0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.plFot. Jakub Wlodek / ...

24 kwietnia 2023 roku minister Czarnek zagroził, że ograniczy finansowanie Instytutowi Filozofii i Socjologii PAN, bo ten „utrzymuje ten rodzaj ludzi". „Ten rodzaj ludzi” to oczywiście prof. Barbara Engelking, dyrektorka Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, która 19 kwietnia w TVN24 mówiła o rzeczywistej skali polskiej pomocy Żydom podczas II wojny światowej. A ta opowieść, poparta badaniami naukowymi, nie koresponduje z historyczną propagandą władzy.

Pisaliśmy o tym tutaj:

Przeczytaj także:

Wcześniej prof. Engelking zaatakował też premier Mateusz Morawiecki:

Przeciwko tym wypowiedziom protestują naukowcy i naukowczynie: "Sprzeciwiamy się dyskredytowaniu wielu lat pracy naukowej, której wyniki doczekały się publikacji w prestiżowych wydawnictwach w Polsce i za granicą, i były recenzowane przez kompetentnych w dziedzinie badań nad Zagładą naukowców". Pod tym listem podpisało się już ponad 300 naukowców i naukowczyń z całego świata. List można podpisać tutaj.

Swoją uchwałę w tej sprawie przyjął też sam Instytut Filozofii i Socjologii PAN. "Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN wyraża swoje oburzenie z powodu słów premiera Morawieckiego i swoją całkowitą solidarność z prof. Engelking, która właśnie doświadcza nagonki. Niebezpieczna jest sytuacja, w której premier demokratycznego państwa, korzystając z autorytetu swojego urzędu, przypuszcza ideologicznie motywowaną napaść na niezależną uczoną".

Poniżej publikujemy list naukowców i naukowczyń, uchwałę IFiS PAN oraz oświadczenie Muzeum POLIN.

List naukowców i naukowczyń

My, niżej podpisani naukowcy i naukowczynie, pragniemy wyrazić nasz sprzeciw wobec ataku na prof. Barbarę Engelking, kierowniczkę Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Uważamy za niezwykle niebezpieczne i niedopuszczalne zapędy cenzorskie i pomysły uzależnienia finansowania instytucji naukowych od tego, czy badania zatrudnionych w nich naukowców spełniają oczekiwania polityków. Takie działania mają na celu zniechęcenie innych naukowców i naukowczyń do podejmowania badań, których wyniki mogłyby spotkać się z podobną nagonką.

Sprzeciwiamy się dyskredytowaniu wielu lat pracy naukowej, której wyniki doczekały się publikacji w prestiżowych wydawnictwach w Polsce i za granicą, i były recenzowane przez kompetentnych w dziedzinie badań nad Zagładą naukowców. Pomysł uczynienia z tematu wymagającego drobiazgowych i zniuansowanych badań - które profesor Engelking prowadzi - elementu kampanii wyborczej budzi nasz sprzeciw.

dr Maria Ferenc

dr Aleksandra Bańkowska

dr Aleksandra Bilewicz, IRWiR PAN

dr Anna Rosner

dr Adam Sitarek, UŁ

dr Ewa Wiatr, UŁ

dr Justyna Majewska

Dagmara Swałtek-Niewińska

dr Tomasz Frydel

dr Paweł Dobrosielski

dr Marta Zawodna-Stephan

dr Jagoda Budzik, UWr

prof. Jacek Chrobaczyński

Przemysław Nowicki

dr hab. Adam Kopciowski

dr Jan Olaszek Instytut Studiów Politycznych PAN

dr Martyna Grądzka-Rejak

dr hab. Adam Puławski Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN" w Lublinie

dr Justyna Koszarska-Szulc

dr Magdalena Kozłowska, UW

dr Agnieszka Nowakowska, Wydział Socjologii UW

prof. dr hab. Andrzej Rosner

dr Marta Cobel-Tokarska

prof. dr hab. Krzysztof Jaskułowski, Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet SWPS

mgr Marta Gospodarczyk, Wydział Socjologii UW

dr Zofia Trębacz

dr Magdalena Semczyszyn, ISP PAN

dr hab. Radosław Ptaszyński prof. US Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Eryk Krasucki, Instytut Historyczny Uniwersytet Szczeciński

dr Piotr Byszewski, były pracownik IPN

dr hab. Michał Mokrzan

dr Tom Junes, ISP PAN

dr hab. Justyna Kowalska-Leder, IKP UW

dr hab. Piotr Bogalecki, Uniwersytet Śląski

dr hab. Anita Jarzyna, prof. UŁ

dr hab. Kinga Piotrowiak-Junkiert, prof. UAM

dr Radosław Poniat, UwB

dr Łukasz Bertram, ISP PAN

dr hab. prof. ucz Paweł Rodak, IKP UW

dr hab. Radosław Skrycki, prof. US, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab. Dariusz Stola, ISP PAN

dr Wojciech Tworek, UWr

mgr Sara Herczyńska, IKP UW

mgr Aleksandra Gluba-Pieprz, UAM

dr Anna Wylegała, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr Krzysztof Majer, UŁ

mgr Justyna Szklarczyk, SDNH UW

dr hab. Jerzy Wiśniewski, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Piotr Osęka, prof. ISP PAN

Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, UAM

dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. UJ

dr Marek Majer, UŁ

dr Weronika Grzebalska, ISP PAN

dr hab. Maciej Junkiert, prof. UAM

dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz., Instytut Kultury Polskiej UW

dr hab. Katarzyna Person

dr Maria Cieśla, IHPAN

dr hab. Łukasz Smyrski, prof IAE PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ

dr Monika Piotrowska-Marchewa, IH UWr

dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik, prof. IBL PAN

dr Piotr Rypson, przewodniczący ICOM Polska

dr Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, IH PAN mgr Sylwia Borowska, SDNH, Wydział Historii UW

dr Weronika Parfianowicz, IKP UW

dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG, Instytut Filologii Germańskiej

dr hab. Ewelina Szpak, prof. IH PAN

Michał Kowalski, Uniwersytet Wrocławski

Dr Natalia Jarska, Instytut Historii PAN

dr Marzena Adamiak, IFiS PAN

dr Gábor Danyi

dr Bartłomiej Błesznowski, ISNS UW

Dorota Choińska, UWr

Marcin Wodzinski, UWr

dr Karolina Szymaniak, UWr

Dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov, Instytut Historii PAN

dr. Agata Pietrasik, Freie Universitaet Berlin

dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN

dr Anna Gnot, ÚČL AV ČR

dr hab. Luiza Nader, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

mgr Piotr Sadzik, Wydział Polonistyki UW

mgr Agata Bielińska, IFiS PAN

dr Ewa Kociszewska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

prof.dr hab. Anna Landau-Czajka, IH PAN

Joanna Urbanek

prof. dr hab. Maria Mendel, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański

dr hab. Monika Rzeczycka, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Marcin Wilk

dr Łukasz Wróbel, ILP UW

dr hab. Jan Sowa, ASP w Warszawie

dr Dorota Jarecka

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, Instytut Kaszubski

dr Mieczysław Abramowicz

prof. dr hab. Piotr Urbański, Instytut Filologii Klasycznej UAM

dr hab. Tatiana Czerska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

mgr Mariusz Jaskuła, SDNH UAM, Wydział Filozoficzny

Małgorzata Abramowicz, MNG

dr Artur Hellich, Wydział Polonistyki UW

dr Maria Makaruk, Wydział Polonistyki UW

dr Maria Buko

prof. UAM dr hab. Piotr Forecki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

prof. dr Renata Makarska, Uniwersytet im. Jana Gutenberga Moguncja

Heléna Huhák, Institute of History, Research Centre for the Humanities (Budapest)

dr hab. Tadeusz Bartoś, AFiB Vistula

dr hab. Jan Kwapisz, Instytut Filologii Klasycznej UW

dr Łukasz Sommer, Wydział Neofilologii UW

mgr Marcin Gołąb, Instytut Kultury Polskiej UW

dr Borbála Klacsmann, University College Dublin

prof. UP, dr hab. Paweł Kłoczowski

Przemysław M. Raczyk, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Julita Semrau, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

prof. PAN dr hab. Marta Leśniakowska, IS PAN

prof. dr hab. Izabela Surynt UWr

mgr Anna Piniewska, UW

dr Katarzyna Liszka, UWr

dr Anna Muller, University of Michigan-Dearborn

prof. IH PAN dr hab.Grzegorz Krzywiec

dr Agnieszka Fulińska

Dr Katarzyna Taczyńska, University College Dublin

dr hab. Igor Piotrowski, IKP UW

Dr hab. Sylwia Michalska prof. IRWiR PAN

dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz, IBL PAN

prof.dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz Akademia WSB, KNP PAN

Dr. Ágnes Katalin Kelemen, CEU-Democracy Institute, Budapest

mgr Anna Gołębiowska-Kmieciak

Dr Sylwia Chutnik

Dr Beata Anna Polak, UAM

Prof. dr hab. Tomasz Polak, UAM

prof.dr hab. Maria Małgorzata Szpakowska

dr Eleonora Bergman

mgr Agnieszka Zygmunt-Bisek

mgr Michał Kucharski, UAM

dr hab. prof UŚ Magdalena Piekara

Adam Stepnowski, UWr

dr Vitaliy Krupin, IRWiR PAN

dr Tomasz Załuski, UŁ

dr Ewa Nizińska

dr hab. Maria Sławek, Akademia Muzyczna im.Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

prof. Leszek Żyliński, UMK Toruń

dr n. med. Ewa Krawczyk, Georgetown University

dr hab. Marek Węcowski, prof. UW

dr Agnieszka Witkowska-Krych, IKP UW

dr hab. prof. UW Magdalena Derwojedowa, IJP UW

Dr Mateusz W.Król, Uniwersytet Śląski

dr Paweł Fijałkowski

mgr Karolina Koprowska, UJ

dr Anna Machcewicz

dr Bartłomiej Krupa, IBL PAN

dr Alicja Głuszek

dr Jakub Gałęziowski, WNKS UW

dr Krzysztof Persak, ISP PAN

dr Paweł Nowakowski, Wydział Historii UW

dr Maria Antosik-Piela WH UW

dr Jarosław Francik, Kingston University London

Prof. dr hab. Konrad Zieliński, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Anna Chebotarova, Uniwersytet w Oslo

dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek, prof. UŚ

dr Małgorzata Łukianow, WS UW

dr hab. Wacław Forajter prof. UŚ

prof.dr Maria Poprzęcka, Wydział Artes Liberales UW

dr Ingo Loose, IfZ Monachium-Berlin

dr hab. Alina Molisak, UW

Dr Grzegorz Rossoliński-Liebe, Freie Universität Berlin

mgr Agata Grzybowska-Wiatrak, UW

dr hab. Artur Markowski, prof. ucz., WH UW

Marzena Franke, Biblioteka im. W. Borowego UW

dr hab. Tomasz Rakowski IEiAK UW

mgr Anna Szyba, Freie Universität Berlin

dr Maciej Moszyński

dr hab. Wojciech Śmieja, prof. UŚ Katowice

mgr Aleksandra Szczepan, UJ

dr Maria Kobielska, Wydział Polonistyki UJ

dr Michał Studniarek, IH PAN

dr Joanna Krystyna Radosz, Wydział Neofilologii UAM

mgr Wioletta Wejman, Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie

dr Jakub Muchowski, Wydział Historyczny UJ

Ishbel Szatrawska, Żydowskie Muzeum Galicja, JCC Krakow, absolwentka UJ

prof. dr hab. Jakub Niedźwiedź, Uniwersytet Jagielloński

dr Konrad Matyjaszek, Instytut Slawistyki PAN

dr Barbara Krawcowicz, UJ

Tomasz Cyz - reżyser

mgr Sylwia Kwaśniewska - doktorantka, UŚ

dr Marta Duch-Dyngosz, UJ

dr Natalia Otrishchenko, Centrum Historii Miejskiej

dr hab. Anna Pekaniec, Wydział Polonistyki, UJ

dr Justyna Michalik-Tomala, UŁ

dr Małgorzata Büthner-Zawadzka

Masza Makarowa, UW

Adrian Grzebyk, absolwent UW

dr Adela Kobelska, Wydział Polonistyki UW

dr Joanna Preizner, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Prof. Grzegorz Gorzelak, IRWiR PAN

Prof. Natalia Aleksiun, Center for Jewish Studies, University of Florida

Damian Josef Neć - reżyser

dr hab. prof. UŚ Katarzyna Węsierska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Paweł Piszczatowski, prof. UW

dr Kamil Kijek, UWr

Malwina Marzena Miziarska - teatrolog, absolwentka Akademii Teatralnej oraz Freie Universität w Berlinie

dr hab. Piotr Gradziuk. prof. IRWiR PAN

dr Jakub Jasiński, IRWiR PAN

dr hab. Michał Kłosiński, prof UŚ

prof. dr hab. Piotr Oczko, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Edyta Głowacka Sobiech prof. UAM

prof, Antoni Sułek

prof.dr hab. Ewa Kołodziejek, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. P. F. Góra, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Associate Professor Sebastien Mosbah-Natanson (Sorbonne Université, France)

Dr Aleksandra Bednarowska Uniwersytet Pedagogiczny

mgr Aleksandra Liszka, doktorantka UŚ

Teresa Śmiechowska, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

dr Natalia Romik

dr Maciej Ratajczyk, Wydział Neofilologii UAM

dr Maciej Dajnowski, Wydział Filologiczny UG

dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP

dr Karina Jarzyńska, Wydział Polonistyki UJ

dr Michał Trębacz, Muzeum POLIN

dr Joanna Śliwa

prof. dr hab. Marek Wilczyński, UW

dr Katarzyna Bielińska, WFZ UW

prof. dr hab. Joanna Wojdon, UWr

dr Natalia Judzińska, Instytut Slawistyki PAN, Badaczki i Badacze na Granicy

dra hab. Iwona Demko, ASP Kraków

mgr Jakub Zygmunt, UW

mgr Agata Stawska, muzykolożka UJ, muzykoterapeutka AM, Kraków

prof. dr hab. Andrzej Fuliński, prof. emeritus, Inst. Fizyki Teoretycznej UJ

mgr. Wiktoria Adamczyk, filologia germańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. Ofer Dynes (Columbia University)

dr Michał Dudek, IRWiR PAN

dr Magdalena Piotrowska-Grot, UŚ

mgr Oskar Szczygieł, IRWiR PAN

Prof. Steven Seegel, University of Texas at Austin

mgr Magdalena Zatorska, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Tomasz Z. Majkowski, prof UJ

dr Jolanta Klimczak, UŚ, Katowice

dr Marcin M. Bogusławski, UŁ

dr hab. Krzysztof Matuszewski, prof. UŁ

dr.hab.Martyna Pastuszka, Akademia Muzyczna w Katowicach

dr hab. Agnieszka Jagodzińska, UWr

dr Patrycja Dołowy, JCC Warszawa, Artes Liberales UW

dr hab. prof. IH PAN Katarzyna Sierakowska

dr Dominika Zwęglińska-Gałecka, IRWiR PAN

dr Tomasz Leszkowicz

dr Aleksandra Pawłowska, IRWiR PAN

dr Jan Rybak, Birkbeck Institute for the Study of Antisemitism, University of London

prof. dr hab. Grzegorz Motyka ISP PAN

Dr. habil. Karolina Wigura, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kultura Liberalna

Dariusz Stola, ISP PAN

Lech M. Nijakowski, Wydział Socjologii UW

Bartosz Konieczka, badacz niezależny

Michał Trębacz, Muzeum Polin

Olga Kaczmarek, Forum Dialogu, Instytut Kultury Polskiej UW

Marcin Kula, Uniwersytet Warszawski (emeritus)

Karolina Panz Instytut Slawistyki PAN

Jakub Petelewicz, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

dr Agnieszka Haska

Małgorzata Głowacka-Grajper, Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Audrey Kichelewski, Strasbourg University

Professor François Guesnet, University College London, Department of Hebrew and Jewish Studies

Mariusz Kałczewiak, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski

Daniela Ozacky Stern

Eliyana Adler, Pennsylvania State University

dr hab. Adam Puławski, Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN" w Lublinie

Noam Rachmilevitch

Winson Chu, University of Wisconsin-Milwaukee

Markus Roth, Fritz Bauer Institut, Frankfurt/Main (Germany)

Anna Ullrich, Center for Holocaust Studies (Munich)

Amos Goldberg, The Hebrew University of Jerusalem

Jan T Gross, Princeton University

Roman préféré, Ana Karenine

Debórah Dwork, Center for the Study of the Holocaust, Genocide, and Crimes Against Humanity, Graduate Center--CUNY

Anna Cichopek-Gajraj, Arizona State University

Prof. Raya Morag, The Hebrew University

Renée Poznanski, Ben Gurion University, Israël

Piotr Jassem, Były prezes Kanadyjskiej Fundacji Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego

Agnieszka Wierzcholska

Yaakov Asher, Moreshet Mordecai Anilevitch Memorial -Israel

Joly Laurent, CNRS France

Dorota Glowacka, University of King's College, Halifax, Nova Scotia, Canada

Susanne Hillman, San Diego State University

Dr Anna Hájková, University of Warwick

Adam Leszczyński, Prof SWPS

Lea Prais, Spiegel Forum, Bar Ilan University

Dr Ewa Koźmińska-Frejlak

dr Marek Tuszewicki, Uniwersytet Jagielloński

Zukier Henri, Hebrew University Jerusalem

Judith Lyon-Caen, EHESS, Paris

Jacek Olejnik

dr Mariusz Zajączkowski, ISP PAN

Jerzy Halbersztadt

Dr. Elliot Cohen, Reretired Yahadut - zmanenu and Yad Vashem

Gershon Greenberg, American University, Washington, D.C.

Annette Becker, Université Paris-Nanterre oui Université de Manchester

Harvey Goldberg, Hebrew University of Jerusale

Noam Leibman, Ph.D candidate, University of Haifa, Israel

Nadia Beider, UCL

dr hab. Maciej Duda, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Marta Janczewska, Żydowski Instytut Historyczny, Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Marianne Hirschberg, Universität Kassel

Fanny Ran, Researcher

Dr. Margalit Bejarano, Hebrew University of Jerusalem

dr Joanna Śliwa

Deborah Barton, Université de Montréal

Dr. Marta Havryshko, URIS Fellow, Basel University

Dr Aleksandra Jakubczak

Robert Parzer Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas

Krzysztof Bielawski, Wydział Historii UW

Katharina Friedla, Stanford University/ Hoover Institution

Francesca Bregoli, City University of New York

Dominika Blachnicka-Ciacek, Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Blanka Górecka

Amos Morris - Reich, Tel Aviv University

dr Kamil Kijek, UWr

Łukasz Niesiołowski-Spano, Wydział Historii UW

dr Mariusz Kałczewiak, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski

Benjamin Lapp, Associate Professor, Montclair State University

Piotr Laskowski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

Sebastian Matuszewski

Paweł Szczepura, SDNS UW

Natalia Judzińska, Instytut Slawistyki PAN, Badaczki i Badacze na Granicy

Beata Kowalska, Instytut Socjologii UJ

Piotr J Wróbel, University of Toronto

Marci Shore, Yale University

Jason Stanley, Yale University, Professor of Philosophy

Alina Cała, emerytowana pracownica naukowa ZIH

Ela Bauer

Emma Zohar, University of Haifa

Shmuel Tal

Prof. Dr. Frank Bajohr, Center for Holocaust Studies at the Leibniz Institute for Contemporary History

Roma Sendyka, Uniwersytet Jagielloński

Izabela Wagner, Collegium Civitas

Livia Tagliacozzo, Hebrew University Jerusalem

Lidia Zessin-Jurek, MUA CAS

Katarzyna Winiarska Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW

Łukasz Mikołajewski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

Uchwała Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w sprawie publicznych reakcji na wypowiedź medialną prof. Barbary Engelking.

W wywiadzie udzielonym 19 kwietnia 2023 r. telewizji TVN24 w związku z 80. rocznicą Powstania w Getcie Warszawskim prof. Barbara Engelking, kierowniczka Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, nakreśliła sytuację ludności żydowskiej – zarówno bojowników, jak i cywilów – w okresie powstania i, szerzej, w czasie niemieckiej okupacji. Fragment wypowiedzi poświęciła postawie ludności etnicznie polskiej wobec Zagłady. Podkreśliła heroizm tych stosunkowo nielicznych Polaków, którzy Żydom pomagali, przypomniała też jednak o częstym zjawisku szmalcownictwa i o rozpowszechnionej niechęci Polaków wobec Żydów. Mówiła o tym, że w stosunku do Żydów Polacy zawiedli, a także o zafałszowywaniu historii, które polega na minimalizowaniu polskiej wrogości wobec Żydów i przedstawianiu postaw heroicznych jako powszechnych. Mówiła w sposób wyważony i nienapastliwy.

