

- Dobra.

NAGRANIE 12:18

806: Informacyjnie dla ciebie, pan Petru wychodzi z Sejmu.

802: Ale od ul. Wiejskiej, rozumiem?

806: Od… ulicy tutaj…, głównym wejściem, tym, tym wiesz… od biura przepustek. Stoi teraz przy wejściu, na Frascati.

802: Dobra, daj mi znać, w którym kierunku idzie.

806: Dobra.

802: Czy tam wiesz, dołancza do zgromadzonych, rozmawia, czy gdzieś idzie.

806: Dobra.

802: Gruby - 802.

Gruby: Gruby.

802: Słyszałeś korespondencję z 806? Wyszedł pan Petru. To weź też obejmij nadzorem. Daj mi znać, w którym kierunku idzie: czy do zgromadzonych tu z tyłu, przy Senacie, czy gdzieś dalej.

Gruby: Gruby. Poszedł Wiejską, w kierunku Placu Trzech Krzyży.

802: Dobra, czyli oddalił się.

Gruby: No, oddalił się.

802: Tak, ale obejmij nadzorem, potwierdzisz mi to, żeby czasami nie skręcił na Placu Trzech Krzyży w Konopnicką i nie przyszedł tu. Potwierdź mi, gdzie poszedł.

Gruby: Dobra, przyjął. Potwierdzę.

MELDUNEK 12:24

35 802 z Sejmu wyszedł pan Petru porozglądał się i idzie w kierunku Pl. 3 Krzyży

Nagranie „GW”. Godzina nieznana

- Informacyjnie: pan Petru, Wiejska 13, restauracja.

- Dobra, dzięki.

NAGRANIE 12:30

- Gruby - 806.

- Gruby.

- Słuchaj, bo pan Bajkowski też tutaj wyszedł z namiotu, także też proszę cię żebyś zwrócił uwagę na niego.

- Dobra, przyjąłem.

MELDUNEK 12:45

35 802 zgłasza że jedzie na odprawę, do korespondencji 35 806

* rozmowy przez radiostację przejmuje od 802 kom. Mariusz Stoczkowski czyli 806.

NAGRANIE 12:51

- 806 - 180.

- 180. Słucham ciebie.

- Pan Kinasiewicz w kierunku Górnośląskiej i będzie szedł do góry. Także być może do was.

- Przyjąłem.

Dalej na tym samym nagraniu:

- Gruby - 806. Gruby! Nasz figurant* od Maszyńskiego, górą, w kierunku Górnośląskiej. Masz go tam na oku?

- Tak.

* w żargonie policyjnym - osoba rozpracowywana operacyjnie.

NAGRANIE 12:52

- 135. Kinasiewicz minął właśnie wjazd do Sejmu przy Maszyńskiego. Bez uwag.

- Rozumiem do góry poszedł, tak? Na Wiejską?

- Dokładnie. Idzie do góry.

- Dobra, dzięki.

NAGRANIE 12:55

- 806 - Gruby.

- 806, zgłasza. Mów Gruby.

- Pan Kinasiewicz właśnie pod Sejm wchodzi.

- Dobra dziękuję. Z której strony?

- Od Pięknej.

- Dobra. Już go tu wypatrujemy, oczekujemy.

MELDUNEK 13:13

35 806 zgłasza pod Sejmem 15 [osób] w tym pan Bajkowski, Kinasiewicz, pod Sądem Najwyższym 5 osób, pod Senatem 50 osób w tym pan Kikowski [Kijowski].

NAGRANIE 13:00

- Osiem szesnaście - 806.

- 806 - 816.

- Słuchaj, krzyczę do ciebie któryś raz z kolei. Jeśli chodzi o Pana Kijowskiego - jest tam koło ciebie?

- 816. Z tej strony jest, przechodził koło mnie nawet (niezrozumiałe). Doleciało, Mariusz?

NAGRANIE „GW”. Godzina nieznana

- Szymon*, jesteś?

- No, nie wiem czy można to nazwać, że jestem. Fizycznie tak.

- Yyyy, dobra. Słuchaj, jeśli chodzi o pana Kijowskiego?

- Na miejscu, widzę go.

* asp. szt. Szymon T., asystent Wydziału Sztab Policji KRP Warszawa I.

NAGRANIE 13:07

- 315 - osiem siedem.

- Jest trzy piętnaście.

- Słuchaj, powiedz mi jak tam sytuacja od Maszyńskiego - wjazd do Sejmu, bo osiemset szósty się pyta.

- Przekaż mu, że jest cisza, spokój. Wszyscy, którzy są w zainteresowaniu są w parku, ewentualnie co jakiś czas pojedyncze osoby, kierunek park, od Wiejskiej.

- Słyszałem, dziękuję.

NAGRANIE 13:35

- 135 - 806.

- 135.

- Wzmóż czujność, słuchaj, pan Kinasiewicz w twoim kierunku zmierza.

- Przyjąłem. [po chwili] Można wiedzieć, z której strony idzie?

- Słuchaj tutaj zatrzymał się przy kancelarii Sejmu, przy biurze przepustek, także za chwilę ci dam znać.

- Dziękuję.

NAGRANIE 13:42

- Gruby - 806.

- Zgłaszam.

- Pan Bajkowski w kierunku Pl. Trzech Krzyży. Także też miej na niego oko.

- Tak, przyjąłem.

NAGRANIE 13:42 i 40 sekund

- 135 - 806.

- Jestem.

- Pan Kinasiewicz tutaj dalej stoi przy kancelarii Sejmu. Ale pan Bajkowski tam poszedł, w tamtą stronę, także też wzmóc czujność.

Nie wiemy, o której godzinie toczyły się poszczególne rozmowy. Publikujemy je w kolejności takiej, jak na nagraniu opublikowanym w 2017 roku przez "Gazetę Wyborczą".

1.

- Pan Kinasiewicz oddala się Wiejską, w kierunku Pl. Trzech Krzyży z kobietą.

- Tak, prawdopodobnie do pojazdu, bo pojazd mają tu zaparkowany.

- Dobra, to dasz mi halo, czy odjadą, czy tutaj się będą kręcić.

- Tak, przyjął.

2.

- Felga.*

- Tak? Jestem.

- Tu od przejścia ode mnie, parę metrów od tego przejścia jest Kinasiewicz, dyskutuje.

- Już idę do Ciebie.

* asp. szt. E. M. z Wydziału Wywiadowczo- Patrolowego KSP.

3.

- Dycha*

- …parkowany

- Frascati 2. My widzimy wszystko. Widzimy jego i samochód. Także jak podejdzie i wsiądzie, to ruszamy za nim.

- Dobra, dobra. Jeszcze krzyknę, czy ruszamy za nim, czy po prostu go odpuszczamy.

- Dam ci znać, jak tylko wsiądzie do samochodu.

- A daleko ma do samochodu?

- 100 metrów.

* mł. asp. Marcin D. z Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego KSP.

4.

- No posłuchaj, on prawdopodobnie idzie do samochodu, bo 100 metrów dalej ma samochód zaparkowany. Także moje jest pytanie takie, czy go ciągniemy dalej jak wsiądzie, czy go odpuszczamy?

- To poczekaj, zaraz zapytam wyżej.

5.

- Dycha, rozumiem, że widzisz go?

- Słuchaj, w tej chwili go nie widzę. Jestem przy samochodzie, tak jak miałem być, tak?

6.

- Felga, odszedł Kinasiewicz w kierunku Sheratonu.

- Dzięki.

7.

- Gruby - Felga.

- Gruby.

- Nie wiem, czy wiesz, ale Kinasiewicz poszedł w kierunku Sheratona.

- Tak, mam to.

8.

- Jestem.

- No posłuchaj, tak informacyjnie: pan Kinasiewicz i Bajkowski, Wiejska 12A, to jest księgarnia Czytelnik.

- Ale weszli tam, do księgarni, tak?

- Tak, dokładnie, w środku są, obydwaj.

- Wiejska 12A, tak?

- Tak, nazywa się to Czytelnik.

9.

- Jestem.

- No, posłuchaj, pan Petru wszedł w Nowy Świat. A druga sprawa, to widzisz, że się taka młodzież zebrała z 15 osób? Kamery są rozstawione przy Matejki/ Wiejska.

- Nie widzę. Zaraz podejdę z tej strony, bo jestem tutaj od Kancelarii Sejmu, także idę w tamtą stronę, zobaczę.

- No bardzo młodzi ludzie, tutaj ze 3 kamery są rozstawione i chyba jakieś oświadczenie, czy będą śpiewać, nie mam pojęcia, bo każdemu kartkę w ręku jeden gościu wręczał. Także coś tu się będzie działo.

- Dobra idę w tamtą stronę, zobaczę.

10.

- No posłuchaj, pan Petru, Nowy Świat 27 - to jest chyba siedziba Nowoczesnej - wszedł do środka. Tą załogę mogę puścić już z powrotem pod Sejm?

- Tak oczywiście. Dziękuję.

11.

- Jak nasi zainteresowani?

- Cały czas, tak jak siedzieli, tak siedzą.

- Ciągle jedzą?

- Tak. Tak, zgadza się. Tak jak wcześniej nadzór mają cały czas nad sobą.

NAGRANIE „GW”. Godzina nieznana.

- Jestem.

- No posłuchaj, tak informacyjnie: pan Kinasiewicz i Bajkowski, Wiejska 12A, to jest księgarnia Czytelnik.

- Ale weszli tam, do księgarni, tak?

- Tak, dokładnie, w środku są, obydwaj.

- Wiejska 12A, tak?

- Tak, nazywa się to Czytelnik.

- Przyjąłem, dziękuję.

NAGRANIE 13:49

- 806!

- Jest 806.

- Do wiedzy: Kinasiewicz i spółka - Czytelnik.

- Przyjąłem.

MELDUNEK 13:52

35 806 zgłasza panowie Bajkowski i Kinasiewicz do księgarni udali się na Wiejskiej 12A

NAGRANIE 13:54

- Gruby - 806.

- Gruby.

- A nie spróbujesz yyy posłuchać, co oni tam mówią?

- No już Lewego* wysyłam.

* Prawdopodobnie policjant z Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego KSP.

DZIENNIK DOWÓDCY "REKONESANSU" 13:56

Sztab przekazał, że do kawiarni przy ul. Wiejska 12 A wszedł Wojciech Kiniasiewicz i zlecił objęcie go nadzorem*. Zlecono załodze nr 102. Załoga przekazała, że na miejscu jest załoga WWP KSP, która już objęła nadzorem przedmiotowy adres.

*Sztab kazał śledzić policjantom kryminalnym KSP, co Kinasiewicz robi w Czytelniku. Ci przekazali, że lokal obserwują już inni tajniacy - z WWP KSP.

NAGRANIE 14:00

- Gruby - 806.

- Gruby.

- Nasi figuranci* dalej czytają?

- No, w tej chwili posilają się.

- Przyjąłem.

* w żargonie policyjnym - osoby rozpracowywane operacyjnie.

NAGRANIE „GW”. Godzina nieznana

- 806?

- Tak, słucham ciebie.*

- Pytanie moje, pan Petru, Wiejska 13 z restauracji wyszedł. Tylko teraz jest kwestia, czy go pilnujemy dalej, bo on idzie w stronę Placu Trzech Krzyży, czy go odpuszczamy?

- Słuchaj, pilnujemy go i tam jak tutaj Kinasiewicz wejdzie do auta swojego to też, wiesz, krótko tam wiesz pojedziemy za nim.

- Tak, przyjąłem.

* 806 rozmawia z policjantem z Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego KSP.

NAGRANIE 14:01

- 806 - 802.

- Jestem.

- Tak, Mariusz puszczaj (niezrozumiałe).

- Jeszcze raz.

- Napisałeś mi esemesa. Wiesz, o co chodzi.

- Tak, tak, tak. Ale ja już sam zdecydowałem tak samo. Także - jak tylko wsiądzie do samochodu, to jedziemy.

- Bardzo dobrze. (…)

NAGRANIE „GW”. Godzina nieznana

- Jestem.

- No, posłuchaj, pan Petru wszedł w Nowy Świat. A druga sprawa, to widzisz, że się taka młodzież zebrała z 15 osób? Kamery są rozstawione przy Matejki/ Wiejska.

- Nie widzę. Zaraz podejdę z tej strony, bo jestem tutaj od Kancelarii Sejmu, także idę w tamtą stronę, zobaczę.

- No bardzo młodzi ludzie, tutaj ze 3 kamery są rozstawione i chyba jakieś oświadczenie, czy będą śpiewać, nie mam pojęcia, bo każdemu kartkę w ręku jeden gościu wręczał. Także coś tu się będzie działo.

- Dobra idę w tamtą stronę, zobaczę.

MELDUNEK 14:04

35 806 zgłasza na Wiejska/ Matejki stoi 15 osób przy mediach (bdb) składają oświadczenie osoby z Forum Młodzieży.

NAGRANIE „GW”. Godzina nieznana

- No posłuchaj, pan Petru, Nowy Świat 27 - to jest chyba siedziba Nowoczesnej - wszedł do środka. Tą załogę mogę puścić już z powrotem pod Sejm?

- Tak oczywiście. Dziękuję.

MELDUNEK 14:08

35 806 zgłasza pan Petru wszedł do siedziby Nowoczesnej.

Trasa Ryszarda Petru i śledzących go policjantów - od Sejmu przy ul. Wielskiej, z przystankiem w restauracji Why Thai do siedziby partii Nowoczesna, przy ul. Nowy Świat 27. Łącznie 1 km marszu i prawie 2 godziny obserwacji.

DZIENNIK DOWÓDCY "REKONESANSU" 14:10

Informacja od załogi nr 103 o opuszczeniu przez Grzegorza Schetynę lokalu przy ul. Wiejskiej 12 i udaniu się w kierunku Sejmu – informacja przekazana do sztabu 208.

*policjanci kryminalni z Rekonesansu, którzy zostali wezwani do śledzenia Kinasiewicza, jednak zostali pod Czytelnikiem i obserwowali, co się dzieje.

MELDUNEK 14:12

Rekonesans zgłasza z Wiejskiej 12A wyszedł Schetyna i udaje się do Sejmu

NAGRANIE 14:53

- Gruby - 806.

- 806.

- Zwróciłeś uwagę na pana Jakrzewskiego?

- No, zwróciłem. A coś więcej trzeba?

- No, jest w naszym zainteresowaniu. Gdzie poszedł?

- Zaraz, poczekaj.

NAGRANIE 14:54

Dalszy rozmowy Grubego i 806 o Jakrzewskim:

- W kierunku Trzech Krzyży idzie, Wiejską.

- Dobrze, ale tam masz za nim ogon*?

- Nie, na razie nie mam, bo pilnujemy tych w barze.

- A masz człowieka, żeby tam go puścić? Jednego?

- Zaraz, poczekaj.

* W żargonie policyjnym - policjanci śledzący kogoś.

NAGRANIE 14:57

- 806 - Gruby.

- Jestem.

- No posłuchaj, ten Jakrzewski wszedł do Czytelnika. Także do tej grupy, która tam siedzi.

- Dobra. 802 - słyszałeś? 802 - 806. [802 się nie zgłasza] Gruby, dam ci do korespondencji 802, bo już wrócił. To jemu melduj, co się dzieje z figurantami*.

- Dobra.

* W żargonie policyjnym - osoby rozpracowywane operacyjnie.

NAGRANIE 14:59

- Powiedz mi gdzie jest ekipa, Mariusz*.

- Słuchaj, Jakrzewski (…) wszedł na Wiejską 12 A, jak tamci są - Kinasiewicz i spółka. Natomiast Bajkowski w tej chwili jest przy namiocie.

- Czyli Kinasiewicz, Jakrzewski i Bajkowski są Wiejska 12 A, w restauracji, tak?

- Bajkowski wrócił i jest przy namiocie teraz. Bajkowski wrócił. Natomiast reszta: Kinasiewicz, Jakrzewski i jeszcze 10 innych osób, obradują coś na Wiejskiej 12A jak Adam, w księgarni Czytelnia [Czytelnik].

- Dobra.

*806 czyli Mariusz Stoczkowski

Około godziny 15.00 prowadzenie korespondencji ponownie przejmuje 802.

MELDUNEK 15:08

35 802 zgłasza pod adresem Wiejska 12 znajduje się w chwili obecnej Kinasiewicz, Jakrzewski, Bajkowski oraz innych 12 osób.

Nie znamy godzin rozmów. Publikujemy je w kolejności takiej, jak na nagraniu opublikowanym przez "Gazetę Wyborczą".

1.

- 802.

- Słuchaj, ja rozumiem, że przekazałeś do sztabu już jak wygląda sytuacja na [Placu] Krasińskich i resztę?

- No tak, pozbierałem informacje, tylko jeszcze im powiem, gdzie jest Jakrzewski. I zaraz powiem, że do dalszej korespondencji przekazuję tobie, bo wróciłeś.

- Dobra, a powiedz mi: a Kinasiewicz? Co z nim?

- Słuchaj Kinasiewicz i Bajkowski poszli do księgarni, księgarni o nazwie Czytelnik. Na Wiejską 12A jak Adam. Wiejska 12a jak Adam. Tam złączyli dwa stoły, zjedli i około 12 osób siedzi przy tych stołach i obradują coś. Pan Jakrzewski przed chwilą dotarł tutej do Obywateli RP, ale właśnie się oddalił i chciałbym ustalić z Grubym, w którym kierunku poszedł. Bo szedł w kierunku Pl. Trzech Krzyży.

- Dobra.

2.

- Gruby, w kierunku Trzech Krzyży idzie, podpowiem ci. Gruby, Wiejską w kierunku Trzech Krzyży idzie, o to się pytałeś.

- To dawaj ogon* za nim, jak możesz, pilnie.

* W żargonie policyjnym - policjanci śledzący kogoś.

3.

- Gruby, jak dobrze kojarzę, to kieszonki* stoją niedaleko, przy Wiejskiej.

- Tak, właśnie dzwonię do nich.

- 50 metrów już jest od nich ten figurant.

- Gruby, pokazałem palcem i idą, już biegną do niego.

* Prawdopodobnie Gruby prosi o wsparcie w śledzeniu Obywateli RP policjantów zajmujących się tropieniem złodziei kieszonkowych.

NAGRANIE 15:32

- 802 - Gruby.

- 802.

- No pan Bajkowski - Górnośląska w dół, tak jakby się kierował w stronę Senatu. Niesie jakiś tam amplituder [amplitiuner] czy coś tam. Także może tam będą teraz zamęt robić.

- Dobra, dzięki.

NAGRANIE 15:35

- 802 - Gruby.

- Zgłaszam.

- No, Bajkowski dołączył do tej demonstracji, tam pod Senatem.

- Dziękuję.

NAGRANIE 15:36

- 802 - Gruby.

- Tak.

- No Kinasiewicz wyszedł z tej restauracji Czytelnik (nieczytelne).

- Wyszedł z Czytelni [Czytelnika] doleciało. I co dalej?

- W stronę namiotów się kieruje.

- Dobra. A Jakrzewski został, czy też jest?

- Nie, Jakrzewski, słuchaj, poszedł ulicą Frascati, w dół. To wygląda tak, jakby szedł z drugiej strony pod Senat. Tam też ma ode mnie łatkę*. Doleciało?

* W żargonie policyjnym - jest śledzony.

MELDUNEK 15:37

35 802 Bajkowski wyszedł z Wiejskiej 12 i zmierza Górnośląską w stronę Senatu.

NAGRANIE 15:41

- 802!

- Gruby, mów.

