Nauczyciele zaprotestują w Warszawie. "Mamy dość arogancji"
Nauczciele protestują z transparentem
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

Nauczyciele zaprotestują w Warszawie. „Mamy dość arogancji i braku szacunku”