0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Piotr Skórnicki / Agencja GazetaPiotr Skórnicki / Ag...

Ponad 600 naukowców poparło apel 40 profesorów nauk ścisłych i humanistycznych by w II turze oddać głos na Rafała Trzaskowskiego. Powody takiego stanowiska wymieniają w swoim apelu.

Wcześniej opublikowaliśmy apel ponad 500 wybitnych lekarzy i profesorów medycyny, którzy oddadzą głos na Rafała Trzaskowskiego i namawiają do tego współobywateli.

Oto treść apelu i powody takiej decyzji wybitnych polskich naukowców.

Za kilka dni wybierzemy Prezydenta Polski, który z woli większości obywateli ma sobą reprezentować to, co w Rzeczpospolitej było i jest najlepsze.

Prezydent reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej i powinien uczestniczyć w wielkim dziele sterowania losem Ziemi. Los ten został ostatnio poważnie zagrożony wydarzeniami o charakterze globalnym.

Konsekwencje kryzysu energetycznego i klimatycznego, a szczególnie pandemii, są i będą w Polsce bardzo dotkliwe. Fatalna polityka obecnych władz w dziedzinie energetyki i lekceważenie niezbędnych przemian energetycznych oddaliły nas od programów Unii Europejskiej zmniejszających skutki kryzysów klimatycznych.

Ta sytuacja nakłada na nas, środowiska naukowe i akademickie, nowe i poważne obowiązki.

Dotyczy to także nauczycieli, na barkach których spoczywa edukacja naszych dzieci. To oni muszą rozwiązywać związane z pandemią problemy, nakładające się na skutki bezmyślnej reformy szkolnej z 2017 r. Musimy znaleźć rozwiązania oparte na najlepszej wiedzy i przedstawić je w sposób przystępny naszym współobywatelom i demokratycznie wybranym władzom.

Abyśmy mogli sprostać tym zobowiązaniom, musimy mieć oparcie w Prezydencie rozumiejącym i szanującym rolę nauki we współczesnym świecie.

Prezydencie, który nie wypowiada opinii sprzecznych ze współczesną wiedzą medyczną, czy społeczną. Prezydencie, który nie dzieli ludzi ze względu na ich orientacje seksualne ani nie porównuje ich do siejących śmierć wirusów.

Potrzebujemy Prezydenta wspierającego edukację odpowiadającą wyzwaniom współczesnego świata, dla którego szkoły i wyższe uczelnie, akademiki czy biblioteki będą ważniejsze niż bizantyjskie obchody czy faraońskie budowy.

Potrzebujemy Prezydenta rozumiejącego naturalne pragnienia naszej młodzieży, która chce poznawać świat i czuć się dobrze zarówno w polskich miastach i wsiach, jak i poza granicami swojej ojczyzny.

My, niżej podpisani, wzywamy zatem do poparcia w wyborach Rafała Trzaskowskiego, którego droga życiowa, dotychczasowa działalność, a także przekaz kampanii wyborczej gwarantują spełnienie tych oczekiwań.

Lista sygnatariuszy: Prof. dr hab. Ewa Bartnik Prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula Prof. dr hab. Ryszard Buczko Prof. dr hab. Marek Cieplak Prof. dr hab. Marta Cieplak Prof. dr hab. Julita Czarkowska-Bauch Prof. dr hab. Magdalena Fikus Prof. dr hab. Andrzej Friszke Prof. dr hab. Mariusz Gajda Dr hab. Izabela Gorczyca Prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz Prof.dr hab. Włodzimierz Jastrzębski Prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski Prof. dr hab. Joanna Jurewicz Prof. dr hab. Perła Kacman Prof. dr hab. Jacek Karwowski Prof. dr hab. Jerzy Kijowski Dr hab. Krystyna Kolwas Prof. dr hab. Maciej Kolwas Prof. dr hab. Bogdan Kowalski Prof. dr. hab Jacek Leociak Prof. dr hab. Andrzej de Lazari Mgr Jolanta Lipszyc Prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński Prof. dr hab. Marek Napiórkowski Prof. dr hab. Stanisław Obirek Prof. dr hab. med. Jan K. Podgórski Dr hab. Hanka Przybylińska Prof. dr hab. Shoshana Ronen Mgr Anna Schmidt-Fic Dr hab. Tomasz Sowiński Prof. dr hab. Andrzej Suchocki Prof. dr hab. Tadeusz Suski Prof. dr hab. Witold Trzeciakowski Prof. dr hab. Łukasz A. Turski Prof. dr hab. Aleksander Wirpsza (Leszek Szaruga) Prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur Prof. dr hab. Hanna Zaremska Prof. dr hab. Elżbieta Zipper Prof. dr hab. Wiktor Zipper

Apel można podpisywać na stronie Naukowcy popierają Rafała Trzaskowskiego

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze