Rachunki za energię. Czego powinniśmy się domagać od władz i jak to robią na świecie? (część 2) 
Koparka w składzie węgla
FOT. ARKADIUSZ WOJTASIEWICZ / Agencja Wyborcza.pl

Rachunki za energię. Czego powinniśmy się domagać od władz i jak to robią na świecie? (część 2)