0:000:00

0:00

7 września wybuchła medialna burza wokół powołania Misiewicza do rady nadzorczej Państwowej Grupy Zbrojeniowej. Z naruszeniem przepisów ustawy Misiewicz zasiadał również w radzie nadzorczej spółki Energa Ciepło Ostrołęka, która należy do Grupy Energa, jednej z czterech największych krajowych grup energetycznych. Dzień po wybuchu afery Misiewicz - bez podania przyczyny - zrezygnował z tej funkcji.

Drugą i o wiele ważniejszą sprawą jest powołanie Misiewicza na szefa gabinetu politycznego ministra obrony narodowej. To stanowisko, na które można mianować osobę spełniającą wymagania formalne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 kwietnia 2008 roku.

Misiewicz funkcję tę sprawuje od 16 listopada 2015, a kwalifikacje wymagane od szefów gabinetów politycznych ministrów to: wykształcenie wyższe oraz 7-letni staż pracy.
Rozporządzenie z 2008

Opozycja zawiadamia prokuraturę

Wczoraj w sprawie Misiewicza zawiadomienie do prokuratury złożyła Platforma Obywatelska. „Sprawą musi się zająć polska prokuratura, mimo że stoi na jej czele pan Zbigniew Ziobro. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejny raz przeszkodą, żeby zająć się tak bulwersującą sprawą” – mówił poseł Cezary Tomczyk (PO) podczas konferencji prasowej w Sejmie.

"Gazeta Wyborcza" informuje, że Platforma chce, aby prokuratura sprawdziła czy nowy statut PGZ może być niezgodny z ustawą i rozporządzeniem regulującymi wymagania wobec członków rad nadzorczych, a także czy powołanie Misiewicza nie narusza rozporządzenia w sprawie pracowników zatrudnionych w gabinetach politycznych.

Złote dziecko ministerstwa

pisaliśmy o tym, że według naszych informacji nie spełnia on wymagań niezbędnych do piastowania tego stanowiska – nie ma wykształcenia wyższego ani zdanego egzaminu na członka rad nadzorczych.

Tego faktu nie zmieni nawet uchwalenie 31 sierpnia „na chybcika” nowego statutu spółki, w którym wykreślono zapis, że członek rady nadzorczej holdingu musi spełniać warunek wykształcenia oraz państwowego egzaminu. Od statutu ważniejsza jest bowiem ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji spółek skarbu państwa oraz rozporządzenie Rady Ministrów dla kandydatów do rad nadzorczych. A te jasno mówią o wykształceniu wyższym oraz zdanym egzaminie.

W sprawie Misiewicza MON się uparło - Antoni Macierewicz wbrew prawdzie twierdził, że członkowie rad nadzorczych firm zbrojeniowych nie muszą spełniać wymagań, a być tylko "lojalni i decyzyjni" jak Misiewicz, a Bartosz Kownacki - że w chwili nominacji Misiewicza nie było wymogu posiadania ukończonego kursu na członka rady nadzorczej. To również nieprawda.

Przeczytaj także:

;

Komentarze