0:00
0:00

0:00

Paradę Równości Warszawa-Kijów otworzył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zaprosił na scenę unijną komisarz Helenę Dali, która mówiła: "Chcemy, by ludzie byli tym, kim chcą być, by mogli żyć jak chcą żyć. Kontynuujmy tę walkę, by każdy mógł przeżyć swoje życie tak, jak chce je przeżyć".

Dyrektor Parady Kijowskiej, Lenny Emson mówił: "Wojna nie rozróżnia, wszyscy giniemy tak samo. Dzisiaj maszerujemy w imieniu tych wszystkich, którzy tu nie mogą być. Rosja chce nam odebrać podstawowe prawa człowieka. Dzisiaj maszerujemy nie tylko praw praw osób LGBT, ale także praw człowieka, które odebrali nam Rosjanie. Wzywamy wszystkie rządy na świecie, by nas wsparli. Wzywamy społeczności LGBT, by pokazały solidarność z Ukrainą. Dziękujemy Polsce za gościnność i za wsparcie. To dużo dla nas znaczy. Mam nadzieję, że kiedyś uczcimy zwycięstwo i wy przyjedziecie do nas i razem będziemy maszerować w Ukrainie".

Na profilu FB OKO.press trwa relacja na żywo:

W tym roku w Paradzie bierze udział 30 platform muzycznych - organizacji pozarządowych, partii politycznych i firm. Listę wszystkich wydarzeń tegorocznej Parady można przeczytać na stronie organizatorów.

Jak relacjonuje Agata Szczęśniak parada nie napotkała żadnej kontrmanifestacji. "Jedyne, co widziałam to baner na balkonie: Oddajcie dzieciom tęczę":

Wśród haseł na banerach pojawiły się:

 • Ogień tylko między nami,
 • Legalna aborcja na tak,
 • Free hugs and kisses,
 • Make love not war,
 • Trans lives matter,
 • Syn gej jest okej
 • Amor bi us
 • TVP S.A. = Rossija 1
 • Moje dziecko to żadna ideologia
 • Wolność, miłość, akceptacja
 • Tylko miłość nas ocali
 • LGBT to ja - twój terapeuta
 • Be a feminist, not a fucking cunt
 • Mąż mojego syna to moja rodzina
 • Weź się przytul - tata

Po co idzie ta Parada?

„Żądamy prowadzenia aktywnej polityki antydyskryminacyjnej, dotyczącej wszystkich mniejszości” - to pierwszy na liście postulatów Parady Równości.

Kolejny dotyczy praw osób trans: „Żądamy wprowadzenia uregulowań prawnych ułatwiających proces medycznego i prawnego potwierdzenia płci osobom transpłciowym”.

Następny - walki z mową i przestępstwami z nienawiści: „Żądamy regulacji prawnych w sprawie przestępstw motywowanych nienawiścią i nienawiści wobec osób LGBTQ. Postulujemy rozszerzenie przepisów dotyczących mowy nienawiści o kwestie dotyczące tożsamości płciowej i orientacji seksualnej oraz skuteczne egzekwowanie już istniejących regulacji”.

Parada domaga się też pełnej równości małżeńskiej z prawem do adopcji.

Wśród grup, o których równość walczy Parada, są osoby z niepełnosprawnościami. Jeden z postulatów dotyczy takiego projektowania przestrzeni miejskiej, żeby była dla nich dostępna. Na liście postulatów znalazły się też takie, które dotyczą edukacji seksualnej, praw uchodźców czy praw zwierząt.

Parada żąda również „odejścia od technologii zatruwających planetę oraz [zaprzestania] wyzyskiwania słabszych”.

1. Ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem obowiązkiem państwa Żądamy prowadzenia aktywnej polityki antydyskryminacyjnej, dotyczącej wszystkich mniejszości.

2. Prawa osób trans prawami człowieka Żądamy wprowadzenia uregulowań prawnych ułatwiających proces medycznego i prawnego potwierdzenia płci osobom transpłciowym.

3. Wzmocnienie ochrony prawnej przed mową i przestępstwami z nienawiści Żądamy regulacji prawnych w sprawie przestępstw motywowanych nienawiścią i nienawiści wobec osób LGBTQ. Postulujemy rozszerzenie przepisów dotyczących mowy nienawiści o kwestie dotyczące tożsamości płciowej i orientacji seksualnej oraz skuteczne egzekwowanie już istniejących regulacji.

