"Uchwały anty-LGBT napędzają lawinę strachu, niechęci i nienawiści wobec osób nieheteroseksualnych. Każda osoba zasługuje na spokojne życie bez strachu przed przemocą" - pisze w liście do wojewodów ponad 100 organizacji stojących na straży praw człowieka

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem domaga się natychmiastowego uchylenia tzw. „deklaracji anty-LGBT”, które w niespełna rok przyjęły aż 93 jednostki samorządu terytorialnego w 11 województwach w Polsce.

Sygnatariusze listu uważają, że twórcy homofobicznych uchwał operują nomenklaturą wojenną („homoterror”), a także używają manipulacji i przekłamań („ideologia LGBT, która narusza wartości konstytucyjne”). Niebezpieczne są też insynuacje o demoralizacji dzieci, które są fundamentem ww. dokumentów. Całość stanowi element

„mowy nienawiści, która przyzwala na przemoc”.

A to w opinii autorów apelu jest „niedopuszczalne, zwłaszcza gdy dokonują tego organy władzy publicznej, mające w swojej istocie krzewić postawy antydyskryminacyjne i wspierać prawa człowieka”.

I przypominają, że do aktywnego prowadzenia polityki antydyskryminacyjnej zobowiązuje władze publiczne nie tylko Konstytucja (art. 32), ale także akty prawa międzynarodowego (m.in. Europejska Konwencja Praw Człowieka). W związku z tym zaniechanie działań koniecznych dla przeciwdziałania dyskryminacji może stać się

przedmiotem skargi na polski rząd do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Podobne upomnienie do polskiego rządu już 18 grudnia 2019 roku wysłał Parlament Europejski. Zaapelował też do Komisji Europejskiej, by sprawdziła, czy gminy, które przyjęły „deklaracje anty-LGBT”, nie wydają unijnych pieniędzy na realizację celów niezgodnych z wartościami UE. Póki co, 4 lutego 2020 KE oficjalnie potępiła homofobiczne rezolucje.

Jak utrącić niebezpieczne uchwały?

Adresatami listu z 11 lutego 2020 są wojewodowie sprawujący nadzór administracyjny nad gminami, które przyjęły homofobiczne rezolucje:

 • Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki
 • Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski
 • Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 • Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski
 • Tobiasz Adam Bocheński – Wojewoda Łódzki
 • Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
 • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 • Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski
 • Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski
 • Zbigniew Koniusz – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
 • Łukasz Mikołajczyk – Wojewoda Wielkopolski

Organizacje apelują, by wojewodowie stwierdzili ich nieważność. Z analizy prawnej dr Marka Szolca dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego wynika, że choć dokumenty nie są aktami prawa miejscowego, to należy je rozumieć jako „polityczny wyraz woli władz publicznych”. Lokalne polityki – zgodnie z art. 7 Konstytucji i orzecznictwem NSA – można kreować tylko w granicach obowiązującego prawa. A jak pisaliśmy, homofobiczne uchwały łamią szereg przepisów krajowych i międzynarodowych.

Szolc także uważa, że podmiotami, które mogłyby utrącić uchwały są wojewodowie. Rekomenduje jednak zaskarżenie uchwał do wojewódzkich sądów administracyjnych, tak jak w przypadku części rezolucji w pięciu województwach zrobił to Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Koalicja organizacji pozarządowych powołuje za to przepisy o samorządach gminnych (art. 91 ust. 1), powiatowych (art. 79 ust. 1) i województwa (art. 82 ust.1), stwierdzając, że uchwały są aktami prawa miejscowego, stojącymi w sprzeczności z przepisami, w tym przepisami Konstytucji. Od wojewodów domagają się więc

uznania nieważności dokumentów w drodze nadzoru administracyjnego oraz wstrzymanie ich wykonywania przed wydaniem rozstrzygnięcia nadzorczego.

Cała treść apelu organizacji dostępna tutaj.

OKO.press pilnuje ABC praw LGBT+
Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.

Dziennikarz i reporter. Laureat nagród: "Pióro Nadziei 2018" przyznawanej przez Amnesty International za dziennikarstwo zaangażowane i "Korony Równości 2019". Nominowany do nagrody "Zielony Prus" Stowarzyszenia Dziennikarzy RP za wyróżniający start w zawodzie. W OKO.press pisze o edukacji, prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim i polityce społecznej.


Komentarze

 1. TW Balbina

  Faszyzm rodzi się od wydawałoby się nieistotnych gestów i małymi kroczkami szybko dochodzi do obozów śmierci i komór gazowych. Po uchwałach anty-LGBT, władze takich łajdackich gmin już zakazywały wstępu na festyny, osobom które nie spodobały się odpowiednio poinstruowanym służbom miejskim i ochroniarzom. Teraz kolej na przejście do siły fizycznej i wypuszczenie w miasto bojówek tzw "prawdziwych polaków", które pałkami będą robić "porządek"

  • Jan Helak

   Dokładnie tak, niejaki Adolf Hitler zaczął rządy od obcinania uprawnień samorządom i landom, potem w ogóle zmienił podział administracyjny Niemiec reaktywując średniowieczne jednostki określane jako "Gau", podporządkowując cały system pod podział regionalny struktur NSDAP. Potem przyszła kolej na prasę, ustawy norymberskie, Dachau, Auschwitz i ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Krok po kroku, jak powiedział Marian Turski, czyli tzw. metodą salami (odkrawania plasterka po plasterku, a kiełbasy coraz mniej) – sprawdzoną wielokrotnie i wciąż zabójczo skuteczną.

  • Vladis Thesaurus

   Proponuję przejść na dzieworództwo i mężorództwo (oraz promować ten system ku chwale przyszłych pokoleń) – wydaje mi się, że byłoby to zgodne z naturą lewactwa.

 2. TW Balbina

  A ja jestem LGBT,Żydem,Niemcem,zdradziecką mordą,targowiczaninem,kanalią,kom­unistą i złodziejem,gorszym sortem,zaprzańcem,zdrajcą ,donosicielem,stojącym tam gdzie stało ZOMO,lewakiem,parchem i pachołkiem a wszystko z tego powodu ,że nie popieram tej bolszewickiej partii, która nazywa się PIS. Z tego też powodu wyznawcy tej partii bez mrugnięcia okiem żywcem obdarli by mnie ze skóry albo wysłali do komory gazowej. Jeśli ktoś uważa ,że przesadzam to zachęcam go do odwiedzin w dowolnej polskiej wsi i porozmawiania szczerze z ludźmi co sądzą o dokonaniach faszystów podczas II wojny światowej.
  Zdziwi się wtedy co usłyszy od wielu, zdziwi się że zamiast potępienia zbrodni i współczucia dla ofiar spotka się z opinią że "Żydkom się należało".
  Oczywiście nie wszyscy tak na wsiach myślą bo też nie wszyscy popierają ten pisowski bandytyzm.

Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!