Rada Dzieci i Młodzieży przy MEN. Żeby się do niej dostać, trzeba mieć rekomendację PiS
rada

Rada Dzieci i Młodzieży przy MEN. Żeby się do niej dostać, trzeba mieć rekomendację PiS