Robotniczy lider z Mińska: Szykujemy się, bez szczegółów dla bezpieczeństwa... Strajk powszechny?
Siarhiej Dyleuski, członke Komitetu Koordyncyjnego opozycji białoruskiej

Robotniczy lider z Mińska: Szykujemy się, bez szczegółów dla bezpieczeństwa… Strajk powszechny?