Nie wstrzymano zrzutu wody na zaporze we Włocławku. Fala zmyła gniazda i potopiła pisklaki chronionych gatunków ptaków
Tama-we-Wloclawku
Fot. Wojciech Kardas / Agencja Gazeta

Nie wstrzymano zrzutu wody na zaporze we Włocławku. Fala zmyła gniazda i potopiła pisklaki chronionych gatunków ptaków