0:00
0:00

0:00

W poniedziałek 27 sierpnia, po usunięciu przez policję kilkunastu Obywateli RP, którzy blokowali siedzibę KRS, nowa Krajowa Rada Sądownictwa zajęła się opiniowaniem osób, które jej zdaniem powinny być powołane do Izby Cywilnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Podczas posiedzenia zespoły KRS, które wysłuchiwały kandydatów prezentowały swoje rekomendacje.

Przeczytaj także:

W miniony czwartek KRS wskazała kandydatów do nowej Izby Dyscyplinarnej SN. OKO.press pisało o tym tu:

W piątek wybrała jednego kandydata do Izby Karnej.

Dziś wskazano tylko część rekomendacji, resztę KRS zrobi we wtorek.

Siedmioro sędziów do Izby Cywilnej

I tak na siedem wolnych stanowisk w Izbie Cywilnej KRS zespoły rekomendują do SN 5 osób. To:

- Sędzia Małgorzata Manowska, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, powołana przez ministra Zbigniewa Ziobrę. To ona jest typowana na nową I prezes Sądu Najwyższego, która ma zastąpić Małgorzatę Gersdorf. Manowska w I rządzie PiS była zastępcą ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Wiceprezes sądu apelacyjnego w Warszawie wystawił jej bardzo dobrą opinię pisząc, że to jeden z najlepszych sędziów jaki był w tym sądzie. Przed objęciem posady dyrektora KSSiP miała bardzo stabilne orzecznictwo. Ponad 90 proc. jej wyroków było ostatecznymi.

- Sędzia Piotr Grela z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Od roku jest prezesem tego sądu z nominacji ministra Ziobry. Orzekał wcześniej na delegacji w Sądzie Najwyższym. Od blisko 10 lat wykłada w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, tej samej, której szefową jest Manowska, która wystawiła mu dobrą opinię.

- Sędzia Tomasz Szanciło z Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Jest profesorem w uczelni Koźmińskiego. Wykładał również w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz w PAN. Ma dobrą opinię od jednego z sędziów Sądu Najwyższego. Orzekał w wydziałach gospodarczych, obecnie w cywilnym. Ma dobrą opinię od prezesa sądu apelacyjnego i dobrą opinię wśród sędziów.

- Prof. Piotr Zakrzewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autor licznych publikacji, specjalizuje się w prawie cywilnym. Podczas wysłuchania w zespole profesor powiedział, że według niego sędzia to najwyższej klasy urzędnik państwowy, a moralność powinna być decydującą cechą sędziego.

Zespół docenił jego „wszechstronność” i wiedzę z prawa cywilnego. Jeden z członków KRS zapytał o jego doświadczenie w sądach. ”Nie ma. Ale swoboda z jaką się poruszał podczas wysłuchania w tych dziedzinach nas przekonała. To poważny teoretyk prawa” – odpowiedział członek zespołu.

„Wyborcza” przypomniała, że Zakrzewskiego opisywał „Newsweek”. Był w zespole powołanym przez Aleksandra Szczygło, szefa Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, do przygotowania ustawy o prawie spółdzielczym. Przyjęta w 2008 roku ustawa była korzystna dla SKOK-ów. Zakrzewski jest też członkiem rady programowej czasopisma "Prawo i Więź" wydawanego przez związany ze SKOK-ami Spółdzielczy Instytut Naukowy.

- Prof. Marcin Krajewski z UW, radca prawny. Wykładał w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, prezes sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej, autor wielu publikacji. Choć nie ma doświadczenia w tradycyjnym sądzie, zespół, który go oceniał, uznał, że podczas wysłuchania „rozumował jak sędzia”. Poseł Krystyna Pawłowicz z PiS dorzuciła: „ Słyszałam bardzo dobre opinie o nim”. Faktycznie profesor ma dobrą opinię w środowisku sędziów.

Przepadła za to Lidia Bagińska, którą za I rządu PiS Sejm z rekomendacji Samoobrony wybrał do Trybunału Konstytucyjnego, ale nie powołał jej finalnie prezydent Lech Kaczyński. Zespół, który ją teraz oceniał uznał, że posiada wiedzę prawniczą, ale w „pewnych dziedzinach”.

Przepadli też dobrzy sędziowie z Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Ewa Kaniok (posiadała dobre opinie służbowe z sądu, zespół zauważył jednak, że nie ma doświadczenia naukowego) oraz dr Jacek Sadomski związany z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, uważany za bardzo dobrego znawcę problematyki ochrony dóbr osobistych.

Zespół docenił dorobek Sadomskiego, ale uznał, że nie jest to taki dorobek, który by przekonał zespół do rekomendowania go do Sądu Najwyższego. We wtorek KRS oceni jeszcze 5 kandydatów do Izby Cywilnej.

