PFN "zastemplowała" twarz Michnika na zdjęciu KOR-u. Kuriozalna broszura o dekomunizacji ulic
dekom1

PFN „zastemplowała” twarz Michnika na zdjęciu KOR-u. Kuriozalna broszura o dekomunizacji ulic