Przepisy ustawy o SN sprzeczne z prawem UE - ogłosił Rzecznik generalny TSUE
pikieta przed Sądem Najwyższym
Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta

Przepisy ustawy o SN sprzeczne z prawem UE – ogłosił Rzecznik generalny TSUE