4. Małżeństwo i związek partnerski prawem każdego obywatela Żądamy wprowadzenia pełnej równości małżeńskiej z prawem do adopcji z wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami oraz ustawy regulującej związki niebędące małżeństwami, w tym szczególnie przepisów zapewniających zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

5. Otwarta przestrzeń publiczna bez barier Przestrzeń miejska ma być obszarem integracji lokalnych społeczności. Powinna być inkluzywna i otwarta. Apelujemy o tańszy dostęp do kultury, miastotwórcze działania w przestrzeni miejskiej, zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu i likwidację barier architektonicznych dla zmarginalizowanych grup: rodziców i opiekunów z wózkami dziecięcymi, osób z niepełnosprawnościami i starszych.

6. Otwarta Rzeczpospolita przyjaznym domem dla uchodźców i obcokrajowców Żądamy usprawnienia, tj. skrócenia procedury wystawiania wiz do Polski szczególnie w placówkach dyplomatycznych na wschodzie Europy. Żądamy ograniczenia biurokracji stosowanej wobec obcokrajowców mieszkających w Polsce. Żądamy poprawienia warunków, w jakich przetrzymywani są azylanci na terenie Polski. Azyl to nie wyrok więzienia. Zgodnie z przesłaniem Konstytucji 3 Maja: Kto granice Rzeczpospolitej nawiedza – wolnym jest!

7. Rzetelna edukacja prawem człowieka Żądamy wprowadzenia do szkół i przedszkoli: nowoczesnej, rzetelnej i neutralnej światopoglądowo edukacji dotyczącej ludzkiej seksualności, dostosowanej do możliwości percepcyjnych i wieku; edukacji antydyskryminacyjnej, uczącej otwartości na różnorodność; etyki, kształtującej postawy szacunku i poszanowania godności wszystkich ludzi.

8. Szacunek i prawna ochrona zwierząt Żądamy nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, w tym przede wszystkim wprowadzenia zakazu chowu zwierząt na futro, występów zwierząt w cyrkach, polowań rekreacyjnych, oraz przedmiotowego i okrutnego traktowania zwierząt w chowie przemysłowym. Żądamy realnej ochrony przed cierpieniem wszystkich zwierząt jako świadomych istot czujących: zwierząt hodowlanych, dzikich, bezdomnych, i domowych.

9. Różni – równi wobec siebie Apelujemy do wewnątrz środowiska LGBTQ o rozprawienie się z wewnętrzną homo-, bi-, trans- i heterofobią.

10. Dość chamstwa – żądamy debaty Apelujemy do mediów o nielegitymizowanie skrajnie seksistowskich, homo-, bi-, i transofobicznych poglądów.

11. Równość płci podstawą demokratycznego państwa Żądamy polityki na rzecz równości płci, równego traktowania kobiet, mężczyzn i osób niebinarnych w każdej sferze życia. Domagamy się zatrudniania i wynagradzania w zależności od wykonywanej pracy i kompetencji a nie płci. Żądamy języka pozbawionego seksizmu, wprowadzenia parytetu płci w gremiach kierowniczych, strukturach politycznych oraz w mediach. Żądamy zapewnienia obywatelom i obywatelkom pełni praw reprodukcyjnych w tym: prawa do informacji, edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji (także antykoncepcji awaryjnej) oraz aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży. Żądamy poszanowania praw pacjenta, ograniczenia stosowania tzw. klauzuli sumienia tak, by jej stosowanie nie odbierało osobom w ciąży realizacji prawa do godnego porodu, a także polityki wspierającej rodzicielstwo. Chcemy zwiększenia pomocy państwa dla rodzin, w których żyją osoby z niepełnosprawnościami i przywrócenia funduszu alimentacyjnego.

12. Dbajmy o nasz wspólny dom, Ziemię Ziemia jest naszym jedynym domem. Pomimo tego, zużywamy jej zasoby tak jakbyśmy mogli sobie pozwolić na jej zniszczenie. Apelujemy do rządów i korporacji o zaprzestanie niszczenia środowiska, odejście od technologii zatruwających planetę oraz wyzyskiwania słabszych.

Pierwsza Parada Równości przeszła ulicami Warszawy w 2001 roku.

Jak pokazały ostatnie sondaże Ipsos dla OKO.press, poparcie dla związków partnerskich i równości małżeńskiej rośnie nawet w nieoczywistych grupach: 50+, na wsiach i w małych miasteczkach, wśród wyborców Konfederacji. Mamy konsensus społeczny, brakuje ewolucji politycznej.

Przeczytaj także:

;

Udostępnij:

Dominika Sitnicka

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.

Agata Szczęśniak

Redaktorka, publicystka. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. Uczy na Uniwersytecie SWPS. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!” W OKO.press pisze o mediach, polityce polskiej i zagranicznej oraz prawach kobiet.

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Anton Ambroziak

Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim i usługach publicznych.

Komentarze