Pomniki papieża. Atlas dziwnych upamięnień Jana Pawła II
Papież gigant w Częstochowie - fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Gazeta

Papież gigant, papież tancerz, pół papieża. Atlas pomników Jana Pawła II