0:00
0:00

0:00

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest jednym z czterech beneficjentów konkursu na "Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego". Dostała unijne pieniądze z "Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój".

Do konkursu zgłoszono 13 projektów. Kwotę w wysokości 8.383.709 złotych rozdysponowano pomiędzy trzy podmioty (jedna instytucja otrzymała dotację na dwa projekty). Początkowo zakładano, że realizacja zadania będzie kosztować 8 mln złotych, ale koszty czterech wybranych ofert przekroczyły tę sumę. Dlatego zwiększono je o 10 procent.

WSKSiM w Toruniu dostanie 3.854.225 złotych na "podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji i negocjacji dla sędziów, asesorów i referendarzy sądowych".

Głównym celem projektu jest "aktualizacja i podniesienie szeroko pojętej jakości komunikacji na sali sądowej, poprawa wizerunku sądu i sędziów oraz działania na rzecz wzrostu zaufania społecznego do wymiaru sprawiedliwości."

Pozostali beneficjenci otrzymali niższe kwoty: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - 1.747.572 złote na szkolenia z "zarządzanie konfliktem na sali sądowej" oraz 1.747.572 złote na uczenie o "skutecznej komunikacji interpersonalnej w sądzie". Z kolei Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II za 1.034.340 złotych przeszkoli z "efektywnej komunikacji między stronami sporów sądowych".

Co ciekawe, projekt szkoły Rydzyka uzyskał najmniej punktów ze wszystkich czterech zwycięskich ofert, ale otrzymał największe dofinansowanie.

Na bogato

Zgodnie z założeniami unijnego programu "Wiedza Edukacja Rozwój" przeszkolonych ma zostać 4 tys. osób, czyli tysiąc osób w jednym projekcie.

Wynika z tego, że koszt przeszkolenia jednego sędziego w zakresie komunikacji i negocjacji w szkole ojca Rydzyka wyniesienie ponad 8,3 tys. złotych.

To kilka razy drożej niż komercyjne, dwudniowe szkolenia z komunikacji, których ceny na rynku wahają się między 1,5 tys. a 2,5 tys. złotych. I więcej niż na szkolenia przeznaczy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, która na swoje dwa projekty otrzymała łącznie 3,5 mln. Czyli mniej niż Rydzyk na jeden projekt.

Dotacja ministerstwa została przyznana w czerwcu 2018 roku i od tego czasu szkolenia już się odbywają. Na początku lutego 2019 Onet poinformował, że prezes krakowskiego Sądu Okręgowego - Dagmara Pawełczyk-Woicka, nominatka ministra Ziobry, o której pisaliśmy w OKO.press wielokrotnie - wysłała do podległych jej prezesów sądów rejonowych i wydziałów SO specjalne zaproszenie na szkolenie Rydzyka.

Jedyne 80 mln

To nie pierwsza dotacja dla szkoły Rydzyka z Ministerstwa Sprawiedliwości. Na szkolenia z kompetencji medialnych dla pracowników sądów i prokuratury WSKSiM dostała w 2016 r. prawie 3 mln zł. W 2017 r. i 2018 r. kolejne granty otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości.

To także kolejna dotacja dla "dzieł" ojca Rydzyka z publicznych pieniędzy.

W maju 2018 wyliczyliśmy, że od początku rządów PiS do spółek i fundacji związanych z o. Rydzykiem trafiło ponad 80 mln złotych z publicznych pieniędzy.

Sama Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej Toruniu od listopada 2015 do maja 2018 roku otrzymała:

• Z Ministerstwa Spraw Zagranicznych

710.000 złotych w 2016 roku, na prowadzenie przez trzy lata Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

105.200 złotych w 2016 roku, na realizację zadania „Śmierć za kromkę chleba. Przywracanie pamięci na arenie międzynarodowej o polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej”, z programu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2016”.

156 780 złotych w 2018 roku, na akcję „Wdzięczni za niepodległą Polskę”, w ramach dotacji na „Współpracę w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”.

• Z Ministerstwa Sprawiedliwości

2.996.054 złotych na „Szkolenia kompetencji medialnych dla pracowników sądów i prokuratury”, finansowane w 84 proc. z środków unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a w pozostałej części ze środków budżetowych.

145 785 złotych w 2017 roku, na „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości” ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

• Z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1.753.737 złotych na realizacje praktyk zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanego w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umowa została podpisana 14 listopada 2016 roku.

Z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

474.969 złotych dofinansowania na projekt „Informatyka medialna twoją szansą na sukces!”, w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Projekt został zatwierdzony po odwołaniu, w kwietniu 2017 roku.

239.983 złotych na projekt „Akademickie Biuro Karier – Twoja szansa na sukces”, w ramach programu POWER.

• Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

139.560 złotych dofinansowania do organizacji studiów podyplomowych „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie” z programu „edukacja ekologiczna”. Jak informuje NFOŚiGW, umowa została podpisana 5 stycznia 2017 roku.

• Z Lasów Państwowych

120.000 złotych – taką maksymalnie kwotę LP miały zgodnie z decyzją ówczesnego dyrektora – Konrada Tomaszewskiego z 27 kwietnia 2017 roku (strona 1, strona 2, strona 3), przeznaczyć na konferencję „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś”, współorganizowaną przez WSKSiM.

Z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu

9.010 złotych za udział 47 pracowników RZGW w Międzynarodowym Kongresie „Katolicy i Ekologia -Woda Dobrem Wspólnym”, w dniach 17-18 listopada 2016 roku.

• Z Banku Gospodarstwa Krajowego

50.000 złotych w 2017 roku jako dofinansowanie konferencji „Firmy rodzinne szansą polskiej gospodarki”; umowę podpisano 30 marca 2017 roku.

• Z Senatu

11.560 złotych w 2017 roku na XX Forum Polonijne, które organizowała WSKSiM. Z środków Senatu zapłacono za uroczystą kolację dla uczestników i przyjazd Grodzieńskich Słowików.

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

300 złotych opłaty za udział dwóch osób w X Międzynarodowym Kongresie Katolicy i Niepodległość.

Zobacz, ile pieniędzy dostały inne "dzieła" redemptorysty. Tylko do maja 2018 roku, bo od tego czasu rozstrzygnięto kolejne konkursy, w których wygrały podmioty o. Rydzyka.

Przeczytaj także:

;

Udostępnij:

Anna Wójcik

Pisze o praworządności, demokracji, prawie praw człowieka. Współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland. Doktor nauk prawnych. Pracuje w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka Fundacji Humboldta, prowadzi badania w Instytucie Maxa Plancka Porównawczego Prawa Publicznego i Międzynarodowego w Heidelbergu.

Komentarze