Obirek: Moje próby zrozumienia papieża Franciszka
Papież Franciszek w czerwnym odzieniu w okulrach wygłąsza kazanie, przed nim mikrofon
Foto Tiziana FABI / AFP

Obirek próbuje zrozumieć papieża Franciszka i się poddaje. Nie znajduje usprawiedliwienia