Podlegający Ministerstwu Środowiska Instytut Badawczy Leśnictwa może już wkrótce nosić imię prof. Jana Szyszki. Jednak, jak pokazała wewnętrzna ankieta, do której wyników dotarło OKO.press, znakomita większość pracowników tego nie chce. Ostateczną decyzję podejmie dyrektor IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) prowadzi badania w zakresie leśnictwa, ekologii, ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki i polityki leśnej. Jak OKO.press informowało 21 października 2019, instytut – który dotąd nie miał swojego patrona – wkrótce może nosić imię Jana Szyszki.

Uzasadnienie? Rzekome zasługi eksministra środowiska dla polskich lasów i IBL. W oficjalnej wewnętrznej korespondencji w tej sprawie wyrażono nadzieję, że „ta inicjatywa spotka się z akceptacją i poparciem”.

Od samego początku przeciwni byli pracownicy. Zdaniem pracownika IBL, z którym rozmawiało OKO.press (prosi o zachowanie anonimowości), nadawanie imienia Jana Szyszko instytutowi to zły krok, bo to patron jednoznacznie polityczny i postać budząca kontrowersje.

Rada Pracowników przygotowała wewnętrzną anonimową ankietę.

Jej wyniki, do których dotarło OKO.press, nie pozostawiają złudzeń: na 127 osób biorących w niej udział, tylko 18 pracowników IBL jest za nadaniem instytutowi imienia Jana Szyszki. Reszta jest przeciwna.

O komentarz do całej sprawy zwracaliśmy się z prośbą do IBL i Rady Pracowników jeszcze wczoraj, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Instytut im. Jana Szyszki?

Pomysł ma być głosowany na najbliższej Radzie Naukowej IBL w czwartek 24 października 2019. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Instytutu, posiada uprawnienia do przeprowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu profesora. Jej przewodniczącym jest prof. dr hab. Janusz Sowa, współpracownik Jana Szyszki.

Punkt mówiący o dyskusji nad uchwałą w sprawie wystąpienia do Ministra Środowiska z wnioskiem o nadanie instytutowi imienia Jana Szyszko został wprowadzony bez konsultacji z innymi członkami Rady Naukowej IBL i pracownikami tej instytucji.

Jeśli uchwała przejdzie, to musi zostać zaakceptowana przez dyrektora instytutu. Jest nim prof. Jacek Hilszczański, który wielokrotnie, również w mediach, bronił decyzji o wycince w Puszczy Białowieskiej z powodu walki z kornikiem drukarzem.

Czy Rada Naukowa i dyrektor wezmą pod uwagę zdanie pracowników?

OKO.press sprawdza, czy politycy ratują świat przed katastrofą klimatyczną.
Wesprzyj nas, też chcemy przeżyć.

Dziennikarz i publicysta. W OKO.press pisze o ochronie przyrody, łowiectwie, prawach zwierząt, smogu i klimacie oraz dokonaniach komisji smoleńskiej. Stały współpracownik miesięcznika „Dzikie Życie”.


Komentarze

  1. Krzysztof Skladanowski

    Jest wiele nazwisk, którym po ostatnich wyborach należy się pamięć, aby ich dokonania nie poszły w zapomnienie. I tak proponuję Instytutowi do Walki z Językiem Nienawiści i Hejtu Internetowego nadać imię Krystyny Pawłowicz, a Instytutowi do Zwalczania Pedofilii i Obrony Dzieci Przed Molestowaniem imię Stanisława Piotrowicza 'Daj-ciumka'. Co prawda ci zasłużeni parlamentarzyści nadal noszą swe imiona, ale przecież można odstąpić czasami od zasad.

  2. Tomasz Gutkowski

    Mnie interesuje, w jaki sposób Jan Szyszko doszedł do posiadania 1,7 miliona ha. ziemi? Czy w strefie mieszkaniowej są w PiSie też tego typu eksperci, podbijający ceny mieszkań ? Skąd mają na ten proceder kasę?

Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press