- No Jakrzewski tam, pod Senatem.

- Dobra.

NAGRANIE 15:41 i 40 sekund

- A Kinasiewicz w namiocie.

- Dobra.

NAGRANIE 15:55

- 802 - Gruby.

- Zgłaszam.

- Posłuchaj, Kinasiewicz ruszył się. Teraz idzie Frascati w dół, tak jakby do Senatu.

- Dobra.

NAGRANIE „GW”. Godzina nieznana.

- No słuchaj, pan Bajkowski tutaj ruszył w stronę ul. Pięknej.

- Dobra.

- Także łatkę ma*, tutaj chłopaki polecieli za nim. Zobaczymy gdzie nam się udaje.

- Dobra.

* W żargonie policyjnym - jest śledzony.

NAGRANIE 15:56

- Gruby - 806.

- Gruby.

- O, widzę, że idziecie za figurantem* Bajkowskim.

- No tak, wołał 802. [Bajkowski] Poszedł na chwilę do namiotu, zabrał jakieś przedmioty i wraca.

* W żargonie policyjnym - osoba rozpracowywana operacyjnie.

NAGRANIE „GW” Godzina nieznana

- Słuchaj, tam jest na moje oko jakieś 40 do 50 osób. Bajkowski teraz przeniósł namiot i rozstawia nagłośnienie, ale to chyba jest już, moim zdaniem, trochę późno.

- Jeszcze widzę, że ta komisja, ten, obraduje. Ale to są ludzie młodzi, squottersi czy to raczej Obywatele RP, raczej starsi?

- Wiesz co, to raczej kodowcy są tacy zwykli. Tam co prawda jest… Jakrzewskiego widziałem, jest i Bajkowski. Ale raczej tam spokojnie.

- Dobra, dzięki.

MELDUNEK 16:05

35 802 zgłasza panowie Kinasiewicz, Bajkowski, Jakrzewski i Kijowski są pod senatorem [Senatem]

MELDUNEK 16:05

W sumie pod Senatem 50 osób.

NAGRANIE „GW”. Godzina nieznana

- Pamiętasz o tym poleceniu, żeby zobaczyć, gdzie ta scena* pojedzie?

- Ja przekazałem to Grubemu, żeby zobaczył jaka jest realizacja, bo nie dopytałem się osiemsetszóstego jak byłem na odprawie

* chodzi o scenę KODu, która była rozstawiona pod Sejmem.

(…)

- 701*- 802.

- Jestem.

- Scenę jeszcze składają, czekają na transport. Jak będą ruszać, to nam znać. I gdzie będą jechać też poinformuję.

- Dobra, dzięki.

* insp. Sławomir Piekut, zastępca dowódcy operacji „Sejm”, szef KRP Warszawa I.

NAGRANIE 16:10

- 806 - Gruby.

- Ja ciebie słucham cały czas.

- No posłuchaj, Kinasiewicz wrócił tu pod Sejm. Druga sprawa – właśnie scena wyjechała – mój patrol* pojechał za nim. A trzecia sprawa – tam na Pl. Krasińskiego, Krasińskich, pod sąd właśnie jakiś podnośnik podjechał (niezrozumiałe).

- Przyjąłem.

* Policjanci z Wydziału Wywiadowczo- Patrolowego KSP.

NAGRANIE „GW” Godzina nieznana.

- Galu*, on się tankuje, czy tylko stanął i stoi?

- Tankuje się.

- Dobra, na razie za nim.

* asp. szt. P.G. z Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego KSP. Śledzi kierowcę wiozącego scenę KOD.

(…)

- No posłuchaj, scena dojechała na Pragę Południe. Wał Miedzyszyński. Rozumiem, że odpuszczamy?

- Tak, odpuszczamy.

- Dobra dzięki.

Trasa kierowcy wiozącego scenę KOD i śledzącego go policjanta - spod Sejmu przy ul. Wiejskiej aż do ul. Wał Miedzeszyński. Łącznie co najmniej 3,8 km.

DZIENNIK DOWÓDCY "REKONESANSU" 16:25

Uzyskana informacja od załogi 205 o planowanych przez Obywateli RP zakupach balonów i oddaleniu się z miejsca zgromadzenia – informacja przekazana do sztabu operacji.

MELDUNEK 16:28

Rekonesans zgłasza, że jeden z Obywateli RP pojechał do sklepu celem zakupienia balonów.

NAGRANIE 16:27

- 802 - Gruby.

- Zgłaszam.

- Posłuchaj, pan Bajkowski, ul. Wiejską, to już Plac Trzech Krzyży nawet, w stronę palmy [na Rondzie de Gaulle].

- Dobra, dzięki.

NAGRANIE „GW”. Godzina nieznana

- No słuchaj, on Pl. Trzech Krzyży, w stronę palmy idzie, także już gdzieś tam dochodzi do palmy.

- (niezrozumiałe) Nowy Świat (niezrozumiałe).

- Dobra, dobra to tam musisz i tak rundkę strzelić na Pl. Trzech Krzyży i w stronę palmy uderzyć.

