0:000:00

0:00

Autorzy i autorki petycji piszą również: "Oburza nas fakt, że Minister Zdrowia, Konstanty Radziwiłł, ignorując wypracowany przez środowiska medyczne i pacjenckie konsensus, przychylił się do jedynego głosu sprzeciwu reprezentowanego przez Naczelną Radę Lekarską. Co więcej, zataił zaproponowaną zmianę przed opinią publiczną, a także ekspertami zajmującymi się zagadnieniami poprawy opieki okołoporodowej, uniemożliwiając tym samym podjęcie otwartej dyskusji nad sensem jej wprowadzenia".

O sprawie pisaliśmy dwukrotnie:

Przeczytaj także:

Każdy może podpisać petycję Fundacji.

Szanowna Pani Premier,

apelujemy do Pani jako do Premier Rządu Polskiego, o przywrócenie poprzedniego brzmienia Art. 22 ust. 5 Ustawy o działalności leczniczej i przywrócenie Standardów Opieki Okołoporodowej jako standardu medycznego.

Zwracamy się do Pani o obronę prawa, które pomaga rodzinom witać dzieci w godnych warunkach, otoczone szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich jej osób.

Wprowadzone zmiany w Ustawie o działalności leczniczej likwidują aktualnie obowiązujące standardy medyczne dotyczące prowadzenia porodu fizjologicznego, łagodzenia bólu w trakcie porodu, postępowania w ciąży powikłanej, określonych patologii i niepowodzeń położniczych. Dotychczasowe standardy medyczne zostaną ograniczone do zaledwie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej.

Prace nad Standardami rozpoczęły się na wniosek Ministra Zdrowia prof. Zbigniewa Religi w 2007 roku. Powołany przez Ministra zespół ekspertów (położnicy i neonatolodzy, położne, strona społeczna reprezentowana przez Fundację Rodzić po Ludzku) stworzył dokument, którego celem jest ograniczenie nadmiernej medykalizacji porodu fizjologicznego, przestrzeganie praw pacjenta, stosowanie zasad trójstopniowej opieki perinatalnej i zwiększenie satysfakcji pacjentek z opieki okołoporodowej.

Standardy powstały w odpowiedzi na głos tysięcy kobiet, które nie chciały więcej doświadczać odhumanizowanej opieki, szpitalnej rutyny, przestarzałych, często szkodliwych procedur medycznych.

Sukcesem Standardów jest również to, że przestrzeganie praw pacjenta zostało określone jako stały element nowoczesnej opieki. Uwzględniają one potrzeby kobiet rodzących, a wprowadzone procedury medyczne są zgodne z najnowszymi doniesieniami naukowymi. Stąd w Standardach znalazły się między innymi zalecenia o zachęcaniu kobiety do aktywności w czasie porodu, wyboru dogodnej pozycji do parcia, możliwości chodzenia czy picia. Uznano również terapeutyczną rolę osoby bliskiej, a także podkreślono rolę pierwszego kontaktu matki z dzieckiem i karmienia piersią.

Wiemy, że nie we wszystkich szpitalach położniczych Standardy były w pełni przestrzegane. Niemniej, z roku na rok, sytuacja w opiece okołoporodowej poprawiała się. Obawiamy się, że likwidacja Standardów spowoduje pogorszenie, i tak niezbyt dobrej, sytuacji kobiet na porodówkach.

Brak powszechnie obowiązującego prawa cofnie nas do czasów, kiedy zasady postępowania w szpitalu stanowione były przez pracujący w nim personel, a kobieta traktowana była w sposób nieludzki i przedmiotowy.

Oburza nas fakt, że Minister Zdrowia, Konstanty Radziwiłł, ignorując wypracowany przez środowiska medyczne i pacjenckie konsensus, przychylił się do jedynego głosu sprzeciwu reprezentowanego przez Naczelną Radę Lekarską. Co więcej, zataił zaproponowaną zmianę przed opinią publiczną, a także ekspertami zajmującymi się zagadnieniami poprawy opieki okołoporodowej, uniemożliwiając tym samym podjęcie otwartej dyskusji nad sensem jej wprowadzenia.

Liczymy na to, że spowoduje Pani przywrócenie Standardów Opieki Okołoporodowej stanowiących gwarancję nowoczesnej, skierowanej na potrzeby kobiet opieki, i da tym samym każdej Polce możliwość rodzenia po ludzku.

Joanna Pietrusiewicz Fundacja Rodzić po Ludzku

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze