SN: w Gostyninie nie można nikogo zamykać w ramach "zabezpieczenia"
Brama Ośrodka w Gostyninie
zrzut ekranu

Sąd Najwyższy: w Gostyninie nie można nikogo zamykać w ramach „zabezpieczenia”