Z Ordo Iuris do Izby Kontroli

W poniedziałek KRS zajął się też opiniami zespołu o kandydatach do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Na 20 miejsc kandyduje 61 osób. Na tej Izbie zależy PiS, bo to ona będzie kasować stare wyroki i oceniać legalność wyborów. We wtorek zespół rekomendował powołanie do niej 12 osób. To:

- Prof. Antoni Bojańczyk z UW, adwokat. Zespół nie poświęcił dużo czasu na recenzowanie jego dorobku. Był typowany na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, zamiast Adama Bodnara.

- Prof. Leszek Bosek, za obecnego rządu został Prezesem Prokuratorii Generalnej. Prawnik z dużym doświadczeniem. Zespół też nie poświęcił dużo czasu na opis jego dorobku.

- Sędzia Dariusz Czajkowski z Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Orzekał już 6 razy na delegacji w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Od niedawna również wykładowca w KSSiP, której szefuje Manowska. W tym roku minister Ziobro powołał go na sędziego dyscyplinarnego.

- Sędzia Zbigniew Kapiński z Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Orzekał wcześniej w sądzie lustracyjnym, m.in. w sprawie byłego premiera Józefa Oleksego z SLD. Podczas wysłuchania w zespole mówił, że sędzia nie może się bać.

- prof. Marek Dobrowolski z KUL, zajmuje się prawem konstytucyjnym. W latach 2000-2006 w Instytucie Pamięci Narodowej pracował jako urzędnik. W ostatnich latach współpracuje z obecną władzą. Był członkiem zespołu ds. referendum konstytucyjnego, które chciał robić prezydent Andrzej Duda, jest też członkiem Rady Legislacyjnej przy premierze. Zespół go rekomendował, choć nie wykonywał w praktyce zawodu prawnika.

„Gazeta Wyborcza” przypomniała, że jest autorem opublikowanej przez ministerstwo sprawiedliwości opinii prawnej na temat wyroku TK z grudnia 2015 roku. Stwierdzał w niej, że TK nie ma prawa orzekać wyłącznie na podstawie konstytucji. To było zbieżne ze stanowiskiem rządu.

- Dr hab. Joanna Lemańska z UJ, radca prawna, wykładowczyni KSSiP, zasiada w radzie programowej tej szkoły ze wskazania prezydenta. Orzeka w komisji o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zespół docenił jej doświadczenie w tej komisji oraz dorobek naukowy i doświadczenie jako radcy prawnego.

- Sędzia Marcin Łochowski z sądu Apelacyjnego w Warszawie. Doświadczony sędzia, były rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Autor publikacji, po studiach doktoranckich.

- Dr hab. Oktawian Nawrot, związany z Uniwersytetem Gdańskim. Specjalizuje się w badaniach z bioetyki i biomedycyny. Członek Narodowego Centrum Nauki, współpracuje z ministerstwem nauki i szkolnictwa wyższego (współpracę zaczął za rządu PO). Interesuje się też filozofią. Podczas wysłuchania w zespole mówił, że jego wiedza z prawa i filozofii prawa będą miały praktyczne zastosowanie przy wytyczaniu nowych linii orzeczniczych SN.

- prof. Janusz Niczyporuk z UMCS, kawaler Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, radca prawny. Dwa razy w poprzednich latach ubiegał się o stanowisko sędziego, ale wtedy nie uzyskał rekomendacji KRS.

- Sędzia Marek Siwek z Sądu Apelacyjnego w Lublinie, doktor nauk prawnych. Zespół podkreślał, że jest bardzo aktywny we współpracy z ministerstwem sprawiedliwości. W tym roku minister Ziobro powołał go na sędziego dyscyplinarnego w Lublinie.

- Aleksander Stępkowski, prof. z UW. Twórca Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, b. wiceminister spraw zagranicznych w rządzie PiS w latach 2015-2016. Stępkowski jako urodzony w Londynie miał podwójne obywatelstwo, ale niedawno zrzekł się brytyjskiego. Współautor książki „Dyktatura Gender” oraz książki o ochronie życia poczętego.

- Prof. Krzysztof Wiak z KUL, dziekan wydziału prawa, prawa kanonicznego i administracji na tej uczelni. Specjalizuje się w prawie karnym. Jest w radzie naukowej Ordo Iuris, członek rady polityki penitencjarnej przy ministerstwie sprawiedliwości.

Jest konsultantem rady naukowej Konferencji Episkopatu Polski, współpracował z Papieską Akademią Życia i Rzecznikiem Praw Dziecka. Podczas wysłuchania w zespole KRS mówił, że jego zgłoszenie do SN to „chęć służenia”.

Do tej Izby przepadła zaś kandydatura m.in. Szczepana Barszczewskiego, radcy prawnego, byłego działacza partii Janusza Korwina-Mikke, a obecnie działacza partii Porozumienie Jarosława Gowina.

We wtorek nowa KRS ma jeszcze opiniować kolejnych ok. 20 kandydatów do tej Izby. Potem będzie głosować kogo przedstawi prezydentowi do powołania. Członkowie KRS głosują na ogół zgodnie z rekomendacjami zespołów.

;

Udostępnij:

Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze