Poparcie PiS wśród regularnie praktykujących sięga 51 proc., wśród mniej kościelnych PiS przegrywa z PO, a wśród niepraktykujących remisuje nawet z SLD. PiS spada też z generacji na generację: w wojennej (do 1947 r.) popiera go 52 proc., wśród dzieci wczesnego PRL - 42 proc., późnego PRL - 31 proc., III RP - 22 proc. Kulturowo PiS jest formacją przeszłości

Według lipcowego sondażu Kantar Public do Sejmu weszłyby tylko cztery partie, ale uderzająco dużo – 18 proc. – jest osób niezdecydowanych, a może – jak mówi Urszula Krassowska, szefowa tej pracowni – takich, które ukrywają przed ankieterem swoje poglądy.

Poparcie wyborcze w lipcowym (2018) sondażu Kantar Public (badanie bezpośrednie)

Wynik PiS jest stosunkowo słaby, zwłaszcza jak na badanie bezpośrednie, w którym ankieterzy odwiedzają respondentów w domach, co zwykle sprzyja partiom władzy. Jeszcze w czerwcu 2018 poparcie partii Kaczyńskiego wynosiło 41 proc. (czy to początek trendu spadkowego – czytaj wkrótce w OKO.press).

Notowania PO, odwrotnie, są jak na badanie bezpośrednie wysokie. SLD potwierdza aspiracje powrotu do Sejmu, PSL jak zwykle tańczy na progu wyborczym. Nowoczesna nie może się podnieść, Parta Razem i Wolność – szorują po dnie.

Bliższa analiza wyników pozwala zobaczyć ciekawe zależności, w tym sondażu – niezwykle wyraziste.

Im częściej w Kościele, tym bliżej do PiS

OKO.press wielokrotnie zwracało uwagę na naruszaniu przez polityków PiS rozdziału państwa od Kościoła, ostatnio gdy 8 lipca 2018 premier Morawiecki zawierzył Polskę Matce Boskiej (i Ojcu Rydzykowi). Okazuje się, że taka strategia spotyka się z postawami większości elektoratu. Wśród osób „regularnie praktykujących” (co deklaruje 40 proc. badanych) poparcie dla PiS przekracza 50 proc., wśród mniej pilnych katolików (jest ich 41 proc.) spada o połowę i PiS przegrywa z  PO. Wśród niepraktykujących (takich bezbożników jest 19 proc.) PiS przegrywa z PO i remisuje z SLD.

Poparce wyborcze dla PiS i PO w zależności od religijności. LIpcowy (2018) sondaż Kantar Public

Regularnie praktykujący (N= 259)
 
Nieregularnie praktykujący (N= 265)
 
Niepraktykujący (N= 125)

Starość za PiS

Poparcie dla PiS spada z pokolenia na pokolenie. W generacji wojennej (i tuż powojennej) Kaczyńskiego wybiera 52 proc., wśród ludzi urodzonych we wczesnym PRL – 42 proc., wśród dzieci późnego PRL –  31 proc., a wśród urodzonych w III RP  już tylko 22 proc.

Najwyraźniej PiS odwołuje się do wzorców kulturowych z poprzednich epok. Jego propozycja podoba się ludziom ukształtowanym w przeszłości, im wcześniej – tym bardziej.

Przewaga nad PO jest dwukrotna w obu najstarszych generacjach, potem się zmniejsza, a wśród urodzonych w III RP – padł remis.

SLD jest popularne szczególnie wśród dzieci PRL, a Kukiz’15 wyskakuje w górę w najmłodszej generacji.

Ciekawe, że liczba niezdecydowanych rośnie w młodszych generacjach, co wskazywałoby na to, że obecna oferta polityczna nie przystaje do potrzeb obecnych czasów.

Poparcie wyborcze w kolejnych pokoleniach. LIpcowy (2018) sondaż Kantar Public

Pokolenie wojenne (urodzeni przed 1947)
 
Wczesny PRL (1948-66)
 
Późny PRL (1967-1981)
 
Dzieci III RP (1982-1997)

PiS ludzi prostych i ubogich

Sondaż potwierdza, że partię władzy popierają silniej ludzie mniej wykształceni i ubożsi. Uderzające jest szczególnie duże poparcie wśród osób, które oceniają swoją sytuację materialną jako złą.

PO cieszy się bardziej zrównoważonym poparciem, podobnie jak SLD (tyle, że na niższych poziomach). Zaskakuje profil elektoratu Kukiz’15, który okazuje się relatywnie zadowolony ze swej sytuacji.

Poparcie dla czterech partii a zamożności (we własnej ocenie badanych). LIpcowy (2018) sondaż Kantar Public

Moja sytuacja materialna jest.... DOBRA
 
... ŚREDNIA
 
.... ZŁA

Wśród ludzi z wykształceniem podstawowym i zawodowym przewaga wyborcza PiS nad PO jest – tradycyjnie – ogromna (dwu i trzykrotna), wśród ludzi z maturą – już tylko półtorakrotna, a po studiach wygrywa PO. Wśród osób jeszcze uczących się dominuje Kukiz’15, a PiS jest bardzo słaby.

Poparcie dla PiS, PO, Kukiz'15 i SLD (w proc.) w zależności od wykształcenia. Badanie bezpośrednie Kantar Public (lipiec 2018)

Wykształcenie podstawowe
 
Wykształcenie zawodowe
 
Wykształcenie średnie
 
Licencjat i wykształcenie wyższe
 
Jeszcze się uczą

Uderzające, że rozterki na kogo głosować rosną wraz z wykształceniem, tak jakby lepiej wyedukowanym trudniej było znaleźć dla siebie polityczną propozycję.

PiS ma lepsze notowania na wsi (49 proc.) niż w mieście (37 proc.), Platforma odwrotnie (25 do 29 proc.), podobnie jak SLD (5 do 9 proc.). Kukiz jest równie popularny (tu i tu po 10 proc.).

Prawicowy PiS, a Platforma… centrolewicowa

Poglądy rozkładają się w elektoratach nie zawsze zgodnie z programami partyjnymi. Sondaż informuje nas przy okazji, jak Polacy i Polki rozumieją kategorie prawica – lewica, przy czym sondaż potwierdza przechył w prawo polskich postaw: dwa razy więcej osób (262) deklaruje poglądy prawicowe i centroprawicowe niż poglądy lewicowe i centrolewicowe (132).

I tak:

  • PiS zbiera 71 proc. głosów wyborców, którzy deklarują poglądy prawicowe i 30 proc. – centroprawicowe;
  • PO gromadzi niemal równo po jedną trzecią wyborców lewicowych (34 proc.), centrolewicowych (30 proc.) i centroprawicowych (32 proc.);
  • Kukiz’15 – 21 proc. centroprawicowych;
  • SLD – 30 proc. lewicowych i 12 proc. centrolewicowych;
  • .Nowoczesna – 15 proc. centrolewicowych. To jedyna kategoria, w której partia Katarzyny Lubnauer wyraźniej zaznacza swoją obecność.
  • Zobacz tabelę

    W kolumnach kolejno: liczba osób, odsetek poparcia dla: PiS, SLD, PSL, PO, Wolność, .N, Kukiz’15, Partii Razem, Trudno powiedzieć

Badanie Kantar Public przeprowadzono 6-11 lipca 2018 na ogólnopolskiej próbie 1042 pełnoletnich mieszkańców Polski techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.

 

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!