"Jesteśmy przekonani, że środowisko naukowe jest odporne na manipulacje i prymitywną propagandę. Mamy nadzieję, że środowisko naukowe zachowa autonomię, nie ulegnie presji zarówno mediów rządowych, jak i władzy". Naukowcy piszą list poparcia do dyrekcji Instytutu Psychiatrii i Neurologii, do którego wdarła się ekipa telewizyjna "Wiadomości" TVP

„My, niżej podpisani pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego stanowczo sprzeciwiamy się takim praktykom, które jednoznacznie kojarzą się z szykanami stosowanymi wobec opozycji demokratycznej w PRL. Uważamy, że jedynym właściwym trybem orzekania o winie osoby obwinionej jest postępowanie przed niezawisłym sądem”, piszą przedstawiciele środowisk naukowych w liście do dyrekcji i pracowników Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Pod listem podpisało się prawie 50 naukowców m.in. prof. dr hab. Andrzej Blikle, prof. dr hab. Anna Dąbrowska, prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. dr hab. Roman Kubicki, dr hab. Andrzej Leder, prof. dr hab. Piotr Węgleński.

Chodzi o materiały „Wiadomości” TVP wyemitowane 4 i 5 lutego 2019 roku. Jeden z nich OKO.press opisało tutaj. Po proteście pod telewizją publiczną pracownicy TVP pojechali pod miejsce pracy jednej z protestujących, Elżbiety Podleśnej, i wdarli się do środka:

„Około 15:30 wdarł się do mojego gabinetu człowiek, który podawał się za redaktora TVP – mówiła OKO.press Podleśna – Nie zapukał, nie przedstawił się mimo moich wezwań. Od progu nagrywał mnie komórką. Pytał, dlaczego tak potraktowałam panią Ogórek, czy uważam, że mam do tego prawo. Na szczęście nie miałam akurat w gabinecie pacjenta”. Podleśna jest psychoterapeutką w warszawskim szpitalu.

„Nagrywanie w szpitalu, a zwłaszcza moim oddziale jest zakazane. Moi pacjenci nie są stroną w tej sprawie. Moim obowiązkiem jest zapewnienie im bezpieczeństwa”.

Publikujemy cały list naukowców.


Dyrekcja i Pracownicy
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Szanowni Państwo,

Z głębokim oburzeniem przyjęliśmy materiały pokazane w TVP INFO w dniach 4 i 5 lutego, w których przedstawiono ekipy telewizji nachodzące Wasz Instytut, placówkę badawczą i leczniczą. W ramach propagandowej, prymitywnej walki politycznej z opozycją, telewizja rządowa ujawniła tożsamość i miejsce pracy osoby zatrudnionej w Waszym Instytucie, a następnie przygotowała materiały jednoznacznie sugerujące, że osoba ta powinna zostać ukarana przez swego pracodawcę za działalność obywatelską.

My, niżej podpisani pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego stanowczo sprzeciwiamy się takim praktykom, które jednoznacznie kojarzą się z szykanami stosowanymi wobec opozycji demokratycznej w PRL. Uważamy, że jedynym właściwym trybem orzekania o winie osoby obwinionej jest postępowanie przed niezawisłym sądem. Podejmowanie jakichkolwiek decyzji pod presją nagonki medialnej uważamy za niedopuszczalne.

Jesteśmy przekonani, że środowisko naukowe jest odporne na manipulacje i prymitywną propagandę. Mamy nadzieję, że środowisko naukowe zachowa autonomię, nie ulegnie presji zarówno mediów rządowych, jak i władzy. Oczekujemy, że w relacjach z pracownikami placówki naukowe kierować się będą wyłącznie względami merytorycznymi i dobrymi praktykami akademickimi.

Z poważaniem
dr hab. Cezary Banasiński
prof. dr hab. Jerzy Bartmiński
dr hab. Agata Bielik-Robson
prof. dr hab. Andrzej Blikle
prof. dr hab. Jacek Bomba
dr Robert J. Budzyński
dr Piotr Chrząstowski
prof. dr hab. Przemysław Czapliński
prof. dr hab. Michał Dadlez
prof. dr hab. Anna Dąbrowska
prof. dr hab. Jerzy Fiećko
prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
dr hab. Piotr Gąsiorowski
dr hab. Katarzyna Grabowska
dr hab. Agnieszka Graff
dr hab. Joanna Konieczna Sałamatin
prof. dr hab. Tadeusz Kowalski
dr hab. Mikołaj Korzyński
mgr inż. arch. Anna Krenz
prof. dr hab. Roman Kubicki
prof. dr hab. Rafał Latała
dr hab. Andrzej Leder
prof. dr hab. Maciej Lewenstein
dr Grzegorz Łach
dr hab. Lech Mankiewicz
dr hab. Piotr Mormul
dr Marcin Napiórkowski
prof. dr hab. Marek Napiórkowski
prof. dr hab. Maria Ogielska
prof. dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz
prof. dr hab. Marek Pfutzner
prof. dr hab. Tadeusz Pilch
prof. dr hab. Jarosław Płuciennik
dr hab. Krzysztof Podemski
dr hab. Katarzyna Prot-Klinger
prof. dr hab. Piotr Rybka
prof. dr hab. Paweł Strzelecki
dr Rafał R. Suszek
dr hab. Jakub Urbanik
prof. dr hab. Paweł Urbański
prof. dr hab. Jacek Wachowski
prof. dr Jan Wehr
prof. dr hab. Piotr Węgleński
prof. dr hab. Jarosław A. Wiśniewski
dr hab. Dariusz Wojakowski
prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński
prof. dr hab. Wiesław Wydra
prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski


Podchodzimy najbliżej barierek. Dla Was.
Wesprzyj OKO, byśmy mogli działać dalej.

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press


Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press