Punkt pomocy zwierzętom w Krakowie uratował kilka żyć, inne wykarmił
kot mały prążkowany patrzy czujnie

Punkt pomocy zwierzętom w Krakowie uratował kilka żyć, inne wykarmił