Policja dziwnie łaskawa. Czy Straż Leśna zaatakuje? Międzynarodowa akcja przeciw wycince Puszczy trwa
IV blokada wycinki Puszczy Białowieskiej 13 czerwca 2017
fot. Karol Grygoruk

Policja dziwnie łaskawa. Czy Straż Leśna zaatakuje? Międzynarodowa akcja przeciw wycince Puszczy trwa