"Ordo Iuris": dzięki nam wyrzucono ze szkół antydyskryminację. Tylko MEN nic o tym nie wie
O reformie w MEN
Fot. Agencja Gazeta

„Ordo Iuris”: dzięki nam wyrzucono ze szkół antydyskryminację. Tylko MEN nic o tym nie wie