(…)

- Dobra, dzięki. Rozumiem, że w razie jakby trzeba gdzieś, to jedziemy za nim?

- Tak dokładnie. No jeden niech wysiądzie wiesz, z samochodu, a drugi samochodem musi tam, wiesz, się kręcić, nie?

- (niezrozumiałe)

- No i każdy, wiesz, jakby wsiadł gdzieś – od razu do mnie halo.

NAGRANIE 16:38

- 802 - Gruby.

- Tak?

- No posłuchaj, pan Bajkowski ulicą Jerozolimskie, w stronę Powiśla. Gdzieś na wysokości Smolnej jest.

- Może kapcie idzie umyć se w Wiśle.

- Bardzo możliwe.

NAGRANIE „GW”. Godzina nieznana.

- Jesteś?

- Gdzie doszliście?

- Idzie Jerozolimskimi w kierunku Powiśla.

- Dobra, dobra. W kierunku Powiśla, dzięki.

- Tak, po stronie (niezrozumiałe).

(…)

- Gruby.*

- Informacyjnie. PKP Powiśle, teraz wszedł na perony. W razie czego jechać za nim?

- Zaraz, poczekaj, podpytam. A w którym kierunku?

- Wszedł na perony w kierunku… zachodu.

- Czyli w stronę [Dworca] Zachodniego, rozumiem?

- Chyba tak.

- Czekaj.

- On równie dobrze może też przejść przez cały peron i tam zejść na dół, na Powiśle. Ale a wszelki wypadek pytam.

- Dobra już pytam.

* Gruby rozmawia ze śledzącym Bajkowskiego tajniakiem z WWP KSP.

(…)

- Posłuchaj* Pan Bajkowski na Powiślu, na peronie w stronę Dworca Zachodniego. Nie wiem, odpuszczamy?

- Tak, odpuszczajcie.

- Dobra dzięki.

* Prawdopodobnie rozmowa Grubego z 802.

(…)

- Jestem.*

- Jak odjedzie pociągiem, odpuszczajcie i pod Sejm.

- Przyjąłem.

* Prawdopodobnie rozmowa Grubego z policjantem z WWP.

NAGRANIE 17:06

- 802 - Gruby.

- Tak.

- Informacyjnie: pan Bojakowski [Bajkowski] - Sochaczew - pociąg.

- Dobra, dzięki. Kinasiewicza widziałem pod tym…, a Jakrzewskiego? Monitorujecie?

- Tak, dokładnie, cały czas.

- I gdzie jest Jakrzewski?

- Pod Senatem. No dobra, gdzieś tu się mi w krzakach chyba zakopał. Dobra.

Trasa Bajkowskiego i śledzących go funkcjonariuszy od wyjścia z Kawiarni Czytelnik przy ul. Wielskiej 12 A, przez okolice Sejmu, do Dworca PKP Powiśle.

NAGRANIE 17:19

- Posłuchaj, Jakrzewski właśnie spod Senatu, ulicą Frascati się udaje. Tam nasi idą za nim. Także jak gdzieś się zamelinuje, to ci powiem.

- Dobra, dzięki.

NAGRANIE 17:22

- 802 - Gruby.

- Zgłasza.

- Jakrzewski w namiocie.

- Dobra, dzięki.

NAGRANIE 17:25

- 802 - 161.

- Zgłaszam.

- Pan Kijowski (niezrozumiałe) w twoją stronę, ode mnie.

- Dobra.

NAGRANIE 17:26

- Galu* - 01 WWP. W ogóle cię nie słyszę. Co tam się dzieje?

- Obecnie pod Sejmem. Skończyliśmy właśnie jazdę za tym samochodem ze sceną. Odpuściliśmy go.

* asp. szt. P.G z Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego KSP, który śledził kierowcę wiozącego scenę KOD.

NAGRANIE 17:29

- A gdzie są osoby w naszym zainteresowaniu?

- Jest tak. Jakrzewski jest tutaj w namiocie, a Kinasiewicz jest na Senacie.

- Dobra.

MELDUNEK 17:36

35 802 zgłasza o frekwencji: Senat – 70, zgromadzenie przy ul. Wiejskiej – 20 Obywateli RP Jakrzewski, Pl. Krasińskich – 10, Pałac Prezydencki cisza spokój, Senat - Kinasiewicz

NAGRANIE 17:40

- 802 - Gruby.

- Zgłaszam.

- No Jakrzewski właśnie wyszedł tu z namiotu. I jest teraz na ul. Na Skarpie. Także chyba w kierunku Senatu.

- Dobra.

- Jak dojdzie, zgłoszę.

- Dobra.

NAGRANIE 17:52

- 802 - Gruby.

- Gruby.

- Jakrzewski pod Senatem.

NAGRANIE 18:03

- 802 - Gruby.

- Gruby.

- Pan Kinasiewicz w namiocie z przodu Sejmu.

- Dzięki.

NAGRANIE 18:11

- 802 - 144.

- Zgłaszam.

