Wymieranie gatunków nie jest aż tak tragiczne, jak się nam wydaje
takin – gatunek zagrożony wymarciem
Fot. Jean-Marie Hullot / CC BY 2.0

(Nie takie) wielkie wymieranie? Pogłoska o rychłym końcu kręgowców była przesadzona