0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Sławomir Kamiński / Agencja GazetaSławomir Kamiński / ...

Co Polacy i Polki robią z pieniędzmi z rządowego programu zbadały ostatnio Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarki SGH.

Kto dostaje 500+

Rodzice w średnim wieku. 21,8 proc. gospodarstw domowych przebadanych przez obie instytucje pobierało świadczenie w ramach programu 500+. Najczęściej były to osoby w wieku 30–49 lat (55,3 proc. beneficjentów). Zdecydowanie rzadziej pieniądze otrzymywali rodzice przed trzydziestką (37,6 proc.). Jedynie 5,4 proc. osób w grupie wiekowej 50–64 lata deklarowało otrzymywanie świadczenia od państwa. Co ciekawe również osoby w wieku powyżej 64 lat korzystały z programu 500+. Odsetek takich osób wynosił jednak jedynie 1,8 proc.

Ubodzy. Środki w większości trafiły do gospodarstw domowych o kiepskiej sytuacji finansowej. Ponad jedna czwarta gospodarstw, które dostały 500+, miała wcześniej do dyspozycji niewielkie pieniądze – dochód na głowę nie przekraczał 550 zł miesięcznie. W nieco lepszej sytuacji materialnej było 23,1 proc. gospodarstwa – miały dochód miesięczny na głowę od 551 zł do 750 zł, a te o dochodzie 751–1000 stanowiły 23 proc.

W sumie gospodarstwa, w których dochód na członka rodziny nie przekraczał tysiąca złotych, stanowiły aż 72,2 proc. w grupie gospodarstw otrzymujących świadczenie.

Przeczytaj także:

Na co wydają 500+

Przede wszystkim na żywność i ubrania (42,6 proc.). Na drugim miejscu są opłaty związane ze szkołą i przedszkolem (34,2 proc.) następnie edukacja i zajęcia dodatkowe dla dzieci (32 proc.). Beneficjanci 500+ próbują też zwiększyć swoje oszczędności (16,2 proc.). Niektórzy wydawali pieniądze na hobby i rozrywkę (11,8 proc.), remonty mieszkań i domów (3,7 proc.), zakup dóbr trwałego użytkowania (2,6 proc) i spłatę zaległych rachunków czy rat kredytów (2,2 proc.).

Badanie miało charakter ankietowy, co znaczy, że część z respondentów mogła nie odpowiadać szczerze na pytania. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę społeczną presję i falę negatywnych komentarzy dyscyplinujących rodziny, które otrzymują wsparcie w ramach programu Rodzina 500+.

Co zrobią z pieniędzmi w przyszłości?

Ankieterzy zapytali beneficjentów programu, na co wydadzą środki w przyszłości, jeśli świadczenie będzie przysługiwać przez dłuższy czas. Na pierwszym miejscu pojawiła pozycja „edukacja i zajęcia dodatkowe dla dzieci” (44,3 proc.), dalej znalazły się opłaty związane ze szkołą i przedszkolem (44,1 proc.). Kolejne miejsca to żywność i ubiór (16,8 proc.), zwiększenie oszczędności 16,8 proc.), hobby i rozrywka (9,8 proc.), remont mieszkania (6,2 proc.) zakup dóbr trwałego użytkowania (2,7 proc.). 0,6 proc. pytanych deklarowało, że spłaci zaległe rachunki i kredyty.

Z badania „Sytuacja na runku consumer finance. III kwartał 2016” wynika, że grupa gospodarstw domowych obsługujących zobowiązania finansowe z dużymi problemami skurczyła się wobec poprzedniego kwartału z 5,9 proc do zaledwie 2,6 proc., czyli niemal dwukrotnie. Autorzy raportu przypisują to wzrostowi gospodarczemu oraz programowi 500+, którego pozytywne efekty najbardziej odczuli najubożsi.

;

Udostępnij:

Kamil Fejfer

Analityk nierówności społecznych i rynku pracy związany z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, prekariusz, autor poczytnego magazynu na portalu Facebook, który jest adresowany do tych, którym nie wyszło, czyli prawie do wszystkich. W OKO.press pisze o polityce społecznej i pracy.

Komentarze