- Informacyjnie dla ciebie: pan Szczurek w twoim kierunku zmierza tutaj przez park.

- Dobra.

- No i ci od OSY i od Obywateli RP tak się kręcą tutaj. Albo nagrywają telefonami te bramy wjazdowe do Sejmu albo robią zdjęcia. Tak badają teren.

Po godzinie 18.00 korespondencję przejmuje 803.

MELDUNEK 18:25

35 803 zgłasza pod Sejmem 20 osób, pod Senatem 100 osób w tym Bajkowski, Szczurek i Kijowski. Na Pl. Krasińskich 10 osób.

MELDUNEK 18:58

35 803 zgłasza na Pl. Krasińskich 8 posłów Nowoczesnej w tym Petru i Ludnauer [Lubnauer]

NAGRANIE 19:16

- 803 - Gruby.

- Gruby.

- No Kinasiewicz pod Senatem.

- Dobra.

MELDUNEK 19:41

35 803 zgłasza na Pl. Krasińskich przybył pan Frasyniuk

MELDUNEK 19:49

35 803 Pl. Krasińskich 800 os, Sejm 15, Senat - 200, na msc Frasyniuk, Rzepliński, Bajkowski, Szczurek, 8 z Nowoczesnej w tym Petru

NAGRANIE 19:52

- 704 - 124.

- …cztery.

- Pan Kasprzak jeszcze z jednym i ze swoją towarzyszką w kierunku Pl. Trzech Krzyży.

- Przyjąłem. (…) Ale tam od przodu rusza?

- (niezrozumiałe) Pl. Trzech Krzyży.

- Urwało. Od przodu?

- Tak. Wiejską, na Pl. Trzech Krzyży. Ruszył.

Dalej na tym samym nagraniu:

- Gruby - 803.

- Jestem.

- Idziesz za Kasprzakiem?

- My Kasprzaka nie mieliśmy, tylko Kinasiewicza.

- A masz coś jeszcze pod Sejmem wolnego*?

- Poczekaj, bo nas tu podmieniają, zaraz ci powiem.

* Wolnych policjantów do śledzenia Kasprzaka.

NAGRANIE 19:54

124: 803 - 124.

803: Tak?

124: Ja tam za nim załogę puściłem, spod Sheratonu, to go trochę tam podprowadzą, dopóki wywiad go nie przejmie.

803: Dobra. Gruby słyszałeś?

Gruby: Dobra. Rozumiem, że podprowadzą go. To nich dają tutaj na ogólnym [kanale łączności], to ja już załogę wysyłam.

803: 124. Na jakiej on wysokości już jest?

124: Centralnie już na Placu Trzech Krzyży. Doszło?

803: Tak. Gruby, słyszałeś?

Gruby: Powtórz.

803: Centralnie na Placu Trzech Krzyży jest.

Gruby: Dobrze, ja już załogę wysłałem. Już polecieli.

NAGRANIE 20:03

- 803 - Gruby.

- 704.

- Posłuchaj. Pan Kasprzak jest Górnośląska, tam pod kładką. Spotkał się z panem Petru. I na razie stoją.

- Przyjąłem.

MELDUNEK 20:07

35803 Petru i Lubnauer z Pl. Krasińskich przeszli na Skwer Rydza Śmigłego.

NAGRANIE 20:11

- 803- Gruby.

- Gruby.

- No posłuchaj, cała spółka, czyli Kasprzak, Kinasiewicz, Jakrzewski plus pan Petru - wszyscy są pod Senatem.

- No dobra. Tu z tyłu parku, tak?

- Tak dokładnie.

- Dobra, dzięki.

MELDUNEK 20:17

35704 na tyłach Sejmu przemawia p. Kasprzak

MELDUNEK 20:26

35803 Petru i Lubnauer opuścili zgromadzenie

Od godziny 20. za łączność policjantów Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego ze sztabem odpowiada E.C. pseudonim Cygan z WWP KSP.

NAGRANIE 20:21

161: 803- 161

803: Tak?

161: Pan Kasprzak z górę poszedł Górnośląską, tam do Wiejskiej.

803: Jeszcze raz.

161: Pan Kasprzak poszedł tu ode mnie, z Maszyńskiego, poszedł do góry, w stronę Wiejskiej. Tam do góry.

803: Dobra. Cygan - 803.

Cygan: Tak, właśnie chciałem ci przekazać. Prowadzimy go. Do Sejmu idzie.

803: Dobra.

MELDUNEK 20:26

35803 Kasprzak zakończył przemowę i oddala się

NAGRANIE 20:28

- 803 - Gruby [brak odzewu]. 803 - Cygan.

- Cygan.

- Kasprzak wsiadł do Citroena Wanda Wanda* i jedzie w stronę Mokotowa.

* Rejestracja zaczynająca się na WW.

NAGRANIE 20:33

818: 803 - 818.

803: Tak.

818: No i pan Frasyniuk zwrócił się do uczestników zgromadzenia o to, żeby przyszli pod Senat dzisiaj, wyjątkowo pod Senat, żeby wesprzeć biednych senatorów. No i przyjmujemy 2 tysiące [osób].

