Pod pozorem walki z COVID wprowadzono do więzień paralizatory. RPO alarmuje, resort się nie przejmuje
20200821_wiezienia-paralizatory
il.: Weronika Syrkowska

Pod pozorem walki z COVID wprowadzono do więzień paralizatory. RPO alarmuje, resort się nie przejmuje