0:00
0:00

0:00

Dla OKO.press prezydenckie weta komentuje prof. dr hab. Krystian Markiewicz, profesor Uniwersytetu Śląskiego, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, członek Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego*:

Podwójne prezydenckie weto w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS to dobry krok, ponieważ blokuje ustawy, które w ewidentny sposób łamały zasady funkcjonowania podstawowych organów konstytucyjnych.

Popieram prezydencką ideę okrągłego stołu dla reformy sądownictwa [ten wątek pojawił się w oświadczeniu prezydenta po jego spotkaniu o 12.00 z Dariuszem Zawistowskim, przewodniczącym KRS - red.]. Jeśli my, sędziowie, zostaniemy do niego zaproszeni, to oczywiście weźmiemy udział w dyskusjach.

Mam nadzieję, że przedmiotem obrad będzie również ustawa o ustroju sądów powszechnych.

Jeśli Prezydencka inicjatywa ma zmierzać do zreformowania a nie zdeformowania sądownictwa w Polsce, konieczna jest dyskusja o ustawie o Sądzie Najwyższym, KRS oraz o ustroju sądów powszechnych.

Dobra, kompletna, konstytucyjna ustawa o sądach powszechnych jest w największym interesie obywateli i obywatelek, ponieważ sprawne działanie sądów powszechnych umożliwia nam egzekwowanie naszych praw i wolności.

Wcześniej dla OKO.press weta prezydenta skomentował prof. Tomasz Koncewicz: "PiS będzie stosować tę samą taktykę, co w przypadku TK. Pójdzie na kilka ustępstw, wygasi emocje i pójdzie dalej, a gdy społeczny gniew przycichnie, przeprowadzi kluczowe zmiany. Tak działa Wiktor Orbán na Węgrzech. Ważne, żeby ani nas, ani Unii Europejskiej nie satysfakcjonował dzisiejszy krok i obietnice prezydenta. Musimy być czujni".

Przeczytaj także:

*Zgodnie z zapowiedziami OKO.press powstaje Archiwum Osiatyńskiego, niezależne obywatelskie centrum analiz powołane w celu społecznego monitorowania stanu praworządności, skali nadużyć władzy publicznej oraz stanu przestrzegania wolności i praw wolności obywatelskich w Polsce.

Zaproszenie do Rady Programowej przejęli: prof. dr hab. Andrzej Bator, adw. Jacek Dubois; dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias; adw. Sylwia Gregorczyk-Abram; prof. dr hab. Maciej Gutowski; prof. dr hab. Ireneusz Kamiński; prof. dr hab. Zdzisław Kędzia; prof. dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. dr Maciej Kisilowski; prof. dr hab. Ewa Łętowska; prof. dr. hab. Krystian Markiewicz (Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia), adw. Justyna Metelska; Draginja Nadażdin (Amnesty International); adw. Mikołaj Pietrzak; prof. dr hab. Ryszard Piotrowski; prof. dr hab. Monika Płatek; Danuta Przywara (Helsińska Fundacja Praw Człowieka); prof. dr hab. Wojciech Sadurski; dr Krzysztof Śmiszek (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego); ad. Krzysztof Stępiński, prof. dr hab. Roman Wieruszewski; prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. dr hab. Jerzy Zajadło.

;

Udostępnij:

Anna Wójcik

Pisze o praworządności, demokracji, prawie praw człowieka. Współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland. Doktor nauk prawnych. Pracuje w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka Fundacji Humboldta, prowadzi badania w Instytucie Maxa Plancka Porównawczego Prawa Publicznego i Międzynarodowego w Heidelbergu.

Komentarze