0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Sławomir Kamiński / Agencja GazetaSławomir Kamiński / ...

NGO'S to niezbędny element demokracji. Powinny być wspierane przez państwo w ramach transparentnych konkursów.
Prawda. Szkoda, że pisowskie media jej nie znają
Twitter,01 listopada 2016
Na pytanie, czy organizacje pozarządowe rzeczywiście są ważnym elementem demokracji, odpowiada drugi wicepremier, a zarazem profesor socjologii Piotr Gliński. Czy raczej odpowiadał przed 10 laty. W pracy "Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor" Gliński wśród elementów społeczeństwa obywatelskiego wymienia właśnie organizacje pozarządowych, a także ruchy społeczne i wspólnoty obywatelskie.

"Społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo aktywne, otwarte, demokratyczne, solidarne, wolne i odpowiedzialne zarazem, nie jest strukturą łatwą do ukształtowania, właściwie orbituje gdzieś na granicy utopii, ale jest też jedynym rozsądnym i dającym nadzieję wyjściem z dylematów funkcjonowania współczesnych społeczeństw" - pisze Gliński. I dalej teza, zaskakująco aktualna:

"Tylko [społeczeństwo obywatelskie] jest w stanie kontrolować potężne struktury władzy politycznej i ekonomicznej oraz łagodzić skutki różnorakich napięć wewnętrznych w społeczeństwie. Tylko on potrafi wyzwolić społeczne rezerwy i obywatelską energię nawet w sytuacjach – wydawałoby się – beznadziejnych kryzysów społecznych i kulturowych".

Z tej pracy prof. Piotra Glińskiego uczyli się studenci i uczyły studentki (w tym autorka tego tekstu) socjologii.

Przeczytaj także:

Nie oznacza to oczywiście, że każda bez wyjątku organizacja pozarządowa z automatu wspiera społeczeństwo obywatelskie i demokrację. Jak w każdym sektorze, tak i tu zdarzają się patologie, działania pozorowane, czy po prostu nadużycia. Dlatego też organizacje pozarządowe podlegają i powinny podlegać kontroli.

"Wiadomości" przygotowały donos na cztery organizacje. OKO.press sprawdza, jakie działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, tak wysoko cenionego przez obu wicepremierów, mają one na swoim koncie.

Stowarzyszenie Klon/Jawor

To jeden z najważniejszych NGOsów w Polsce. Od 2000 r. gromadzi i publikuje informacje o działaniu trzeciego sektora, prowadzi badania, udziela porad prawnych, wspiera młode NGOsy na początku działalności. Prowadzi największy i najpełniejszy serwis pozarządowy ngo.pl.

Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Fundacja prowadzi duże projekty, w których stara się obudzić w społeczności lokalnej ducha partycypacji w decydowaniu o ważnych dla nich sprawach.

W projekcie "Konsultacje z zasadami" "Stocznia" - wraz z przedstawicielami administracji publicznej - wypracowuje zasady konsultowania z obywatelami i obywatelkami decyzji na szczeblu i lokalnym, i centralnym.

Stowarzyszenie 61

Stowarzyszenie prowadzi portal MamPrawoWiedziec.pl, który od 2006 r. zbiera i publikuje informacje o kandydatach na stanowiska publiczne oraz o osobach, które już te funkcje pełnią - przede wszystkim posłach i senatorach.

W serwisie są wszystkie informacje, których osoba publiczna chciała lub musiała udzielić dotyczące kariery politycznej i społecznej, poglądów, przynależności do organizacji, celów politycznych. Serwis gromadzi też wyniki głosowań w Sejmie lub w Senacie, które pomagają szybko prześledzić, jak dana osoba głosowała.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Fundacja prowadzi wiele działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

"Przejrzysta Polska" , program z lat 2004-2010, miał na celu wsparcie samorządów lokalnych w przestrzeganiu sześciu zasad dobrego rządzenia: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości, rozliczalności.

Na stronach wszystkich wymienionych organizacji, zgodnie z prawem, zasadą transparentności i przejrzystości oraz dobrym pozarządowym obyczajem, zamieszczono informacje o tym, kto wchodzi w skład zespołu pracowników i w skład rady fundacji, a także informacje o otrzymanych grantach. A także sprawozdania roczne, merytoryczne i finansowe.

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze