Okaleczamy dzieci interpłciowe często łamiąc prawa człowieka
Cienie ludzi na chodniku
FOT. Tomasz Stańczak /Agencja Wyborcza

Okaleczamy dzieci interpłciowe często łamiąc prawa człowieka