RPO: naprawmy lokalny transport. Min. Infrastruktury: nie, dziękuję
FOT. MARCIN STEPIEN / AGENCJA GAZETA

RPO: naprawmy lokalny transport. Min. Infrastruktury: nie, dziękuję