0:00
0:00

0:00

W 2017 roku fundacjom ufa 60 proc. (o 4 pkt. proc. więcej niz w 2014 r.), stowarzyszeniom 53 proc. (+ 3 pkt. proc.), a organizacjom pozarządowym w ogóle 55 proc. badanych (plus 9 pkt. proc.). Zmniejsza się także udział tych, którzy deklarują brak zaufania.

Wzrasta też świadomość tego czym zajmują się organizacje pozarządowe. Paradoksalnie - dzięki atakom na trzeci sektor.

Celem badania było sprawdzenie jaki wpływ na wizerunek organizacji pozarządowych miała informacyjna burza, która przetoczyła się przez media publiczne i debaty sejmowe w 2016 roku.

Przeczytaj także:

Co wynika z badania? Od 2014 wzrosło zaufanie Polaków i Polek do trzeciego sektora.

W badaniu wprowadzono podział na organizacje pozarządowe oraz fundacje i stowarzyszenia - mimo, że fundacje i stowarzyszenia jak najbardziej należą do organizacji pozarządowych. Autorzy badania tłumaczą to tym, że subtelności definicyjne i różnice pomiędzy różnymi typami NGO's nie są powszechnie znane.

Największą zmianę widać w podejściu do organizacji pozarządowych w ogóle. W 2014 roku aż 15 proc. badanych stwierdziło, że zdecydowanie nie ma do nich zaufania, a odsetek osób deklarujących zaufanie był na tym samym poziomie co deklarujących nieufność (44 proc.). W 2017 roku nieufność do działalności organizacji pozarządowych spadła o 18 pkt. proc.

Komu ufamy najbardziej?

Spośród wszystkich instytucji najbardziej ufamy podmiotom trzeciego sektora. Na poziomie deklaracji najbardziej pozytywne reakcje wśród Polaków i Polek budzą: fundacje (60 proc.) i organizacje pozarządowe w ogóle (55 proc.). Fundacjom wierzymy nawet bardziej niż innym ludziom (to potwierdza niski poziom zaufania społecznego w Polsce).

Na końcu listy uplasowały się media publiczne - nie ufa im 46 proc., oraz rząd i ministerstwa - nieufność deklaruje 59 proc.

Z czym się Panu/Pani kojarzy organizacja pozarządowa?

Badanie poprzedzono pytaniem: Co to jest organizacja pozarządowa? Z czym się Panu/Pani ten termin kojarzy? W 2014 roku aż 40 proc. Polaków i Polek nie miało żadnych skojarzeń z terminem organizacja pozarządowa.

W 2017 roku na to samo pytanie odpowiedzi nie umiało udzielić już tylko 27 proc. pytanych. Oznacza to, że prawie trzy czwarte Polaków i Polek deklaruje, że wie czym zajmują się organizacje realizujące zadania publiczne.

Najczęstszym skojarzeniem jest hasło: pomoc. Taką odpowiedź podaje 37 proc. badanych.

15 proc. uznaje, że działalność NGO cechuje się niezależnością, a 14 proc. zwraca uwagę na na to, że zajmują się zbiórką pieniędzy (fundraisingiem).

Ataki na NGO

W październiku 2016 roku w mediach publicznych i później w prawicowej prasie pojawiły się sensacyjne doniesienia o finansowaniu organizacji pozarządowych przez władze centralne i samorządowe związane z Platformą Obywatelską.

Pełne manipulacji materiały (szczególnie w Wiadomościach TVP) pokazywały rzekome związki instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i firm współpracujących przy różnych projektach. Z tych relacji wyłaniał się obraz podejrzanej siatki powiązań finansowo - towarzysko - rodzinnych pomiędzy pracownikami poszczególnych sektorów.

Na insynuacje TVP zareagował nawet minister kultury, Piotr Gliński, ostro krytykując telewizję i przepraszając wymienione w materiałach osoby m.in. Zofię Komorowską, córkę b. prezydenta.

W odpowiedzi ponad tysiąc działaczy i sympatyków organizacji pozarządowych podpisało protest przeciw kampanii oczerniania sektora obywatelskiego. Trzynaście osób złożyło też rezygnację z pracy w zespołach eksperckich ministra Adama Lipińskiego, pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego.

;

Udostępnij:

Anton Ambroziak

Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim i usługach publicznych.

Komentarze