Propaganda wojenna - nawet „good guys" nie będą mówić nam prawdy.
Ukraińskie czołgi przy granicy z tzw. Ługańską Republiką Ludową
Fot. Anatolij STEPANOW / AFP)

Propaganda wojenna, czyli nawet „good guys” nie będą mówić nam prawdy. Ale w imię wyższych celów