0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Adam Stepien / Agencja GazetaAdam Stepien / Agenc...

Bohaterowie roku 2018: Kto dziś pomaga uchodźcom? Dzięki komu lepiej możemy zrozumieć obecny kryzys migracyjny? Kto jest prawdziwie odporny na zarządzanie strachem? Kto jest wierny wyznawanym przez siebie wartościom?

Ranking stworzył zespół portalu Uchodźcy.info.

1. MIEJSCE: Naczelny Sąd Administracyjny

UZASADNIENIE: Za to - choć może zabrzmi to dziwnie – że NSA stoi na straży przestrzegania prawa w Polsce.

W maju tego roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Komendanta Placówki Straży Granicznej w Terespolu na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że Straż Graniczna nie mogła odmówić przyjęcia wniosku azylowego na podstawie lakonicznej notatki służbowej funkcjonariusza. Stwierdził, że to za mało, żeby uznać, że Czeczenka nie miała prawa ubiegać się o azyl w Polsce.

Jest to przełomowy wyrok, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecne ogromne naciski na sądy. Od tej pory oficjalnie można mówić, że Straż Graniczna łamie prawo. W przyszłości być może będzie to podstawą do wielu odszkodowań, a miejmy też nadzieje, że do wyciągnięcia konsekwencji wobec łamiących to prawo.

Sprawę szczegółowo opisywaliśmy w OKO.press m.in. tutaj.

2. MIEJSCE: Joanna i Marcin Święciccy

UZASADNIENIE: Za to, że w czasie, gdy politycznie nie opłaca się dobrego słowa powiedzieć o uchodźcach, Marcin Święcicki (jako jedyny poseł!) wraz z żoną Joanną przyjęli uchodźczą rodzinę pod swój dach.

Rok temu poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki oświadczył, że „Polska ma moralny obowiązek przyjmowania uchodźców” i zadeklarował na antenie TVP Info przyjęcie ich pod swój dach. Pół roku temu w ramach programu Refugees Welcome Polska zamieszkali pod tym dachem razem z rodziną uchodźców z Tadżykistanu. Dziękujemy!

3. MIEJSCE: Adam Bodnar i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

UZASADNIENIE: Za podejmowanie profesjonalnych działań na rzecz praw migrantów.

Drugi rok z rzędu chylimy czoła przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich i jego grupą współpracowników z Zespołu ds. Równego Traktowania, którzy zajmują się prawami migrantów i mniejszości w Polsce. Dzień w dzień stoją oni na straży, aby prawa migrantów były szanowane w każdym aspekcie życia i na każdym etapie ich migracyjnej drogi. Szczególnie warto zwrócić uwagę na ich monitorowanie sytuacji na polskiej granicy w Terespolu, gdzie Straż Graniczna łamie prawo nie przyjmując wniosków o ochronę międzynarodową od osób próbujących je złożyć.

4. MIEJSCE: Noise For Refugees i FLAUTA

UZASADNIENIE: Za konsekwentne angażowanie środowisk muzycznych i klubowych w działania na rzecz uchodźców.

Pod szyldem Noise For Refugees zebrała się grupa osób, która nie godziła się na falę ksenofobii i rasizmu skierowaną w stronę uchodźców. Flauta to z kolei cykl imprez, który wziął nazwę od słowa opisującego spokojne morze bez fal. Organizuje je grupa znajomych, którzy chcą w ten sposób pomóc uchodźcom. Obydwa te kolektywy organizują koncerty, na których zbierają pieniądze na pomoc bezpośrednią oraz wsparcie różnych organizacji pozarządowych.

5. MIEJSCE: Władze Krakowa i Wrocławia

UZASADNIENIE: Za systemowe rozwiązania wypełniające luki braku państwowej polityki integracyjnej.

W Krakowie powołano program „Otwarty Kraków”, który ma na celu budowę społeczeństwa otwartego, wzmocnienie integracyjnej roli edukacji oraz popularyzację działań wspierających różnorodność.

We Wrocławiu powołano „Wrocławską Strategii Dialogu Międzykulturowego” na lata 2018-2022. Usystematyzowało to działania miasta dotyczące działań międzykulturowych, w tych na rzecz migrantów.

Gdy nawala rząd, dobrze jest móc liczyć na samorządy.

UZASADNIENIE: Za wystawę o Marcu '68 „Obcy w domu”, która uruchomiła dyskusje o współczesnej nagonce na „obcych”.

Niemal 120 tys. widzów obejrzało otwartą w marcu wystawę „Obcy w domu. Wokół Marca '68” w Muzeum POLIN. To najwyższa jak dotąd frekwencja na wystawie czasowej w historii placówki. Celem wystawy było przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca '68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach. Jednym z najgłośniejszych jej elementów było porównanie wypowiedzi propagandowych z 1968 roku z obecnymi wypowiedziami, między innymi dotyczącymi uchodźców. Mocny przekaz.

7. MIEJSCE: Anna Bińczyk i Magda Korzyńska

UZASADNIENIE: Za stworzenie najgłośniejszej w tym roku polskiej kampanii wiralowej na temat otwartości.

Anna Bińczyk i Magda Korzyńska są naszymi bohaterkami. Dawno temu przyszły do nas oraz Otwarta Rzeczpospolita z pomysłem na kampanię społeczną naszchlebpowszedni.pl zbudowaną wokół symboliki dzielenia się chlebem. Przez wiele miesięcy pracowały nad nią po godzinach. Następnie usunęły się w cień i przekazały efekty tej pracy naszym dwóm organizacjom. Podczas, gdy przygotowany przez nie film oglądały miliony Polaków, to Anna i Magda, wraz z wolontariuszami, jeździły po polskich miastach dzieląc się upieczonym chlebem z Polakami.

8. MIEJSCE: Halina Jędrzejewska i Anna Przedpełska-Trzeciakowska

UZASADNIENIE: Za ważne i osobiste świadectwa powstanek warszawskich dotyczące pomagania i przyjmowania uchodźców.

Uczestniczki powstania warszawskiego Halina Jędrzejewska (ps. Sławka) za wielokrotne apele o pomoc uchodźcom i udział w głośnej kampanii „Warszawiacy się nie boją pomagać uchodźcom”. Anna Przedpełska-Trzeciakowska (ps. Grodzka) za wzruszającą przemowę poświęconą uchodźcom dziś i w czasie Powstania Warszawskiego, wygłoszoną na uroczystej sesji Rady Warszawy, na której odbierała tytuł Honorowego Obywatela miasta. Warto wsłuchać się w głos prawdziwych polskich bohaterek.

9. MIEJSCE: Prymas Polski abp Wojciech Polak

UZASADNIENIE: Za wiele ważnych wypowiedzi na temat tego, że katolicy nie mogą być przeciwko przyjmowaniu i pomocy uchodźcom.

Pomimo tego, że wielu księży, a nawet biskupów, na głos wyraża swoją niechęć wobec uchodźców oraz tego, że według badań opinii publicznej, istnieje korelacja pomiędzy częstotliwością chodzenia do kościoła, a niechęcią wobec uchodźców, Prymas Polski, abp Wojciech Polak konsekwentnie na homiliach i podczas wywiadów apeluje o pomoc i przyjęcie uchodźców. Jest to niewątpliwie ta dobra twarz polskiego Kościoła.

10. MIEJSCE: Anna i Karol Wilczyńscy

UZASADNIENIE: Za wytrwałe dostarczanie rzetelnych informacji na temat islamu oraz zorganizowanie międzynarodowej konferencji Rethinking Refugees: Knowledge & Action

Anna Wilczyńska jest arabistką i na stronie Islamista dzieli się wiedzą i doświadczeniem na temat islamu i muzułmanów. Jest to jedno z niewielu miejsc w polskim internecie, gdzie można znaleźć dobrze opracowane i rzetelne informacje na ten temat. Tego nam w Polsce obecnie bardzo brakuje.

Razem ze swoim mężem Karolem (oraz Sindhuja Sankaran i Karoliną Czerską) zorganizowali w tym roku też międzynarodową konferencję Rethinking Refugees: Knowledge & Action, na której organizacje pozarządowe i naukowcy zajmujący się uchodźcami, pomocą humanitarną i rozwojową oraz uprzedzeniami mogli przez trzy dni wymieniać swoje doświadczenia. Wielka rzecz.

;

Komentarze