0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Przemek Wierzchowski / Agencja GazetaPrzemek Wierzchowski...

Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) prowadzi badania w zakresie leśnictwa, ekologii, ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki i polityki leśnej. Jak OKO.press informowało 21 października 2019, instytut - który dotąd nie miał swojego patrona - wkrótce może nosić imię Jana Szyszki.

Uzasadnienie? Rzekome zasługi eksministra środowiska dla polskich lasów i IBL. W oficjalnej wewnętrznej korespondencji w tej sprawie wyrażono nadzieję, że "ta inicjatywa spotka się z akceptacją i poparciem".

Od samego początku przeciwni byli pracownicy. Zdaniem pracownika IBL, z którym rozmawiało OKO.press (prosi o zachowanie anonimowości), nadawanie imienia Jana Szyszko instytutowi to zły krok, bo to patron jednoznacznie polityczny i postać budząca kontrowersje.

Rada Pracowników przygotowała wewnętrzną anonimową ankietę.

[restrict_content paragrafy="4"]

Jej wyniki, do których dotarło OKO.press, nie pozostawiają złudzeń: na 127 osób biorących w niej udział, tylko 18 pracowników IBL jest za nadaniem instytutowi imienia Jana Szyszki. Reszta jest przeciwna.

O komentarz do całej sprawy zwracaliśmy się z prośbą do IBL i Rady Pracowników jeszcze wczoraj, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Przeczytaj także:

Instytut im. Jana Szyszki?

Pomysł ma być głosowany na najbliższej Radzie Naukowej IBL w czwartek 24 października 2019. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Instytutu, posiada uprawnienia do przeprowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu profesora. Jej przewodniczącym jest prof. dr hab. Janusz Sowa, współpracownik Jana Szyszki.

Punkt mówiący o dyskusji nad uchwałą w sprawie wystąpienia do Ministra Środowiska z wnioskiem o nadanie instytutowi imienia Jana Szyszko został wprowadzony bez konsultacji z innymi członkami Rady Naukowej IBL i pracownikami tej instytucji.

Jeśli uchwała przejdzie, to musi zostać zaakceptowana przez dyrektora instytutu. Jest nim prof. Jacek Hilszczański, który wielokrotnie, również w mediach, bronił decyzji o wycince w Puszczy Białowieskiej z powodu walki z kornikiem drukarzem.

Czy Rada Naukowa i dyrektor wezmą pod uwagę zdanie pracowników?

;

Udostępnij:

Robert Jurszo

Dziennikarz i publicysta. W OKO.press pisze o ochronie przyrody, łowiectwie, prawach zwierząt, smogu i klimacie oraz dokonaniach komisji smoleńskiej. Stały współpracownik miesięcznika „Dzikie Życie”.

Komentarze