0:00
0:00

0:00

"Jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość policjantów nie chciałaby powrotu do czasów MO i ZOMO. Zwracamy się do tej ogromnej większości z przesłaniem: my, obrońcy państwa prawa i demokracji, jesteśmy jednocześnie obrońcami profesjonalnej, apartyjnej policji" - taki apel skierowany do policji podpisało 2 sierpnia 2018 m.in. trzech prezydentów: Lech Wałęsa (1990-1995), Aleksander Kwaśniewski (1995-2005) i Bronisław Komorowski (2010-2015), trzech premierów: Włodzimierz Cimoszewicz (1996-1997), Jerzy Buzek (1997-2001), Kazimierz Marcinkiewicz (2005), a także cała rzesza polityków od prawa do lewa, aktywistów ruchów obywatelskich, prawników, intelektualistów, artystów.

Sygnatariusze odwołują się do stanowiska Rafała Jankowskiego, przewodniczącego NSZZ Policjantów, "w sprawie wykorzystywania Policji dla uzyskania doraźnego interesu politycznego oraz apolityczności formacji i niedopuszczalności włączania jej w retorykę polityczną".

Zachęcając policję do przestrzegania praw obywatelskich podkreślają jednocześnie, że "bezprawne działania niektórych policjantów wobec demonstrujących muszą zostać wyjaśnione".

Jeśli zgadzasz się z treścią apelu, możesz go tutaj podpisać. Cały list po polsku i po angielsku - poniżej. Pod listem podpisali się m.in. członkowie Rady Archiwum Osiatyńskiego: Zdzisław Kędzia, Maciej Kisilowski, Ewa Łętowska, Marcin Matczak, Monika Płatek, Danuta Przywara, Wojciech Sadurski, Jerzy Stępień, a także Marcin Król z Rady Fundacji Kontroli Obywatelskiej OKO.

Przypomnijmy, że Rafał Jankowski w liście do ministra Joachima Brudzińskiego skarżył się 24 lipca na "upolitycznianie roli policji": "Policjantów uczestniczących w zabezpieczaniu demonstracji określa się mianem bandytów działających na zlecenie partii sprawującej władzę, w mediach społecznościowych upublicznia się ich wizerunki oraz personalia, a na członków ich rodzin organizuje nagonki”. Podkreślał, że słabnie policyjne morale, czego wyrazem jest "dosyć powszechne korzystanie ze zwolnień".

30 lipca w TVN24 poszedł jeszcze dalej: "Wydaje mi się, że ostatnio jest nas zbyt wielu na tego typu protestach, bo mam przekonanie, że takie pododdziały, które stoją face to face z demonstrującym tłumem wzbudzają niepotrzebną agresję". Uznał, że budynki parlamentu powinny ochraniać Służba Ochrony Państwa oraz Straż Marszałkowska i poparł też apel Amnesty International Polska o zbadanie okoliczności użycia gazu przez policję podczas protestu pod Pałacem Prezydenckim 24 lipca.

Jankowski domaga się jednocześnie spełnienia postulatów związkowych: podniesienia płac, waloryzacji wynagrodzeń, płatnych nadgodzin. O akcji protestacyjnej, która trwa od 10 lipca mówił OKO.press: “Napięcie wśród służb mundurowych było tak duże, że ludzie po prostu nie wytrzymali. Straciliśmy ostatnie 1,5 roku. Nikt nie słuchał naszych postulatów”.

Przeczytaj także:

18 lipca 2018 organizatorzy protestu pod Sejmem (KOD, Strajk Kobiet, Obywatele RP) apelowali: "Policjo! Czy nie macie już dość wykonywania brudnej, oskarżycielskiej roboty, w zastępstwie politycznych chuliganów z PiS?".

"Mamy w pamięci rotę przysięgi policyjnej, która mówi o zobowiązaniu policji, by »chronić ustanowiony Konstytucją RP porządek prawny«, w którego obronie przybyli również pod Sejm Obywatele i Obywatelki. Apelujemy i domagamy się, by nie stosować wobec protestujących środków przymusu bezpośredniego" - pisali 21 lipca 2018 w liście do Komendy Głównej Policji i Zarządu Głównego NSZZ Policjantów przedstawiciele środowisk akademickich.

APEL OBYWATELSKI

Pamiętamy ponure czasy PRL, z jego aparatem represji obejmującym MO i ZOMO. Upadek tej dyktatury i jej zastąpienie demokracją i rządami prawa było dla ogromnej większości Polaków wielkim historycznym wydarzeniem. Obejmowało to tworzenie profesjonalnej, apartyjnej policji.

Dlatego, broniąc państwa prawa i demokracji w Polsce, zwracamy się do policjantów, a zwłaszcza ich dowódców, aby pamiętali, że policja nie jest własnością jednej partii. I że policjanci, podobnie jak inni obywatele, są odpowiedzialni przed konstytucją oraz ustawami, które są z nią zgodne.

Z wielką uwagą przyjęliśmy stanowisko Rafała Jankowskiego, Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, w sprawie wykorzystywania Policji dla uzyskania doraźnego interesu politycznego oraz apolityczności formacji i niedopuszczalności włączania jej w retorykę polityczną.

Jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość policjantów nie chciałaby powrotu do czasów MO i ZOMO. Zwracamy się do tej ogromnej większości z przesłaniem: my, obrońcy państwa prawa i demokracji, jesteśmy jednocześnie obrońcami profesjonalnej, apartyjnej policji.

Jednocześnie uważamy, że bezprawne działania niektórych policjantów wobec demonstrujących muszą zostać wyjaśnione. Tego wymaga państwo prawa.

Rozumiejąc i podzielając obywatelską motywację osób protestujących na ulicach apelujemy, aby nie dostarczali oni pretekstów tym nielicznym policjantom, którzy są gotowi agresywnie działać, łamiąc prawa obywatelskie.

APPEAL OF THE CIVIL SOCIETY

Sign the Appeal of the Civil Society regarding the attempts to use the police for a political party purposes.

We remember the gloomy days of the communist Polish People’s Republic (PRL) era, with its repression apparatus including the Citizens’ Militia (MO) and the Motorised Reserves of the Citizens’ Militia (ZOMO). The fall of that dictatorship and replacing it with a democratic system governed by the rule of law was a landmark historical event for a vast majority of the Polish people. It involved the establishment of a professional, politically neutral police force. Therefore, to protect the rule of law and democracy in Poland, we appeal to the police officers, especially to their commanders, to remember that the police is not a property of one single political party. Moreover, that police officers, similarly to other citizens, are obliged to comply with the Constitution and with the laws which are in accordance with the Constitution.

We paid great attention to the statement of Rafał Jankowski, the President of the General Board of the Police Trade Union, regarding the use of the police in order to gain interim political advantage, the political neutrality of the police and the inadmissibility of involving the police in the political rhetoric.

We are convinced that most of the police officers would not wish for a return to the times of the Citizens’ Militia. We turn to that vast majority with an appeal: we, defenders of the rule of law and of democracy, are at the same time defenders of a professional, politically neutral police.

Meanwhile, we believe that unlawful actions of some police officers towards demonstrating citizens must be explained. It is necessary for the existence of the rule of law.

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze