Pożegnanie z ołowiem. Parlament Europejski zakazał polowań taką amunicją na mokradłach
Na ptaki nie można już polować ołowiem
Fot. Michael Maggs / Wikimedia Commons

Pożegnanie z ołowiem. Parlament Europejski zakazał polowań taką amunicją na mokradłach