803: Dobra. 704 - słyszałeś?

704: Słyszałem. Daj to do góry*

*do sztabu.

MELDUNEK 20:34

35 803 Pl. Krasińskich 1700 przemawia Frasyniuk

MELDUNEK 20:38

35803 Pl. Krasińskich 2000 Frasyniuk zaproponował ze sceny przejście pod Senat aby tam wesprzeć protestujących

NAGRANIE 20:49

- 803 -125.

- Tak.

- Pan Petru jest na miejscu, a z nim idzie… Kinasiewicz.

NAGRANIE 21:13

- 803 - 161.

- Zgłaszam.

- U mnie przy Maszyńskiego pan sędzia Rzepliński i Kinasiewicz. Rozmawiają.

MELDUNEK 21:26

35603 Pl. Krasińskich 3000 Frasyniuk przemawiał kolejny raz i ponownie wezwał do przemieszczania się pod Senat oraz do zebrania się jutro pod Senatem

NAGRANIE 21:27

- 803- Cygan.

- Cygan.

- Kinasiewicz oddalił nam się spod Senatu, poszedł w park gdzieś, w okolice Skarpy.

- Dobra, dzięki.

NAGRANIE 21:37

- Bajkowski na miejscu i adwokat KODu na miejscu.

- Kto jeszcze z Bajkowskim?

- (niezrozumiałe) ten główny adwokat, który się KODem zajmuje.

- Dobra.

NAGRANIE 22:28

- 803 - Cygan.

- Cygan.

- Kinasiewicz opuścił miejsce zgromadzenia, na razie doszedł do [Alei] Ujazdowskich. I się tam gdzieś buja.

- Dobra. Popilnuj go. Zobacz gdzie on będzie szedł.

- Jasna sprawa.

NAGRANIE 23:12

- 803 - Cygan.

- (niezrozumiałe)

- Informacyjnie: Kinasiewicz już wrócił.

- Jeszcze raz.

- Informacyjnie: Kinasiewicz wrócił.

- Do parku?

NAGRANIE 23:30

- 803 - 125.

- Zgłaszam.

- Pan Kijowski i pan Kasprzak są tutaj, na tyłach Senatu.

- Kijowski, Kasprzak. Dobrze.

MELDUNEK 23:36

35803 Kijowski i Kasprzak w parku

NAGRANIE 23:51

- 803 - 125.

- Tak?

- Kasprzak nam się oddalił, przez tłum w kierunku Na Skarpie. [w tle krzyki: "Senatorze jeszcze możesz"]

- Jeszcze raz.

- Kasprzak poszedł w tłum, w kierunku Al. Na Skarpie.

22 lipca 2017

MELDUNEK 0:05

35803 Górnośląska Maszyńskiego pan Kinasiewicz, Bajkowski, Suszek, Szczurek

NAGRANIE 00:52

- 803 - Cygan. Pan Kasprzak pożegnał się pod Senatem, ruszył w stronę Sejmu, prawdopodobnie chyba będzie odjeżdżał. Czy ciągniemy dalej za nim?

[803 mówi że padła mu bateria. Cygan powtarza i pyta jeszcze raz.]

803: Nie.

Cygan: Odpuszczamy?

NAGRANIE 00:53

- 803 dla 165.

- Dobra. Cygan - 803. Jest Cygan? Kawałek może podjedźmy, tak żeby nam jakiegoś numeru nie wywinął.

Cygan: Jasne. Przyjąłem.

MELDUNEK 1:37

87007 Kinasiewicz i inni stanęli na wyjeździe* spych [spycham] ich i blokuję

* Obywatele blokują wyjazd z Senatu.

MELDUNEK 1:50

87001 Kinasiewicz otoczony busami sytuacja opanowana

MELDUNEK 01:59

Rekonesans uczestnicy zgromadzenia nawołują się pod Sheraton gdyż tam ma być blokada

MELDUNEK 3:51

87007 Kinasiewicz z Maszyńskiego przemieszcza się w kierunku Pięknej

NAGRANIE 4:21

- Cygan - 704. Pan Kinaszewski [Kinasiewicz] dojechał już do de Gaulle’a. Ciągnąć go dalej?

- Nie, odpuszczaj. I już od tej pory wołaj 812.

- Jasne, przyjąłem.

MELDUNEK 4:27

Rekonesans z ustaleń Kinasiewicz pojechał do domu.

;

Udostępnij:

Bianka Mikołajewska

Od wiosny 2016 do wiosny 2022 roku wicenaczelna i szefowa zespołu śledczego OKO.press. Wcześniej dziennikarka „Polityki” (2000-13) i krótko „GW”. W konkursie Grand Press 2016 wybrana Dziennikarzem Roku. W 2019 otrzymała Nagrodę Specjalną Radia Zet - Dziennikarz Dekady. Laureatka kilkunastu innych nagród dziennikarskich. Z łódzkich Bałut.

Komentarze