Poland first, America first. A co z Unią i demokracją?
Szczyt inicjatywy Trojmorza
Fot. Adam Stepien / Agencja Gazeta

Poland first, America first. A co z Unią i demokracją?