Pełnomocnik Ardanowskiego obroni zwierzęta przed Ardanowskim?
Wojciech Albert Kurkowski - pełnomocnik ds zwierząt
Fot. Monika Koc, zdj. z prywatnego archiwum Wojciecha Alberta Kurkowskiego

Pełnomocnik Ardanowskiego obroni maltretowane zwierzęta przed Ardanowskim?