0:000:00

0:00

"Dzięki takim organizacjom jak państwa i przez wieki dzięki Kościołowi, który przekazuje naukę Chrystusa o cywilizacji życia, Polska jest wyspą w Europie i na świecie, gdzie chroni się życie na bardzo wysokim, a od tego roku na najwyższym poziomie. Wykazujecie się wspaniałym, zdroworozsądkowym, pełnym miłości bliźniego wyczuciem i poczuciem solidarności z przyszłymi pokoleniami. Tylko w ten sposób Polska i naród polski może rozwijać się przez kolejne wieki tak, jak rozwija się od 1055 lat", chwalił uczestników konkursu minister Czarnek.

W ramach cyklu Lex Czarnek pokazujemy, jak minister Czarnek zmienia - i niszczy - polską szkołę. Opisujemy skutki nowelizacji ustawy oświatowej, która mobilizuje do akcji protestacyjnej nauczycieli, związkowców, samorządowców, organizacje społeczne. Opisujemy rewolucję ideologiczną, której minister Przemysław Czarnek dokonuje w polskiej szkole. Pokazujemy m.in., jak wzmacnia się sojuszu Kościoła i szkoły, jak światopogląd katolicki staje się światopoglądem instytucjonalnym w polskiej edukacji. Pokazujemy interwencje ministra w szkołach, wydarzenia, w których bierze udział, którym patronuje i które finansuje, jego wypowiedzi i oświadczenia. Czytajcie nasz cykl „Lex Czarnek”.

Niełatwo powiedzieć "aborcja nie jest ok"

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbywa się po raz 17. Jego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. W tym roku konkurs ma trzy poziomy - uniwersytecki (na pracę magisterską lub licencjacką), młodzieżowy (dla klas 4-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych) i dziecięcy (przedszkola i klasy 1-3). Jak organizatorzy określili tematykę?

"Wszystkie aktualne zagadnienia bioetyczne jak antykoncepcja, aborcja, „in vitro” czy eutanazja. Pro-life to także miłość, rodzina, adopcja".

W tym roku konkurs po raz pierwszy objął patronatem minister Czarnek i (po raz kolejny) małopolska kurator Barbara Nowak. Rozstrzygnięcie konkursu dla młodzieży nastąpiło 15 maja 2021 roku. Byli na nim obecni i minister i kurator małopolska.

Barbara Nowak mówiła podczas konferencji: "Dziękuję za ten konkurs, który afirmuje życie, który nie różnicuje życia, który podkreśla godność każdej osoby ludzkiej od samego poczęcia. Dzisiaj to niełatwe wyjść i powiedzieć »A ja cenię życie, a ja nie mówię, że aborcja jest ok«. Występując tak odważnie, jesteście wzorem dla innych". Wygłosiła także laudację na cześć ks. Jerzego Popiełuszki: "Mówił do nas: »kochajcie Boga«".

Przemysław Czarnek: "Dzieje się to w roku, w którym przeżywaliśmy na ulicach rozmaite historie. Wmawiano nam, że młodzi wyszli na ulice przeciwko życiu. Nie. Wyszła garstka młodych, młodych, którzy nie poczynili żadnej refleksji nad tym, co tam robią i młodzi, którzy zostali przekonani jakimiś chwytliwymi hasłami z pseudowolności i pseudorówności. Ale tak nie jest. Dzięki takim organizacjom jak państwa i przez wieki dzięki Kościołowi, który przekazuje naukę Chrystusa o cywilizacji życia, Polska jest wyspą w Europie i na świecie, gdzie chroni się życie na bardzo wysokim, a od tego roku na najwyższym poziomie. A to dlatego, że my wiemy, skąd jesteśmy i czemu zawdzięczamy życie".

Obecny był nawet Szef Gabinetu Politycznego min. Czarnka, Radosław Brzózka: "Chcę wam życzyć, abyście w tym gronie, gronie obrońców życia człowieka, pozostali już na stałe, aby to był ważny element waszego życia, abyście się stali animatorami środowisk w swoich szkołach, miejscach, gdzie jesteście, środowisk, które szczególnie troszczą się o życie".

Błyskawice nie są ok

Faktycznie, mijający rok szkolny dostarczył uczniom wiele materiału do prac w konkursie o tematyce "pro-life" - na ulice wyszli przeciwnicy całkowitego zakazu aborcji, który wprowadził w październiku 2020 TK Julii Przyłębskiej. Symbol Strajku Kobiet - błyskawica - pojawiła się na niektórych pracach. Dominował obraz kobiety-matki z dzieckiem (już uformowanym, a nie płodem) w łonie oraz atrybuty religijne, czy cytaty z Biblii. Ojcowie, czy w ogóle mężczyźni (chyba że święci) byli w pracach prawie nieobecni. Załączamy screen z galerii wyróżnionych i nagrodzonych prac. Całość można obejrzeć tutaj.

Wśród wyróżnionych (ale już nie nagrodzonych prac) była tylko jedna, która temat ratowania życia potraktowała w kategoriach innych niż "anti-choice". Dotyczyła bezdomności i miała podpis: "Człowiek bez adresu nie przestaje być człowiekiem" (widać ją na zdjęciu powyżej).

Zdjęcia zostały także zamieszczone na profilu na TT Ministerstwa Edukacji i Nauki:

View post on Twitter

Tematem konkursu dla dzieci była bardziej rodzina, niż agenda "pro-life". Do tej agendy nawiązał natomiast minister Czarnek podczas krótkiego przemówienia w trakcie wręczenia nagród: "Życie ludzkie na każdym jego etapie jest najwyższą wartością", podkreślił. Dużo prac dzieci nawiązywało do symboli katolickich. Relacje z wręczenia nagród można obejrzeć tutaj.

Rozdział Kościoła od szkoły?

Agenda antyaborcyjna nie jest oczywiście zakazana i jej promocja przez różne organizacje, w tym Kościół, może się odbywać. Problem pojawia się wtedy, gdy w taką promocję angażują się instytucje publiczne, szczególnie te odpowiedzialne za wychowanie. W tym przypadku kuratoria i ministerstwo przyjęły konkretną ideologię za swoją i prezentują ją jako oficjalną, neutralną.

Co więcej, konkurs figuruje na liście konkursów kuratorium oświaty w Krakowie, które mogą być wymienione na świadectwie i mieć wpływ na rekrutację.

Konkurs promowały poszczególne szkoły, ale także kuratoria: małopolskie, śląskie, lubelskie, podlaskie, opolskie. W promocję konkursy była zaangażowana także TVP. Czyli wiele instytucji państwowych.

Można oczekiwać, że kiedy w życie wejdą zmiany z Lex Czarnek (o których piszemy tutaj), agenda antyaborcyjna będzie obowiązująca w szkole, a wystąpienia uczniów lub nauczycieli promujące prawa kobiet będą karane.

Jak pisał w OKO.press specjalista prawa wyznaniowego Paweł Borecki, polski rozdział Kościoła od państwa także na płaszczyźnie prawnej pozostawia wiele do życzenia. Jednak zapisy ustanawiające ten rozdział są – i to zarówno w Konstytucji RP, jak i w konkordacie.

W Konstytucji to m.in. artykuły 25, 32, 48 53. W kontekście szkoły ważne są przede wszystkim poniższe ustępy:

Art. 25

2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Art. 32.

1. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 53

3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

Więcej:

Przeczytaj także:

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze