0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Marcin Stêpień / Agencja GazetaMarcin Stêpień / Age...

„Czerwona zaraza już po naszej ziemi całe szczęście nie chodzi, co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły.

Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha, neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa",

mówił abp Marek Jędraszewski 1 sierpnia 2019 w bazylice Mariackiej w Krakowie z okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego.

8 sierpnia arcybiskupa poparł przewodniczący KEP Stanisław Gądecki. W oświadczeniu pisał: "Fala krytyki, która dotknęła metropolitę krakowskiego, arcybiskupa i profesora, a także reakcje pracodawców wobec osób wyrażających swoją dezaprobatę wobec ideologii LGBT+,

świadczą o zakorzenionym w pewnych środowiskach totalitaryzmie światopoglądowym, polegającym na usuwaniu poza sferę obszaru wolności ludzi myślących inaczej".

Stanowisko Gądeckiego poparła Rada Biskupów Diecezjalnych w "Komunikacie o ochronie dzieci przed seksualizacją i relacjach polsko-ukraińskich" opublikowanym 28 sierpnia 2019. Wyraziła także solidarność z abp. Jędraszewskim:

"W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami napływających z różnych stron świata wyrazów poparcia dla zdecydowanej postawy abp. Marka Jędraszewskiego, zaatakowanego za krytykę ideologii LGBT+. Dziękujemy za wszystkie wyrazy wsparcia dla Księdza Arcybiskupa.

Rada Biskupów Diecezjalnych w pełni popiera stanowisko sformułowane przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w oświadczeniu z 8 sierpnia br. Wyrażamy naszą solidarność z krakowskim metropolitą. Modlimy się także za tych, którzy stają się pierwszymi ofiarami tej ideologii, aby mogli osobiście doświadczyć miłości Chrystusa".

Oznacza to, że Kościół nie tylko nie potępił homofobicznych, oburzających słów Jędraszewskiego o "tęczowej zarazie", ale oficjalnie je poparł. 18 sierpnia abp Gądecki porównał metropolitę krakowskiego do... ks. Jerzego Popiełuszki, który za swoją walkę z systemem został zamordowany:

„Dziś prorocy także są obrzucani błotem, gdy tylko ośmielą się powiedzieć prawdę zobowiązującą do nawrócenia i przemiany tak w życiu osobistym, jak i w życiu publicznym. Trzeba więc ich oczernić, aby stracili autorytet i zamilkli. Tak postąpiono z bł. Jerzym Popiełuszką, którego najpierw usiłowano zniesławić przy pomocy kłamstw i prowokacji, a gdy to się nie powiodło, związano go i wrzucono do Wisły. Coś podobnego dzieje się teraz z arcybiskupem Jędraszewskim”.

Jędraszewskiego w kazaniach poparli także poszczególni biskupi, m.in. Depo i Gurda. Pisaliśmy o tym tutaj:

Przeczytaj także:

Homofobi rządzą w Kościele

Rada Biskupów Diecezjalnych wypowiada się także na temat edukacji:

"Na początku roku szkolnego biskupi zwracają się z serdecznym apelem i prośbą: Szkoła powinna być miejscem nauki i rozwoju młodych ludzi. Powinna być też miejscem spokojnym i przyjaznym, a także środowiskiem, w którym zgodnie współpracują ze sobą zarówno nauczyciele, wychowawcy, katecheci jak i rodzice z uczniami. Wszystkim powinno zależeć na dobru dzieci, młodego pokolenia, które ma prawo dorastać i dojrzewać w środowisku będącym przykładem pokoju, wolnym od przemocy i agresji".

Niestety, jeżeli Kościół w oficjalnych dokumentach oraz kazaniach hierarchów będzie używał homofobicznego i dyskryminującego języka, szkoła nie będzie miejscem wolnym od przemocy i agresji.

Wręcz przeciwnie, tego rodzaju apele, a nawet modlitwy mają moc wzbudzania dyskryminacji. Modlitwa o to, by ofiary ideologii LGBT doświadczyły miłości Chrystusa jest tak naprawdę wypowiedzią zakazującą wyrażanie swej seksualności przez osoby nieheteroseksualne.

A wydaje się, że temat osób LGBT całkowicie opętał hierarchów Kościoła, bo trudno znaleźć dokument lub kazanie biskupa, w którym nie byłoby wzmianki o zabójczej "ideologii LGBT".

Na początku sierpnia zrobiliśmy zestawienie 19 homofobicznych wypowiedzi najważniejszych hierarchów - zdecydowana większość padła w 2019 roku. Można je znaleźć tutaj:

Nie dla edukacji antydyskryminacyjnej

Biskupi diecezjalni tradycyjnie skrytykowali też edukację seksualną w szkołach i zachęcili rodziców, by nie zgadzali się na uczestnictwo dzieci w takich zajęciach. Chyba że byłyby zgodne z "chrześcijańską antropologią":

"Przypominamy, że wychowanie dzieci i młodzieży jest przede wszystkim prawem i obowiązkiem rodziców. Natomiast zadaniem szkoły jest ich wspieranie zgodnie z zasadą pomocniczości.

Realizacja tej właśnie zasady wymaga, aby zgodnie z ustawą o oświacie, propozycje zajęć dodatkowych mogły zgłaszać kompetentne podmioty kierujące się chrześcijańską antropologią".

Przypominamy, że w czerwcu na stronie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej opublikowano "Katalog dobrych praktyk w relacjach duszpasterskich z dziećmi i młodzieżą", który ma służyć „prewencji nadużyć seksualnych i nieobyczajności względem dzieci i młodzieży”. Do dokumentu dołączono oświadczenie rodziców, które ci mieliby zanieść do szkoły i tym samym zapobiec przekazywaniu „szkodliwych” treści dziecku podczas lekcji, wycieczek, projekcji filmów, warsztatów. Otóż archidiecezja namawia rodziców by „uchronili” swoje dzieci przed wiedzą o:

  • dorastaniu i dojrzewaniu,
  • przeciwdziałaniu przemocy,
  • przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu,
  • równości, tolerancji, różnorodności,
  • profilaktyce ciąż wśród nieletnich i chorób przenoszonych drogą płciową (np. AIDS).

19 sierpnia ukazał się apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP, w którym biskupi namawiali rodziców, by chronili dzieci przed edukacją antydyskryminacyjną.

LGBT jako grupa dyskryminowana

Według raportu Kampanii Przeciw Homofobii z 2016 roku „Średnio 3 na 10 osób LGBT doświadczyło przemocy fizycznej i/lub psychicznej w ciągu ostatnich pięciu lat. W skali roku osoby LGBT doświadczają przemocy 2 razy częściej od osób heteroseksualnych”.

Najpoważniejszym rodzajem przemocy, jakiej doświadczyli ankietowani, był atak fizyczny (27 proc.) oraz groźby takiego ataku (20 proc.) i wyzwiska (18 proc.).

Przestępstwa z nienawiści wobec osób LGBTQI najczęściej popełniane są w miejscach publicznych – 34 proc. ofiar wskazało je jako miejsce najpoważniejszego ataku – oraz w szkole i na uczelni 26 proc.
;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze