Nauczyciele toną w papierach, szkoła w bezsensie. A rząd chce kontrolować i ideologizować
biurok

Nauczyciele toną w papierach, szkoła w bezsensie. A rząd chce kontrolować i ideologizować