Państwo prawa według PiS. Ustawa o zgromadzeniach, wniosek do Trybunału i wyrok to buble prawne
Julia Przyłębska, Jarosław Kaczyński i Andrzej Duda
fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Państwo prawa według PiS. Ustawa o zgromadzeniach, wniosek do Trybunału i wyrok to buble prawne