Partia kradnie pamięć
Powstanie_Warszawskie_Patrol_Agatona copy
1 sierpnia 1944 / fotomontaż S.Skarżyński

Partia kradnie pamięć