Prezes największego sądu w Polsce składa rezygnację po wotum nieufności od sędziów
Joanna Bitner
zrzut ekranu

Prezes największego sądu w Polsce składa rezygnację po wotum nieufności od sędziów