Ta wieloaspektowa, oparta na wieloletnich badaniach wypowiedź jednej z najwybitniejszych na świecie znawczyń Zagłady spotkała się z ostrą i nieadekwatną reakcją najwyższych urzędników państwowych. We wpisie na Twitterze premier Mateusz Morawiecki określił słowa prof. Engelking mianem „skandalicznych”, a w wypowiedzi dla TVP Info nazwał je „kłamliwymi”. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek stwierdził, że zlecił „b. szerokie badania międzyuniwersyteckie w ramach NPRH, w celu wykazania gmina po gminie zaangażowania społeczeństwa polskiego w ratowanie Żydów w czasie holokaustu. Aby takie osoby, jak w TVN24 nigdy już nie mogły obrażać Polaków, mordowanych przez Niemców z tego powodu” [wypowiedź na Twitterze]. W ślad za tymi wystąpieniami w państwowych i prawicowych mediach oraz serwisach społecznościowych rozpoczął się nienawistny atak na prof. Engelking.

Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN wyraża swoje oburzenie z powodu słów premiera Morawieckiego i swoją całkowitą solidarność z prof. Engelking, która właśnie doświadcza nagonki.

Niebezpieczna jest sytuacja, w której premier demokratycznego państwa, korzystając z autorytetu swojego urzędu, przypuszcza ideologicznie motywowaną napaść na niezależną uczoną.

Wyrażamy także sprzeciw wobec wypowiedzi ministra Czarnka, z której jednoznacznie wynika, że planuje on za publiczne środki zamawiać badania mające potwierdzić przyjętą z góry tezę. Takie działanie byłoby nie do zaakceptowania z punktu widzenia etyki naukowej oraz prawa rządzącego działalnością naukową.

Nasz sprzeciw budzą również słowa ministra Czarnka, który w rozmowie z TVP Info stwierdził: „To jest skandal i bezczelność nieprawdopodobna tej pani (…). [N]a pewno będę rewidował swoje decyzje finansowe, bo ja nie będę finansował na większą skalę instytutu, który utrzymuje tego rodzaju ludzi, którzy po prostu obrażają Polaków”. W naszym przekonaniu groźba ta stanowi niedopuszczalną próbę ograniczenia swobody badań naukowych.

Rada Naukowa IFiS PAN pragnie także podkreślić, że kierowane przez prof. Engelking Centrum Badań nad Zagładą Żydów, które działa już od 20 lat, jest jednostką IFiS PAN o niezwykle bogatym i doniosłym międzynarodowym dorobku badawczym. Będziemy nadal wspierać i chronić działalność oraz dalszy rozwój Centrum, liczymy też w tym względzie na wsparcie demokratycznego państwa.

Oświadczenie Muzeum POLIN oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny

Odpowiadając na pytania, z namysłem i wielką empatią nakreśliła panoramę losów i doświadczeń polskich Żydów, którzy pozbawieni nadziei na ocalenie i osamotnieni walczyli o przetrwanie w piekle zgotowanym przez niemieckich oprawców. Profesor Engelking podkreśliła m.in. rolę tych Polaków, którzy w skrajnie trudnych warunkach starali się nieść pomoc swoim żydowskim sąsiadom palonym w warszawskim getcie. Nie było ich wielu, bo bohaterów nigdy nie ma wielu. Tym bardziej należy im się cześć i szacunek po wsze czasy.

Pani profesor opowiedziała również o zawodzie i rozczarowaniu. O uczuciach Żydów, które są faktem – pojawiają się w niemal każdej relacji tych, którzy przetrwali Zagładę, jak i tych, którzy zdołali spisać swoje losy, ale nie doczekali ocalenia. Odczucia te znajdziemy w licznych pamiętnikach, relacjach świadków, a nawet poezji. Były zjawiskiem powszechnym.

Profesor Engelking jako jeden z nielicznych polskich autorytetów stara się spojrzeć na Zagładę oczami żydowskich ofiar. Jakże potrzebne były jej słowa w dniu 80. rocznicy powstania w getcie.

Jako dyrekcja, pracownicy i społeczność skupiona wokół Muzeum POLIN oraz zespół i zarząd Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce wyrażamy oburzenie i stanowczy protest przeciwko medialnej nagonce, jakiej poddana została profesor Barbara Engelking – współtwórczyni nowo otwartej wystawy "Wokół nas morze ognia". Istotą badań naukowych jest spór, ale sporem nie można nazwać brutalnego personalnego ataku na naukowczynię i wybitny autorytet w swojej dziedzinie. Wyrażamy solidarność z panią profesor oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów Polskiej Akademii Nauk, a także apelujemy o szacunek i zachowanie elementarnych zasad debaty publicznej.

;
Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze