Pakistan: za powodzie odpowiedzialne są państwa rozwinięte
Ludzie na tratwach skleconych z mebli na rozlewiskach powstałych w wyniku powodzi
Foto Fida HUSSAIN / AFP

Pakistan: powodzie to skutek zmian klimatu, za które odpowiedzialność ponoszą państwa rozwinięte