0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Polska liderem ochrony przyrody? [FACT-CHECKING OKO.PRESS]Polska liderem ochrony przyrody? [FACT-CHECKING OKO.PRESS]

Ministra klimatu i środowiska Anna Moskwa uważa, że Polska jest liderem ochrony przyrody, a jej resort prowadzi wiele działań na rzecz ochrony przyrody i zwiększania obszarów chronionych.

Podczas porannej audycji w Radiu Zet 12 czerwca 2023 r. odpowiadając na pytanie słuchacza o to czy ministerstwo klimatu i środowiska ma zamiar wspierać tworzenie nowych parków narodowych, ministra Moskwa odpowiedziała m.in., że jej resort jest otwarty na inicjatywy samorządów na nowe parki, ale z założeniem, że to będzie teren zintegrowany, nie rozproszony. Przypomniała, że park można utworzyć na obszarze o wielkości minimum 1000 hektarów.

Ministra próbuje się chwalić

Anna Moskwa próbowała wymieniać działania, które podejmuje kierowany przez nią resort. Przypomniała, że w Polsce powiększony został obszar Natura 2000 i przybyło rezerwatów przyrody (z 1400 do 1500). Zauważyła, że rezerwat przyrody ma w Polsce taki sam poziom ochrony, jak park w innych państwach Europy. Powiedziała również, że powiększane są tereny istniejących parków narodowych, a środki na parki narodowe zostały zwiększone dwukrotnie. Zaznaczyła, że 30 proc. kraju to obszary chronione.

Brzmi nieźle, ale w wypowiedzi Moskwy zawarta jest manipulacja.

Jak jest z tą ochroną?

Od 2004 roku powiększono tylko cztery parki, w tym Słowiński Park Narodowy (o ponad 14 tys. hektarów), jednak głównie o tereny morskie. Za kadencji Moskwy powiększony został tylko jeden — Świętokrzyski Park Narodowy. Warto przypomnieć, że to powiększenie było bardzo kontrowersyjną sprawą.

Co prawda 30 proc. kraju to obszary chronione. Jednak parki narodowe stanowią tylko 1 procent powierzchni Polski, a rezerwaty 0,5 proc. Pozostała część to tereny o niskim statusie ochronnym. Ich ochrona niewiele zmienia, a nawet nie ma żadnego znaczenia. Natura 2000 właściwie chroni tylko przed pogorszeniem stanu (np. przypadek Puszczy Białowieskiej). Wiele terenów Natura 2000 nie ma planu zadań ochronnych. Trudno więc uznać, że Polska rzeczywiście jest liderem ochrony przyrody.

Od 22 lat nie powołano żadnego nowego parku. Naukowcy od lat postulują objęcie najwyższą formą ochrony kolejnych terenów — bezskutecznie. Parki narodowe nie powstają, bo brakuje chęci ze strony rządu.

Przeczytaj także:

;
Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści wspierane przez Europejski Fundusz Mediów i Informacji (European Media and Information Fund, EMIF) ponoszą autorzy/autorki i nie muszą one odzwierciedlać stanowiska EMIF i partnerów funduszu, Fundacji Calouste Gulbenkian i Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (European University Institute).

Udostępnij:

Wojtek Jankowski

Nagrywa i montuje. Rozwija krótkie formy multimedialne, tworzy filmy weryfikujące zgodność z prawdą (video fact-checking), promujące artykuły i reportaże.

Katarzyna Kojzar

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim tematami dotyczącymi ochrony środowiska, praw zwierząt, zmiany klimatu i energetyki.

Komentarze