0:00
0:00

0:00

"Działania rządu są próbą wykorzystania środowiska organizacji pozarządowych w sporze z protestującymi, dążącą do dokonania podziałów w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Podjęcie decyzji o jego podpisaniu z pominięciem głosu protestujących może być odebrane jako brak solidarności organizacji społecznych z osobami, na straży interesów których powinny stać" - pisze w stanowisku Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Chodzi o porozumienie, które 24 kwietnia 2018 roku Rada Ministrów podpisała z kilkoma reprezentantami Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych - ciałem doradczym rządu. Zgodnie z jego treścią osoby niepełnosprawne pobierające rentę socjalną mają dostać dodatkowe 165 zł. Minister Elżbieta Rafalska ogłaszając w świetle kamer "kompromis" ze stroną społeczną mówiła: „Składamy uczciwą propozycję. Mówimy: wypłacimy 1 września, bo trochę czasu potrzebuje ZUS na przygotowanie do tych zmian, ale jednocześnie mówimy – zrobimy zrównanie od 1 czerwca.

Myślę, że to jest bardzo poważne traktowanie i szukanie porozumienia”.

Innego zdania są protestujący na sejmowych korytarzach od ponad tygodnia (dokładnie od 18 kwietnia) dorosłe osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. Porozumienie zostało zawarte bez ich zgody. "To skandal, podpisywał to ktoś, kogo nie znamy” – mówiła przedstawicielka protestujących w Sejmie Iwona Hartwich.

Przeczytaj także:

Tego samego dnia (24 kwietnia) pod Sejmem odbył się kolejny protest wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Gdy członkowie Rady Konsultacyjnej opuszczali budynek sejmowy zostali wygwizdani przez protestujących i okrzyknięci "łamistrajkami".

W liście wystosowanym do minister Elżbiety Rafalskiej już po podpisaniu porozumienia (pełna treść niżej) członkowie Rady Konsultacyjnej, którzy złożyli podpisy napisali: "Nie możemy się zgodzić, by działania podejmowanie w dobrej wierze przez członków i członkinie Krajowej Rady Konsultacyjnej stały się narzędziem w walce politycznej i były dodatkowo wykorzystywane jako argument podziału środowiska osób z niepełnosprawnościami w Polsce".

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych apeluje, by ten rządowy manewr nie skłócił środowiska. "Mamy więc nadzieję, że zaistniała sytuacja nie odbije się negatywnie na wizerunku organizacji pozarządowych oraz nie doprowadzi do podziałów w środowisku osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym apelujemy do wszystkich jego przedstawicieli o zachowanie jedności i solidarności. Nie pozwólmy, aby spór pomiędzy protestującymi a rządem doprowadził do wewnętrznych podziałów i konfliktów!" - czytamy w stanowisku OFOP-u.

Poniżej pełna treść stanowiska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i list przedstawicieli Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych do minister Elżbiety Rafalskiej.

"Warszawa, 26 kwietnia 2018 r.

Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie porozumienia zawartego pomiędzy Radą Ministrów a członkami Krajowej Rady Konsultacyjnej w dn. 24 kwietnia 2018 r.

W związku z podpisanym w dn. 24 kwietnia 2018 r. przez Radę Ministrów i niektórych członków Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych porozumieniem, zawartym bez zgody protestujących w Sejmie przedstawicieli rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, wyrażamy sprzeciw wobec podejmowania działań wykluczających obywateli z dyskursu publicznego w sprawach bezpośrednio ich dotyczących.

Niezależnie od oceny treści zawartego porozumienia, działania rządu są próbą wykorzystania środowiska organizacji pozarządowych w sporze z protestującymi, dążącą do dokonania podziałów w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Podjęcie decyzji o jego podpisaniu z pominięciem głosu protestujących może być odebrane jako brak solidarności organizacji społecznych z osobami, na straży interesów których powinny stać.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych nie tylko reprezentuje interesy organizacji członkowskich, ale działa też na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania aktywnego obywatelstwa. Czujemy się w obowiązku stanąć w obronie osób walczących o swoje prawa w podstawowej formie aktywności obywatelskiej, jaką jest prowadzony w Sejmie protest. Ochrona ich interesów powinna być także celem członków Krajowej Rady Konsultacyjnej, którzy w porozumieniu określili się jako „przedstawiciele środowiska osób niepełnosprawnych” oraz których obowiązkiem jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 43 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Podpisanie porozumienia z wykluczeniem obywateli zainteresowanych jego treścią sprzeciwia się również idei funkcjonowania ciała opiniodawczo-doradczego, jakim jest Krajowa Rada Konsultacyjna. Organizacje zasiadające w ciałach konsultacyjnych nie powinny więc kierować się interesem swoim, swoich członków, czy też władzy publicznej, ale przede wszystkim dobrem społeczności, której interesy reprezentują.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że ufamy, iż członkowie Krajowej Rady Konsultacyjnej działali w dobrej wierze, w załączeniu udostępniamy też skierowany do Minister Elżbiety Rafalskiej list części należących do Rady organizacji. Mamy więc nadzieję, że zaistniała sytuacja nie odbije się negatywnie na wizerunku organizacji pozarządowych oraz nie doprowadzi do podziałów w środowisku osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym apelujemy do wszystkich jego przedstawicieli o zachowanie jedności i solidarności. Nie pozwólmy, aby spór pomiędzy protestującymi a rządem doprowadził do wewnętrznych podziałów i konfliktów!

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Karolina Dreszer-Smalec - prezeska zarządu Weronika Czyżewska-Waglowska – wiceprezeska zarządu Łukasz Domagała - członek zarządu Przemysław Dziewitek - członek zarządu Iwona Janicka - członkini zarządu Dariusz Supeł - członek zarządu

Warszawa, 25 kwietnia 2018 r.

Szanowna Pani

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister!

Od wielu lat jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Uczestniczymy w pracach przygotowujących i oceniających rozwiązania systemowe, w tym na rzecz Niezależnego Życia.

Ceniliśmy profesjonalność Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, możliwość dyskusji w gronie przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracodawców, samorządu oraz Rządu. Dotychczas udało się Radzie pracować nad wieloma strategicznymi kwestiami, w tym konkretnymi problemami osób z niepełnosprawnościami. Łączenie różnych perspektyw, stanowisk, potrzeb wyróżniało dotychczas pracę Krajowej Rady Konsultacyjnej.

Z zaskoczeniem i ogromną przykrością przyjmujemy sposób, w jaki została wykorzystana praca Krajowej Rady Konsultacyjnej w bieżącym sporze z osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami protestującymi w Sejmie.

Nie możemy się zgodzić, by działania podejmowanie w dobrej wierze przez członków i członkinie Krajowej Rady Konsultacyjnej stały się narzędziem w walce politycznej i były dodatkowo wykorzystywane jako argument podziału środowiska osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Podzielamy postulaty matek protestujących w Sejmie i oficjalnie poparliśmy. Wielokrotnie wskazywaliśmy na wskazywane problemy, proponując konkretne rozwiązania.

Szanowna Pani Minister, zaangażowanie osób wspierających osoby z niepełnosprawnościami nigdy i przez nikogo nie powinno być wykorzystane dla celów politycznych.

Z poważaniem,

Monika Zima-Parjaszewska, Przewodnicząca Rady, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Agata Gawska, Członkini Rady, Fundacja Aktywizacja

Krzysztof Kotyniewicz, Członek Rady, Polski Związek Głuchych

Aleksander Waszkielewicz, Członek Rady, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

;

Udostępnij:

Anton Ambroziak

Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim i usługach publicznych.

Komentarze