0:00
0:00

0:00

30 stycznia 2021 roku warszawscy adwokaci wybiorą spośród swojego grona osoby do organów Okręgowej Rady Adwokackiej, w tym dziekana i rzecznika dyscyplinarnego. Kandydaci zgłaszają się pojedynczo, ale mogą też startować z list. Znani są już pierwsi kandydaci.

Głośną w środowisku adwokackim listę firmuje adwokat Kamil Szmid, starający się o funkcję Dziekana ORA. Szmid założył grupę "Adwokatura First", obecnie pod nazwą "Silna Adwokatura".

W jego programie czytamy: "Dziekan przyszłej kadencji 2020-2024 powinien słuchać głosów środowiska, być inicjatorem oczekiwanych zmian, inspirować innych oraz skutecznie zarządzać sprawami Izby, być aktywnym menedżerem #DziekanSzmid."

Z listy "Silnej Adwokatury" osiem osób kandyduje do Okręgowej Rady Adwokackiej, jedna na rzecznika dyscyplinarnego, 23 osoby do sądu dyscyplinarnego, dwie do komisji rewizyjnej i kilkadziesiąt do krajowego zjazdu adwokatów.

Lista jest faktycznie "ponad podziałami", bo nie zabrakło na niej miejsca dla

kandydatów związanych z Instytutem na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Marszem Niepodległości oraz takich, którzy za rządów Zjednoczonej Prawicy weszli do zarządu państwowych spółek.

Niektórzy reprezentują polityków większości rządzącej czy Kaję Godek.

W OKO.press wspominamy o tym, z zastrzeżeniem, że każdy ma prawo do bycia reprezentowanym przez profesjonalnego pełnomocnika, a adwokata nie należy utożsamiać z klientem.

Z listy "Silnej Adwokatury" do organów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie kandydują:

Maciej Zaborowski - adwokat, partner kancelarii Kopeć Zaborowski. Powoływany do rad nadzorczych państwowych spółek: PZU (od grudnia 2015) i PKP Intercity (od stycznia 2016). Sędzia Trybunału Stanu - jego kandydaturę w 2018 roku zaproponował PiS. Reprezentował Polską Grupę Zbrojeniową, która wytoczyła pozwy dziennikarzowi "Gazety Wyborczej" Pawłowi Wrońskiemu, a także Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę w sporze z sędzią Justyną Koską-Janusz. Działał w imieniu Tymoteusza Szydło, syna Beaty Szydło. Odznaczony przez Andrzeja Dudę Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości "za aktywną działalność społeczną i zawodową, w szczególności za działalność pro bono i edukację młodzieży".

Przeczytaj także:

Hubert Kubik - adwokat w kancelarii Kopeć Zaborowski. Reprezentował Kaję Godek w sprawie, którą wytoczono jej za słowa, że "geje i lesbijki chcą adoptować dzieci, żeby je molestować i gwałcić". Wygrał sprawę w pierwszej instancji, ponieważ sąd przychylił się do jego argumentacji, że skarżący muszą udowodnić, że słowa Godek dotyczą ich bezpośrednio.

Tomasz Chudziński - adwokat. W Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris odpowiada za zagadnienia związane z wymiarem sprawiedliwości w Polsce, analizy aktów prawa UE, postępowania w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, wybrane spory cywilno-prawne. Walczy z cenzurą w Internecie, zwłaszcza treści "chrześcijańskich i patriotycznych."

Tomasz Budnikowski - w 2018 roku ramach porozumienia Ordo Iuris i organizatorów Marszu Niepodległości monitorował zgodność z prawem przebiegu marszu i nadzoru warszawskiego ratusza nad zgromadzeniem. W 2019 roku pracował już w ramach zespołu prawnego Marszu Niepodległości.

View post on Twitter

Konstancja Puławska - adwokatka. W 2015 roku powołana do zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej (obok m.in. Bartłomieja Misiewicza).Wraz z ojcem Waldemarem Puławskim, współpracownikiem Antoniego Macierewicza, prowadziła sprawy sądowe osób związanych z PiS. Reprezentowała Wojciecha Sumlińskiego, dziennikarza śledczego kojarzonego z prawicą, autora książki "Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego".

Na liście do niedawna był też Filip Wołoszczak z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. Występował też jako komentator w TVP i wPolsce.pl.

Co mogą organy okręgowej rady adwokackiej?

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej reprezentuje radę, kieruje jej pracami, przewodniczy posiedzeniom i wykonuje czynności przewidziane w Prawie o Adwokaturze. Obecnie Dziekanem warszawskiej ORA jest adwokat Mikołaj Pietrzak.

Rzecznik Dyscyplinarny decyduje o podjęciu czynności wyjaśniających, odmowie wszczęcia dochodzenia, umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, złożeniu wniosku o ukaranie przez dziekana, złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, złożeniu wniosku o tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych, wniesieniu odwołania. Prowadzi dochodzenie w postępowaniu dyscyplinarnym albo wyznacza do tego zastępcę.

Obecnie Rzecznikiem Dyscyplinarnym ORA jest adwokat Krzysztof Stępiński.

Okręgowa Rada Adwokacka, oprócz zajmowania się sprawami adwokatów, za kadencji dziekana Mikołaja Pietrzaka angażuje się też w obronę standardów państwa prawa w Polsce. Współpracuje w tym zakresie z zagranicznymi izbami adwokackimi oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi.

7 grudnia Angielska i Walijska Izba Adwokacka skierowały list do prezydenta Andrzeja Dudy, marszałek Sejmu Elżbiety Witek, marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i premiera Mateusza Morawieckiego, wzywając do przestrzegania zobowiązań wynikających z Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i prawa Unii Europejskiej. Autorzy listu wyrazili zaniepokojenie, że Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitetu sędziemu Igorowi Tulei, zawiesiła go w wykonywaniu obowiązków zawodowych i obniżyła wynagrodzenie.

Osoba dziekana, rzecznika dyscyplinarnego, skład sądu dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie może wpływać na to, czy i jak stołeczna adwokatura będzie bronić praworządności oraz praw obywateli i obywatelek, a także jak będzie oceniać działalność adwokatów, w tym ich zawodowe i prywatne zaangażowanie w protesty czy komentowanie w mediach.

;

Udostępnij:

Anna Wójcik

Pisze o praworządności, demokracji, prawie praw człowieka. Współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland. Doktor nauk prawnych. Pracuje w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka Fundacji Humboldta, prowadzi badania w Instytucie Maxa Plancka Porównawczego Prawa Publicznego i Międzynarodowego w Heidelbergu.

Komentarze